harckocsi szinonimái

főnév
 • tank, páncélkocsi, páncélos, bádogdoboz (szleng), pléhkoporsó (szleng), acélkoporsó (szleng), zöldvillám (szleng)
 • harci szekér (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

én I.

névmás
 • magam, saját magam, enmagam, jómagam, csekélységem, szerénységem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a harckocsi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hajlott

melléknév
 • görbe, görnyedt, horgas, ívelt, kampós, púpos, deformált
 • (kor): idős, öreg, vén, éltes, jóbeli (tájnyelvi), élemedett

frivol

melléknév
 • könnyelmű, komolytalan, kacér, léha, ledér, könnyűvérű, felelőtlen, szemérmetlen, erkölcstelen
 • szeméremsértő, illetlen, sikamlós, illemsértő, pikáns
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, cinikus
 • megbotránkoztató

folytatólagos

melléknév
 • folyamatos, megszakítás nélküli, szakadatlan, hozzákapcsolt, folytonos, folyószámos (szaknyelvi), permanens, rendszeres, kiapadhatatlan

felfigyel, fölfigyel

ige
 • felneszel, megakad, felfülel
 • reflektál
 • észrevesz, megakad a szeme (valakin, valamin)

hamvas

melléknév
 • hamuszín, hamuszínű, szürke
 • bársonyos, üde
 • fiatalos
 • ártatlan, szűzies, tiszta
 • (régies): hamus

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

pólus

főnév
 • sark, sarok
 • véglet, szélsőség, túlzás, extremitás (idegen), szertelenség

epilepszia

főnév
 • nyavalyatörés, nehézkór (régies), nyavalyakórság, eskór (régies), nehéznyavalya (tájnyelvi), nehézség (tájnyelvi)

élvezet

főnév
 • gyönyör, gyönyörűség, gyönyörködés, passzió (bizalmas), elragadtatás, öröm, kedv, éldelet (régies), élv (régies), disztrakció (idegen), kéj

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

és

kötőszó
 • meg, s, egyúttal, továbbá, aztán, azonkívül, valamint
 • pedig, mégpedig, de, azonban, ellenben
 • bár, ámbár, ámbátor, noha, holott, jóllehet
 • hát, tehát, ennélfogva

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

imád

ige
 • istenít, dicsőít, adorál (régies), bálványoz, csodál, magasztal, bámul, rajong (valakiért)
 • szerelmes (valakibe), körülrajong, bele van őrülve, bele van habarodva, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, meg van veszve (valakiért), odavan (valakiért)
 • (régies): imádkozik, könyörög

kivár

ige
 • megvár, kiböjtöl

kéményseprő

főnév
 • kéménykotró (tájnyelvi), kotró (tájnyelvi), füstfaragó (tájnyelvi)

hárít

ige
 • (ütést): kivéd, felfog, paríroz (régies)
 • visszautasít, cáfol
 • ráfog, ráken, áttol, ró, hagy, átpasszol (bizalmas), hárint (tájnyelvi), halít (tájnyelvi), hirgál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): összesöpör, összegyűjt

hahota

főnév
 • nevetés, kacaj, kacagás, hahotázás, röhögés (bizalmas)
 • derültség

helyrehoz

ige
 • megjavít, kijavít, rendbe hoz, rendbe szed, kipofoz (bizalmas), reparál (bizalmas), helyreállít, felújít, tataroz, restaurál (szaknyelvi)
 • felépít (régies)
 • jóvátesz, orvosol, remediál (idegen), korrigál
 • meggyógyít, kigyógyít, felerősít, regenerál, rehabilitál

kázus

főnév
 • eset, esemény, dolog, ügy

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

hiányzik

ige
 • távol van, nincs jelen, abszentál (idegen), mulaszt, lóg (bizalmas), bliccel
 • iskolát kerül
 • elmarad, fennmarad, hátramarad, hibádzik, híjával van, nélkülöz, nincs
 • szükségeltetik, kifogásoltatik, kellene

kelletlen

melléknév
 • kedvetlen, mogorva, kényszeredett, vonakodó, húzódozó, fanyalgó, fancsali, mísz (bizalmas), ándorodott (tájnyelvi), nyaffadt (tájnyelvi)
 • erőszakolt