kuncsaft szinonimái

főnév
 • vevő, vásárló, fogyasztó, üzletfél, megrendelő, vendég
 • ügyfél, kliens, delikvens (régies), megbízó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

étvágy

főnév
 • gusztus, apetitus (idegen), etyepetye (régies), ehetnék, éh

sántikál

ige
 • sántít, biceg, bicereg (tájnyelvi), csülkösködik (tájnyelvi), iplikel (tájnyelvi), zsámbikál (tájnyelvi), tepeckel (régies)
 • fondorkodik, ármánykodik, mesterkedik, ravaszkodik
 • akadozik, döcög, botladozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kuncsaft szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kötetlen

melléknév
 • szabad, fesztelen, informális (idegen), magánjellegű, felszabadult
 • prózai
 • bekötetlen
 • felkötözetlen (szőlő)

kimaradás

főnév
 • kihagyás, elhagyás, elhanyagolás, mulasztás, lemorzsolódás, szünetelés, intermisszió (idegen)
 • mulatás, szórakozás, kilengés, dorbézolás

kifejlett

melléknév
 • érett, ivarérett, anyányi, embernyi, felnőtt, felserdült, nagykorú, meglett, kész

kancsal

melléknév
 • bandzsa, bandzsi, kancsi (bizalmas), kácsor (tájnyelvi), csambilla (tájnyelvi), csámburdi (tájnyelvi), sanda (régies), sandal (régies) Sz: a káposztáskertbe néz; epreskertbe néz; kiskertbe néz; tizenkettőre néz; úgy néz, mint a liba az eperfára; úgy néz, mint Pilátus macskája; egyik szeme csára, másik szeme hajszra

közreműködés

főnév
 • asszisztencia (idegen), segédlet, részvétel, segítség, segédkezés, elősegítés, kooperáció, együttműködés, támogatás, gyámolítás
 • összmunka, összjáték

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

töprengés

főnév
 • fejtörés, gondolkodás, elmélkedés, mérlegelés, megfontolás, morfondírozás, gondolatfűzés, tűnődés, tépelődés, gyöntölődés (tájnyelvi), észtöredelem (tájnyelvi), fejverés (tájnyelvi), spekuláció, kontempláció (régies), meditáció

így I.

határozószó
 • ekképp, ekképpen, ekként, ilyenképpen, ilyeténképpen, ilyenformán, ilyesformán, ilyen módon, ehhez hasonlóan, hasonlóképpen, ennek megfelelően, következőképpen, ennek szellemében, imigyen (választékos), igyen (régies), ezenképpen (tájnyelvi)

hűs II.

főnév
 • árnyék, enyhely (régies)

felrohan, fölrohan

ige
 • felfut, felszalad, felsiet, felszáguld

intő II.

főnév
 • intés, megintés, megrovás, beírás

leolt

ige
 • kikapcsol, lekapcsol, lelő (szleng)
 • (tájnyelvi): beolt (tejet, meszet)

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)

átszervez

ige
 • átrendez, újjászervez, átcsoportosít, újrarendez, újjáalakít, újraosztályoz, átformál, átstrukturál, átprofilíroz, reorganizál (idegen), megváltoztat, átállít, átalakít, megreformál, ésszerűsít, javít, megújít

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

méhraj

főnév
 • raj, méhcsalád

kuplé

főnév
 • kabarédal, műdal, dal, sanszonett (idegen)

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

leborotvál

ige
 • levág, lenyír, lehúz (bizalmas)
 • lekopaszt

megtölt

ige
 • megrak, teletöm, telít
 • felönt, elönt, eláraszt, megszed, teleszed
 • megmerít, telemerít, telemer, meghúz, telehúz, feltölt
 • betölt, feltankol, teletölt
 • kitölt, elfoglal, benépesít

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

kioszk

főnév
 • kerti ház, kerti lak
 • bódé, pavilon

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

megvisel

ige
 • kimerít, elfáraszt, elgyengít, megerőltet, elcsigáz, megkínoz, meggyötör, összetör, elnyű, megtör (választékos), kikészít (szleng), próbára tesz, lestrapál (bizalmas), kicsinál (szleng), megpróbál, megsanyar (tájnyelvi)
 • megrendít