gyűrűzik szinonimái

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyűrűzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gúnyolódik

ige
 • csúfolódik, csúfolkodik, kigúnyol, kifiguráz, kiviccel, parodizál, csúfot űz (valakiből), a nyelvét köszörüli (valakin), nevetség tárgyává tesz, ugrat, kipellengérez, bökölődik (tájnyelvi), gusztálkodik (tájnyelvi)
 • viccelődik, évődik, heccel, kötekedik, ironizál, élcelődik, csipkelődik

figyelem

főnév
 • figyelés, éberség, elővigyázat, érdeklődés, szemügyre vétel
 • figyelmesség, kedvesség, előzékenység, udvariasság, tapintat
 • (régies): csend, csendesség, hallgatás

felvállal, fölvállal

ige
 • elvállal, magára vállal

faggat

ige
 • kérdezget, kikérdez, kérdez, vallat, egzaminál (régies), vizsgáztat, inkvirál (idegen), szorongat, nyaggat, gyötör, firtat, fartat (tájnyelvi), kérdezősködik, kérdésekkel ostromol, faggatózik, firtogat (tájnyelvi), farcinál (tájnyelvi), kontat (tájnyelvi), faktat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): facsar
 • szétnyom, magoz (meggyet), fölfakaszt

gyom

főnév
 • gyomnövény, gyimgyom (tájnyelvi), gizgaz (tájnyelvi), fű, gaz, dudva, burján (tájnyelvi), paréj (tájnyelvi), aszat (régies)
 • (szleng): marihuána, mariska (szleng), fű (szleng), gyep (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

határincidens

főnév
 • határvillongás

patakzik

ige
 • (izzadság): ömlik, folyik, gyöngyözik, csurog, dől, szakad, árad
 • (könny): hull, potyog, ömlik, csorog, hentereg (tájnyelvi)

elpuhult

melléknév
 • elkényelmesedett, puhány, tohonya, elsatnyult, erélytelen, nyámnyila, nyamvadt, kényes, kényeskedő, elkényeztetett, anyámasszony (bizalmas), finnyás, nyafka, elnőiesedett, férfiatlan, effeminált (idegen), feminin (választékos), vénasszonyos, szibarita, kuluska (tájnyelvi)

élő II.

főnév
 • élőlény, eleven

bezárul

ige
 • bezáródik, becsukódik, lecsukódik, összecsukódik, záródik
 • befejeződik, lezárul, véget ér

elválik

ige
 • szétválik, elkülönül, különválik, széthasad, kettéválik, szétválasztódik, (út) elágazik
 • eltávozik, elbúcsúzik, elköszön, elszakad, megválik
 • (házaspár): szétmegy, széjjelmegy, különmegy, felbontja a házasságot Sz: külön kenyérre megy; kétfelé hányják a sonkát; kettévágják a kenyeret
 • különbözik, elkülönül, elhatárolódik, kiválik
 • eldől, tisztázódik, kiderül, elhatározódik (régies)

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

hosszadalmas, hossza

melléknév
 • nyújtott, hosszan tartó, elhúzódó, maradandó, idült
 • terebentyős (tájnyelvi)
 • terjengős, vég nélküli, tartalmatlan, érdektelen, szószaporító, szószátyár, elnyújtott, zavaros, locsogó, nehézkes, körülményes, vontatott, embert próbáló, véget nem érő Sz: se vége, se hossza

kiközösít

ige
 • kizár, kitaszít, kiűz, kiátkoz, kirekeszt, törvényen kívül helyez, egyházi átokkal sújt, exkommunikál (idegen), proskribál (idegen), diszkvalifikál (idegen)
 • kivet (közösségből), kitagad, kikerget, kiutasít, kidob, kitesz, kirak, kitúr, kiutál, kiszorít, kitilt, kitoloncol, kigolyóz (szleng)

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

habitus

főnév
 • alkat, lelkialkat, érzület, magatartás, viselkedésmód, modor, szokás
 • megjelenés, termet, testalkat
 • öltözék, viselet, ruházat

gránát

főnév
 • kézigránát, robbanólövedék

hangszigetelés

főnév
 • hangvédelem, zajvédelem

jól

határozószó
 • helyesen, gondosan, pontosan, alaposan, kifogástalanul, sikeresen, hibátlanul, tökéletesen, eredményesen, klasszul (bizalmas), annak a rendje és módja szerint
 • megfelelően, megfelelő módon, helyénvalóan, célszerűen
 • illendően, illedelmesen, udvariasan, fegyelmezetten, kulturáltan, civilizáltan
 • kedvezően, előnyösen, szépen, tetszetősen, ízlésesen, csinosan, gazdagon, bőven, busásan, jócskán, szenzációsan (bizalmas)
 • üdvösen, hasznosan, szerencsésen
 • kielégítően, tűrhetően, meglehetősen, egészségesen, kellemesen, hangulatosan, remekül, pompásan, istenien, fantasztikusan, szenzációsan (bizalmas)
 • gondatlanul, zavartalanul, nyugodtan, egyetértésben, harmonikusan, boldogan
 • alaposan, tüzetesen, nagyon, derekasan, istenesen, keményen, erélyesen, ugyancsak, hathatósan, igen, becsületesen, emberül (tájnyelvi), vitézül (tájnyelvi)
 • biztosan, határozottan, gyorsan, flottul (idegen)
 • világosan, tisztán, élesen, markánsan

hajlam

főnév
 • vonzódás, vonzalom, hajlandóság, kedv, készség
 • adottság, rátermettség, tehetség, érzék, véna (választékos), talentum (régies), alkat, jellem, természet, vérmérséklet, beállítottság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • fogékonyság, hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

harmadízben

határozószó
 • harmadszor, harmadjára, harmadszorra

jurátus

főnév
 • joggyakornok, ügyvédbojtár