kárókatona szinonimái

főnév
 • kormorán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyíltan

határozószó
 • világosan, egyenesen, őszintén, magyarán, kereken, kendőzetlenül, szabadon, félreérthetetlenül, áperte (régies), nyilván (régies), ország-világ előtt

fogalom

főnév
 • eszme, gondolat, idea, absztrakció (szaknyelvi), isme (régies)
 • tudás, ismeret, elgondolás, sejtelem, sejtés, elképzelés, képzet, feltevés, dunszt (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kárókatona szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

hőzöng

ige
 • hőbörög, zúgolódik, háborog
 • hetvenkedik, szájaskodik, kérkedik, henceg, ugrál (szleng)

hóhányó

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

hallatlan I.

melléknév
 • rendkívüli, hihetetlen, szokatlan, elképesztő, példátlan, meglepő, szenzációs (bizalmas), páratlan, szörnyű, rettenetes, borzasztó, hajmeresztő, égbekiáltó, észbontó
 • érthetetlen, felfoghatatlan, váratlan, elkerülhetetlen

kanóc

főnév
 • gyertyabél, lámpabél, égőbél (régies), mécsbél (régies)
 • gyújtózsinór, gyújtó (régies), bombagyutacs (régies), csóva (régies)
 • (tájnyelvi): hímvessző (kisfiúé)

kiadás

főnév
 • átadás, kijuttatás, kiszolgáltatás, átengedés
 • kibocsátás
 • költség, ráfordítás, kifizetés, pénzköltés, költés
 • publikálás, közlés, megjelentetés, nyilvánosságra hozatal, kinyomtatás
 • kiadvány, levonat, lenyomat, edició (idegen), nyomtatvány, sajtótermék
 • változat

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

gang

főnév
 • folyosó, függőfolyosó, körfolyosó, tornác

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

életrajz

főnév
 • élettörténet, biográfia (szaknyelvi), életregény (szaknyelvi), életírás (régies), életleírás (régies), memoár (választékos), emlékirat (választékos), curriculum vitae (választékos)
 • önéletrajz, önéletírás, autobiográfia, napló

gondterhelt, gondter

melléknév
 • gondtelt, levert, lehangolt, deprimált (idegen), aggodalmaskodó, nyugtalan, rosszkedvű, borús, felhős, komor

kielégül

ige
 • jóllakik, betelik, megnyugszik
 • ejakulál (szaknyelvi), elélvez, elsül (szleng), eldurran (szleng), elmegy (szleng)

kitanul

ige
 • elsajátít (szakmát), kiképezi magát, képesítést szerez, kiműveli magát
 • megismer, kiismer, eligazodik, beavatódik
 • (valamiből): elfelejt, kijön a gyakorlatból

mardos

ige
 • mar, tép, szaggat, marcangol, marcong (régies)
 • kínoz, gyötör, emészt, mar, mardos, furdal, rág, tépdes, esz
 • (tájnyelvi): pörlekedik, veszekedik, kellemetlenkedik

labda

főnév
 • laszti (bizalmas), bőr (bizalmas), bogyó (szleng), futball, golyó (szleng), lapta (régies)

kárörvendő

melléknév
 • kaján, ördögi, sátáni
 • rosszindulatú, rosszmájú, maliciózus, kamuti (tájnyelvi) Sz: más kárán örül

jól

határozószó
 • helyesen, gondosan, pontosan, alaposan, kifogástalanul, sikeresen, hibátlanul, tökéletesen, eredményesen, klasszul (bizalmas), annak a rendje és módja szerint
 • megfelelően, megfelelő módon, helyénvalóan, célszerűen
 • illendően, illedelmesen, udvariasan, fegyelmezetten, kulturáltan, civilizáltan
 • kedvezően, előnyösen, szépen, tetszetősen, ízlésesen, csinosan, gazdagon, bőven, busásan, jócskán, szenzációsan (bizalmas)
 • üdvösen, hasznosan, szerencsésen
 • kielégítően, tűrhetően, meglehetősen, egészségesen, kellemesen, hangulatosan, remekül, pompásan, istenien, fantasztikusan, szenzációsan (bizalmas)
 • gondatlanul, zavartalanul, nyugodtan, egyetértésben, harmonikusan, boldogan
 • alaposan, tüzetesen, nagyon, derekasan, istenesen, keményen, erélyesen, ugyancsak, hathatósan, igen, becsületesen, emberül (tájnyelvi), vitézül (tájnyelvi)
 • biztosan, határozottan, gyorsan, flottul (idegen)
 • világosan, tisztán, élesen, markánsan

keresztül

névutó
 • át, keresztben, haránt, rézsút, rézsútosan, keresztül-kasul, kasul (tájnyelvi), keresztülében (tájnyelvi), keresztülfelé (tájnyelvi)
 • útján, révén, segítségével, által

kuruttyol

ige
 • vartyog, kunkog (tájnyelvi), brekeg, ümmög (tájnyelvi), kutykuruttyol (tájnyelvi), repeg (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol

kegy

főnév
 • jóindulat, jóakarat, pártfogás, leereszkedés, grácia (régies)
 • (régies): kegyelem, irgalom, malaszt, bocsánat
 • részvét, hajlandóság

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

kétség

főnév
 • bizonytalanság, kétely, aggály, kételkedés, hitetlenség, hitetlenkedés, tamáskodás, kétkedés, szkepszis (idegen), skrupulus, ingadozás, habozás, tétovázás, határozatlanság, kétségbeesés (tájnyelvi)
 • lelkifurdalás, lelkiismeret-furdalás
 • gyanú, gyanúper, bizalmatlanság, fenntartás
 • (régies): reménytelenség, kétségbeesés

küzd

ige
 • viaskodik, vitézkedik, harcol, hadakozik, csatázik, tusakodik, vív, ví (választékos), kesálkodik (régies), verekedik, vagdalkozik, birkózik, dulakodik, küzdölődik (tájnyelvi)
 • ellenáll, helytáll, kitart
 • versenyez, mérkőzik, konkurál
 • küszködik, töri magát, apait-anyait belead, fáradozik