faxol szinonimái

ige
 • távmásol, faxot küld, faxozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hasonlóan

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), hasonlóképpen, hasonlóképp, olyanformán (tájnyelvi)

egyre

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faxol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

esszencia

főnév
 • lényeg, kvintesszencia (választékos), veleje, magva

elméláz

ige
 • elbambul, eltűnődik, elmereng, elréved, elrévedezik, elábrándozik

elhúz

ige
 • elvontat, elvon, elvisz, elmozdít, elvonszol
 • félrehúz, felgördít
 • (szájat): elfintorít, elferdít, eltorzít, elbiggyeszt
 • elnyújt, húz-halaszt, elhalaszt, késleltet, prolongál
 • olajra lép (szleng), elsöpör (szleng), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), lelécel (szleng), elbrékel (szleng), elpucol (szleng), megpattan (szleng), meglép (bizalmas), elmenekül, elsikerál (bizalmas), elrohan, elszáguld, elviharzik, elrobog, elrepül, elszáll
 • lemarad
 • eljátszik, elmuzsikál, elhegedül, elharangoz (tájnyelvi)
 • megbuktat, meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), elhasaltat (bizalmas)

dörgölődzik, dörgölő

ige
 • (bizalmas): törleszkedik, hízelkedik, hízeleg, helyezkedik, sündörög (valaki körül), búj (valakit), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng), behízelgi magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), hajt (szleng), kendőzködik (tájnyelvi)

fájdalomcsillapító I.

melléknév
 • analgetikus (szaknyelvi), csillapító, enyhítő, érzéstelenítő, kábító, narkotizáló (szaknyelvi)

félrelép

ige
 • botlik, rosszul lép, mellélép, csetlik-botlik
 • (bizalmas): megcsal, hűtlenkedik, ballépést követ el, hibázik, megtéved, felszarvaz, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng), feketézik (tájnyelvi), kalandozik

monoteizmus

főnév
 • egyistenhit

csapózár

főnév
 • csappantyú

cingár

melléknév
 • sovány, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, keszeg (bizalmas), vékonypénzű (tájnyelvi), cinege, girhes, csenevész, nyápic, csontos, törékeny, ösztövér (választékos), nyáladék (pejoratív), cérnafosó (tájnyelvi), cicellér (tájnyelvi), cinábor (tájnyelvi), cinegekáplár (tájnyelvi), gisza (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi), göthös (tájnyelvi), csont és bőr

ágrólszakadt

melléknév
 • szegény, nincstelen, ínséges, szűkölködő, nyomorult, nyomorgó, koldus, csóró, földhözragadt, rongyos, toprongyos, égaljai (tájnyelvi), kócipor (tájnyelvi), jöttment, hasztalan, hazátlan, sehonnai

csinosít

ige
 • szépít, szebbít, csinogat (tájnyelvi), díszít, díszesít, ékesít
 • (régies): csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos)

feltüzel, föltüzel

ige
 • eltüzel, eléget
 • fellelkesít, felbuzdít, felloval, felbiztat, tűzbe hoz, felajz, felszít

forró

melléknév
 • zubogó, forrásban levő, lobogó, fövő, párolgó, gőzölgő, heveteges (régies)
 • tüzes, izzó, égető, meleg, áthevült
 • kánikulai, trópusi, tropikus (szaknyelvi), délszaki, egzotikus, tűző, tikkasztó
 • heves, lángoló, bensőséges, áhítatos, indulatos, lobbanékony, vehemens, rajongó, lázban égő, parázs, odaadó, temperamentumos, eszeveszett, őrült
 • (tájnyelvi): lázas, belázasodott

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

hajóhad

főnév
 • flotta, hadiflotta, hajóraj, hajósereg, armada (régies)
 • flottilla (idegen)

fecseg

ige
 • locsog, kotyog, lotyog (bizalmas), lefetyel, traccsol (bizalmas), hadovál (szleng), frecseg, tereferél, cseveg, karattyol (bizalmas), trécsel (bizalmas), diskurál, dumál (szleng), sóderol (szleng), nyomja a sódert (szleng), hasal (bizalmas), csacsog, csiripel (bizalmas), csicsereg, csipog (bizalmas), kerepel (tréfás), kuruttyol (tréfás), vartyog (pejoratív), prittyél (tájnyelvi), kotkodál, lepcsel (tájnyelvi), csanakol (tájnyelvi)
 • kárál, szájal, trafikál (régies), csármál (tájnyelvi), prézsmitál (régies), pofázik (durva), pletykál, povedál (szleng)
 • szószátyárkodik Sz: a nyelvét koptatja; annyit beszél, mint egy bába; csácsog, mint a szajkó; fehéret köp, mint a prépost; gágog, mint a lúd; jár a nyelve, mint a forgó rokka; jár a szája, mint a nagypénteki kereplő; jár a nyelve, mint a cséphadaró; jár a szája, mint a szélkelep; jár a kereke; jár a szája, mint a bécsi kofának; jár a szája, mint a réce segge, mikor a jégen megcsúszik; mindig rotyog, mint a kásás fazék; mindig jár a szája, mint az üres malom; ontja a szót; sokat darál; szapora malom sokat darál; szaporítja a szót; úgy jár a szája, mint a kacsa farka; üres szalmát csépel
 • kibeszél, elmond, elárul, kikotyog (bizalmas), elpofáz (durva), köp (durva)

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

felhoz, fölhoz

ige
 • felhúz, felhord, felcipel, felvonszol, felcűgöl (tájnyelvi), felszállít, felemel, kiemel
 • (labdát) felvezet
 • előhoz, felidéz, felelevenít, hivatkozik, idéz, említ, szóba hoz, szóvá tesz, előáll (valamivel), említést tesz, utal, céloz, felvet, érint, előáll, előhozakodik, felhozakodik (tájnyelvi)

hadihajó

főnév
 • csatahajó, cirkáló, ágyúnaszád, naszád, repülőgép-anyahajó, monitor (szaknyelvi), korvett (régies)

fékez

ige
 • lassít, megállít, visszafog, visszatart, zaboláz, gyeplőz (régies), kantároz (régies), eréz (régies)
 • akadályoz, hátráltat, tartóztat, gátol, korlátoz
 • mérsékel, enyhít, gyöngít, moderál (bizalmas), csökkent, tompít, redukál, csillapít, szelídít, leküzd

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

felmelegít, fölmeleg

ige
 • megmelegít, átmelegít, átforrósít, felhevít
 • feléleszt, újra kezd, felelevenít, felenyhít (tájnyelvi)

hajlik

ige
 • fordul, kanyarodik, görbül, ferdül, bicsaklik, facsarodik, torzul, vetemedik
 • átnyúlik, átér, átlóg
 • dől, roskad, görbed, hajol
 • vonzódik, húz (valahová), rokonszenvez, támogat, belát (valamit), hajlamos, enged, hallgat (valamire)