gerinctelen szinonimái

melléknév
 • gyenge jellemű, befolyásolható, megalkuvó, puha gerincű, csúszó-mászó, jellemtelen, elvtelen, szolgalelkű, köpönyegforgató, puhány, állhatatlan, hitvány, kóciporos (tájnyelvi) Sz: úgy táncol, ahogy fütyülnek; úgy fordul, ahogy a szél fúj; minden nyeregbe illik a segge (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ballépés

főnév
 • botlás, hiba, tévedés, megtévelyedés, vétség, kisiklás, gikszer (bizalmas), baki (bizalmas), melléfogás, baklövés
 • félrelépés

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gerinctelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

furkó

főnév
 • furkósbot, bunkó, bunkósbot, fütykös, dorong, husáng, csórag (régies)
 • (szleng): faragatlan (ember), tuskó (bizalmas), tahó (bizalmas), mucsai (durva), bumburnyák

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

én II.

főnév
 • ego (idegen), egyéniség, személyiség

gárdista

főnév
 • (régies): testőr

háborús

melléknév
 • hadviselő, harci, hadi, katonai
 • zavaros, nyugtalan, feszült

összedől

ige
 • összeomlik, beomlik, bedől, ledől, leomlik, összerogy

elhájasodik

ige
 • elhízik, pocakot ereszt, felszed (vhány kilót) (bizalmas)

elégséges II.

főnév
 • kettes

bekér

ige
 • bekéret, behozat

ellentámadás

főnév
 • ellenakció, ellentűz, visszavágás, ellenoffenzíva

hajógyár

főnév
 • hajóépítő hely, sólya, hajóállás, dokk, hajóda (régies)

háziasít

ige
 • domesztikál, megszelídít, befog, betör

keresztfa

főnév
 • keresztgerenda, kapocsfa, létrafok, csatlófa
 • kereszt, krucifix (idegen), crux (idegen), feszület
 • sírkereszt, sírfa, fejfa
 • kolonc, kölönc (tájnyelvi), teher

irányítás

főnév
 • célzás, irányzás
 • címezés, útbaigazítás, orientálás (idegen)
 • elvezénylés, küldés
 • igazgatás, rendelkezés, vezetés, vezénylés, parancsolás, dirigálás, menedzselés (idegen), előírás, utasítás, iránymutatás, navigálás (szaknyelvi), felügyelet, vezérlés, beleszólás, regula (régies), stratégia
 • elvezetés, terelés, mozgatás
 • tanács, útmutatás
 • vezetőség, vezetés, igazgatóság, uralom, fennhatóság, kormányzás, direkció (idegen), kormányzat, rezsim
 • idomítás, formálás, alakítás

gesztikulál

ige
 • hadonászik, ágál, taglejtéssel kifejez, mutogat, hadécsol (tájnyelvi)

frocliz

ige
 • bosszant, piszkál, ugrat, húz (bizalmas), heccel, cukkol, cikiz (szleng), zrikál (szleng), szekál (bizalmas), szekíroz

gyerekeskedik

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, haszontalankodik, szeleburdiskodik, komolytalankodik, éretlenkedik

ingatag

melléknév
 • dűlékeny, düledező, dülöngélő, ingó, tántorgó, támolygó, omladozó, hintázó, billegő, rozzant
 • változékony, változó, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, határozatlan, ingadozó, problematikus, kétes, kialakulatlan, beteges, gyenge, törékeny
 • állhatatlan, csapodár, csélcsap, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, labilis, szeszélyes, habozó, csapongó, könnyelmű, felelőtlen

gödör

főnév
 • mélyedés, horhó, kátyú, vápa (régies), üreg, akna, verem, lyuk, horpadás, katlan, süllyedés, odú, tárna, szakadék, medence, teknő, kopolya (tájnyelvi), padmaly (tájnyelvi), bögödik (tájnyelvi), lövészteknő (szleng)
 • sírgödör, sírverem, sír
 • gödröcske, grüberli (idegen)

felmerül, fölmerül

ige
 • felbukkan, feltűnik, felötlik, felvillan, feldereng, felrémlik, felsejlik, keletkezik, megjelenik, feljön, felszínre kerül, felvetődik, előadódik, előkerül, előfordul, jelentkezik, támad, fakad

gyötrelem

főnév
 • gyötrődés, boldogtalanság, fájdalom, szenvedés, kínlódás, kín, kínszenvedés, törődés, megpróbáltatás, mártíromság, vértanúság, tortúra, passió (régies)
 • vesződség, fáradság, munka

ipariskola

főnév
 • tanonciskola (régies), iparitanuló-iskola, szakiskola