élvezet szinonimái

főnév
 • gyönyör, gyönyörűség, gyönyörködés, passzió (bizalmas), elragadtatás, öröm, kedv, éldelet (régies), élv (régies), disztrakció (idegen), kéj

elvezet szinonimái

ige
 • elkísér, elvisz, eljuttat
 • eltérít, elterel
 • (vizet): lecsapol, levezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

genny

főnév
 • gennyedtség (tájnyelvi), csúnyaság (tájnyelvi), enyekesség (tájnyelvi), evesség (tájnyelvi)
 • váladék
 • (szleng): gané, mocsok, szemét, tróger (durva), tetű, drekk (szleng)
 • silányság, bóvli
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élvezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előtűnik

ige
 • előjön, előbukkan, feltűnik, megjelenik, előbújik, kikel, kibuggyan, kibukik, kibukkan, kikukucskál, láthatóvá válik, kilátszik, mutatkozik, felszínre jön, napvilágra bukkan, kiemelkedik, kiviccsanik (tájnyelvi)
 • kiderül, kitűnik, kicsillan, kirajzolódik, kiválik, kibontakozik, kisugárzik, megvilágosodik, kiütközik, megnyilatkozik, szembeötlik, kikerekedik, kiformálódik, alakot ölt, megmutatkozik, meglátszik, megnyilvánul

egyenjogú

melléknév
 • egyenlő jogú, egyenlő, egyenrangú, emancipált (idegen)

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

cseperedik

ige
 • nő, növekszik, serdül, fejlődik, iperedik (tájnyelvi)

eltávolít

ige
 • eltüntet, eltakarít, elvisz, levisz (bizalmas), lekapar, letisztít, (akadályt) elhárít, félretol, eliminál (idegen)
 • (szervet, végtagot): kivesz, kioperál, kimetsz, reszekál (szaknyelvi), amputál (szaknyelvi)
 • kitesz, kirak, kidob, elbocsát, kizár, kicsap, eltanácsol, elküld, kiebrudal, kiadja az útját, kihajít, elkerget, kirúg (bizalmas), kivág, destituál (idegen), relegál (régies), leráz, elobsitol (tájnyelvi), meneszt
 • elidegenít, elhidegít, elmar, elválaszt, elszakít, elszakaszt (régies)

evezős

melléknév
 • csónakos, ladikos

megsirat

ige
 • meggyászol, megkönnyez, könnyeket ejt, könnyeket hullat, elsirat
 • megbán, sajnál, fájlal

boka

főnév
 • (állaté): csánk, csüd

billen

ige
 • dől, megdől, félrehajlik, csuklik, nyaklik, rezdül, lingázódik (tájnyelvi)

bőrkeményedés

főnév
 • bőrvastagodás, bütyök, tyúkszem

fájlal

ige
 • fájdít, fájdalmat érez, fájít (tájnyelvi), sajnít (tájnyelvi), sérlel (tájnyelvi)
 • panaszkodik
 • sajnál, szomorkodik, búsul, bán, bánkódik, kesereg, sirat, gyászol, sajnálkozik (valamin)
 • rosszulesik (valakinek valami), megbántódik, neheztel, sérelmez

felkoncol, fölkoncol

ige
 • legyilkol, kivégez, megöl, lemészárol, leöldös, levág, kardélre hány, lekaszabol, masszakrál (régies), agyonvág, agyonszúr, felprédál (tájnyelvi), felpástol (tájnyelvi)

hárs

főnév
 • hársfa, szádok, szádokfa
 • (régies): háncs, fakéreg

gát

főnév
 • védőgát, töltés, védmű (szaknyelvi), védőmű (szaknyelvi), perineum (szaknyelvi), vízfogó, zsilip, sánc, elzáró, hullámtörő
 • akadály, torlasz, fal, korlát, sövény
 • kerékkötő, fékezés, fék, hátráltatás, feltartás, béklyó, nyűg, buktató, akadék (régies), visszahúzás
 • (bizalmas): gátfutás, akadályfutás

elvisz

ige
 • átvisz, elhord, elcipel, elvonszol, elhurcol, elfuvaroz, elszállít, eltranszparál (tájnyelvi)
 • elragad, magával ragad
 • ellop, elrabol, elvesz, eltulajdonít, elemel, elcsór (bizalmas)
 • elvezet, elkísér
 • (elemi csapás): elpusztít, tönkretesz
 • (díjat): elnyer, megnyer, megszerez, elér, megkap, hazavisz

előredől

ige
 • előrehajol, előrehajlik, meggörbed, meghajol

értelmiségi

főnév
 • intellektuel (idegen), diplomás, lateiner (régies), kiművelt emberfő (választékos)

fürj

főnév
 • pitypalatty

énekesnő

főnév
 • énekművésznő, dalénekesnő, népdalénekesnő, dalnoknő (régies), dalárnő (régies), dizőz (idegen)

egyöntetű

melléknév
 • egységes, egyforma, egyenletes, változatlan, állandó, hasonnemű, egynemű, folyamatos, homogén, egyenértékű, egybehangzó, egyhangú, konformis (idegen), uniformis, harmonikus

eszerint

határozószó
 • tehát, ennek megfelelően, ekként, ilyenformán, ezért, ennélfogva, emiatt
 • így hát, így, egyszóval

gang

főnév
 • folyosó, függőfolyosó, körfolyosó, tornác