puttony szinonimái

főnév
 • hátikosár, kas
 • bödön

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tüneményes

melléknév
 • csodálatos, csodás, fantasztikus, meseszerű, káprázatos, elképesztő, bámulatos, feledhetetlen, rendkívüli, bájos, fenomenális

költséges

melléknév
 • drága, méregdrága, borsos árú (választékos), tetemes, sokba kerülő, áros (régies), expenzív (idegen)
 • gazdag, pompás, pazar, fényűző, értékes, luxus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a puttony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

porció

főnév
 • adag, fejadag, rész, dózis
 • osztályrész
 • hadiadó
 • (régies): adórészlet, adó

összeborzol

ige
 • szétzilál, zilál, összekuszál, összekócol, felborzol, összegubancol, megtép

öltöző

főnév
 • kabin, próbafülke
 • budoár (idegen), toalett, gardrób

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)

prókátor

főnév
 • (régies): ügyvéd, ügyfolytató (régies), fiskális (régies), védőügyvéd
 • szószóló

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

mészárszék

főnév
 • szék, húsbolt, vágóhíd, vágószék, hentesbolt, húsüzlet

mélység

főnév
 • mélyedés, meredély (választékos), feneketlenség, űr
 • szakadék, szurdok, verem
 • alaposság, tartalmasság
 • bensőség, bizalmasság

korlátlan

melléknév
 • akadálytalan, gáttalan, féktelen
 • abszolút, abszolutisztikus, teljes, önkényes, önkényúri, tökéletes, feltétlen, totális, mindenható
 • szuverén, független, önálló
 • határtalan, végtelen, kifogyhatatlan, kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, roppant, óriási, hatalmas, mérhetetlen

módos

melléknév
 • gazdag, jómódú, tehetős, vagyonos, zsíros (régies), bírós (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tetszetős, csinos, szemrevaló, rendes

ige
 • vés, bevés, karcol, metsz, rovátol (régies)
 • ír, feljegyez, felró
 • (tájnyelvi): számba vesz, összeír
 • (régies): illeszt (valahova), beilleszt
 • összeilleszt, hornyol
 • (utat): bejár, végigjár
 • (terhet, büntetést): kivet, kimér, kiszab, sújt (valamivel), hárít (valakire)

sikong

ige
 • sikongat, visong, sikoltoz, sivalkodik, sivítozik, visítozik, sivadoz (tájnyelvi), sivákolódik (tájnyelvi)

felragad, fölragad

ige
 • elragad, felkap, felfog, felcsíp
 • odaragad, ráragad

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

szétválaszt

ige
 • elkülönít, elválaszt, különválaszt, széjjelválaszt, leválaszt, kettéválaszt, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, széttagol, diszjungál (szaknyelvi), szeparál, szétvesz (tájnyelvi)
 • megkülönböztet, differenciál (idegen)
 • felbont, szétbont, széjjelbont

ráadásul

határozószó
 • ráadásként, ráadásképpen, ráadásképp, azonkívül, azonfelül, amellett, ezenkívül, ezenfelül, méghozzá, még, mindehhez, sőt, továbbá, másfelől, mi több, valamint, tetejében, hegyibe (tájnyelvi), hegyébe (tájnyelvi), plusz (bizalmas)

polgártárs

főnév
 • honfitárs
 • állampolgár

rehabilitál

ige
 • jóvátesz, helyrehoz
 • felment, tisztáz, mentesít, igazol, elégtételt szolgáltat
 • visszahelyez, helyreállít

szerkeszt

ige
 • összeállít, megalkot, megépít, konstruál, komponál (régies), készít, csinál, létrehoz, kidolgoz
 • megszerkeszt, összeszerkeszt, redigál (idegen)
 • kompilál (idegen)
 • megír, megszövegez, fogalmaz
 • (tájnyelvi): szerez, kerít

ráhatás

főnév
 • hatás, behatás, befolyás, befolyásolás, nyomás, ösztönzés, sugalmazás, sugallat, ihlet, inspiráció, szuggesztió

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

szétoszt

ige
 • kioszt, eloszt, feloszt, kiadagol, kimér, kiporcióz, elporcióz (tájnyelvi)
 • szétválaszt, széjjelválaszt, elkülönít, szétválogat
 • decentralizál