hangosan szinonimái

határozószó
 • fennhangon, fennen (választékos), fennszóval, emelt hangon, torkaszakadtából, teli torokkal, harsányan
 • érthetően, hallhatóan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kozmosz

főnév
 • világegyetem, világmindenség, univerzum
 • világűr

követ2

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, küldött, közbenjáró
 • nuncius (szaknyelvi), legátus (régies)
 • (régies): országgyűlési képviselő
 • (régies): előjel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hangosan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hadi

melléknév
 • háborús, katonai, harci, militáris, marciális (régies)

föld

főnév
 • földgolyó, földkerekség, földteke, sárgolyó (választékos), sárteke (pejoratív), glóbusz, világ
 • szárazföld, felszín
 • szántóföld, szántó, parcella, termőföld, termőtalaj, talaj, táptalaj, rög
 • birtok, földbirtok, telek
 • (választékos): ország, tartomány, vidék, határ
 • haza, otthon, anyaföld
 • padló

foghíjas

melléknév
 • fogatlan
 • hiányos, hézagos

feldarabol, földarab

ige
 • felvagdal, felvág, felaprít, összeaprít, felkoncol, szétdarabol, felapróz, feltrancsíroz (bizalmas), felnégyel, fölmetél (régies), feltagol, szétvág, felhasogat, szétszerel, ízekre szed, felpástol (tájnyelvi)
 • feloszt, részekre oszt, felparcelláz
 • (országot) megcsonkít

halászbárka

főnév
 • halászhajó, halászcsónak, ladik

hibabejelentő

főnév
 • reklamáció, panasziroda

plagizál

ige
 • ollóz, ellop, lop, oroz, kalózkodik

émelygés

főnév
 • hányinger, öklendezés, undor, undorodás, csömör, rosszullét, émely (régies)

eltipor

ige
 • eltapos, széttapos, legázol, eltapod (tájnyelvi), megtapod (régies)
 • elnyom, elfojt, lever, letör, legyőz, megsemmisít, elpusztít, likvidál

borozó

főnév
 • poharazó, csapszék, borharapó, bormérés, borkimérés, borpince, borkóstoló, italmérés, italbolt, kocsma

erőnlét

főnév
 • erő, kondíció, kondi (bizalmas), forma, erőállapot, állóképesség

hitszegő

melléknév
 • hazug, áruló, megbízhatatlan, állhatatlan, hűtlen, hittörő, szószegő
 • esküszegő
 • perfid (régies), hitehagyó, renegát
 • kétkulacsos, kétszínű, ludas, csalfa, csalárd, illojális
 • (házastárs, szerelmes): hűtlenkedő, erkölcstelen

igényes

melléknév
 • alapos, nagyigényű, akkurátus (bizalmas, pejoratív)
 • finnyás, válogatós, akadékoskodó, kicsinyes, kicsinyeskedő, hiperkritikus (pejoratív)
 • kényes, érzékeny, odafigyelést igénylő
 • drága, különleges, értékes, becses
 • kifinomult, csiszolt, pallérozott, színvonalas, választékos

kitárulkozik

ige
 • megmutatkozik, megnyilatkozik

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

hangszín

főnév
 • tónus, árnyalat, hangárnyalat, hanghordozás, hangzás, orgánum (választékos), hangorgánum (választékos), tonalitás (szaknyelvi), intonáció
 • hangnem, beszédmód, modor

gyűrűzik

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik

háztáji

főnév
 • kiskert

kárókatona

főnév
 • kormorán

harmónia

főnév
 • összhangzat, összehangzás (régies), konszonancia (szaknyelvi), összhang, összecsengés, akkord (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • összhang, egyetértés, megértés, összehangoltság, összeillés, egyezmény (régies), egyezés
 • kiegyensúlyozottság

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)

kavarodik

ige
 • kavarog
 • csavarodik, fordul, kanyarodik
 • keveredik
 • elegyedik, vegyül(szaknyelvi)
 • bonyolódik, kuszálódik, kutyulódik, zavarodik