kiöblít szinonimái

ige
 • átöblít, megtisztít, kitisztít, meglögyböl (tájnyelvi)
 • kimos, kiöblöget, irrigál (idegen), kitisztál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyszeres

melléknév
 • egyes, egyszeri, szimpla, egyrétű (választékos)

térség

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiöblít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kifáraszt

ige
 • agyonfáraszt, elfáraszt, halálra fáraszt, elcsigáz, kikészít (bizalmas), agyoncsigáz, kifullaszt, kitikkaszt, elgyötör, megvisel, elnyű (tájnyelvi), összetör, elgyengít, kimerít
 • meghajszol, túlhajszol, megerőltet, agyonterhel, kiszipolyoz, kizsigerel, kicsinál, kidögleszt

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

javaslat

főnév
 • kezdeményezés, indítvány, előterjesztés, felterjesztés, ajánlás, ajánlat, javallat, propozíció (régies), tervezet, tanács, elgondolás, tipp, ötlet, projektum (régies), elaborátum (idegen)

hozzátapad

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

kilátástalan

melléknév
 • reménytelen, értelmetlen, hiábavaló, üres, kettétört, romba dőlt, szétfoszlott, csüggesztő, kétségbeejtő, távlattalan, jövő nélküli, perspektívátlan (idegen)
 • sziszifuszi

kontó

főnév
 • folyószámla
 • (régies): tartozás, adósság

szüntet

ige
 • csillapít, enyhít, mérsékel, csendesít, nyugtat
 • oszlat

hangoztat

ige
 • bizonygat, állít, hangsúlyoz, kiemel, kidomborít, kifejezésre juttat, erősködik, nyomatékosít, megerősít, kiélez, súlyt fektet (valamire), kinyilvánít
 • (hangot) kitart (szaknyelvi)
 • (régies): hallat
 • szólaltat (hangszert)

hajtány

főnév
 • járgány (bizalmas), vágánygépkocsi (szaknyelvi), roller (idegen), sínautó (szaknyelvi)

engedélyez

ige
 • engedélyt ad, megenged, feljogosít, hozzájárul, beleegyezik, engedményez, koncesszionál (idegen), felhatalmaz, meghatalmaz, helybenhagy, szentesít, igent mond, rábólint, megszavaz, jóváhagy, megad, elismer, kiutal, nyújt, folyósít, koncedál (szaknyelvi), elfogad

hatókör

főnév
 • hatósugár, hatótávolság, hatókörzet

kórterem

főnév
 • betegszoba

kultivál

ige
 • gyakorol, művel, űz
 • kedvel, szeret, folytat, ápol
 • termeszt

absztrakt

melléknév
 • elvont, elvonatkoztatott, elméleti, teoretikus, gondolati, spekulatív, filozofikus, akadémikus
 • nonfiguratív

megtölt

ige
 • megrak, teletöm, telít
 • felönt, elönt, eláraszt, megszed, teleszed
 • megmerít, telemerít, telemer, meghúz, telehúz, feltölt
 • betölt, feltankol, teletölt
 • kitölt, elfoglal, benépesít

magyarországi

melléknév
 • magyar, hazai, honi, belföldi
 • magyaros

kipalléroz

ige
 • kicsiszol, kiművel, képez, oktat, tanít, kikupál (bizalmas)

kiegyensúlyoz

ige
 • egyensúlyba hoz, harmonizál, kiegyenlít, összhangba hoz

kizökken

ige
 • kiesik, kibillen, kiugrik, kimozdul

lutheránus

melléknév, főnév
 • evangélikus, ágostai, helvét hitvallású, lutyi (tréfás)
 • (régies): köntörfalazó, határozatlan

kiskorú

melléknév
 • fiatalkorú, fiatal, gyámkorú (régies), minorennis (idegen), minor (idegen)
 • tizenéves, tinédzser, tini, kamasz, serdülő
 • ifjú, nőtelen (régies), siheder (bizalmas), bakfis
 • fejletlen, éretlen

kaján

melléknév
 • csúfondáros, kárörvendő, rosszindulatú, rosszmájú, epés, gúnyos, sanda (régies), irigy, maliciózus

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn

magnetofon

főnév
 • magnó (bizalmas), kazettofon (régies), ricsajdoboz (szleng), zajláda (tréfás), sípláda (szleng)