hangsúly szinonimái

főnév
 • nyomaték, akcentus, emfázis (szaknyelvi), hangnyomaték
 • hangsúlyozás
 • hanglejtés
 • kiemelés, fontosság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmerül

ige
 • alábukik, alámerül, lemerül, elsüllyed, leszáll, lebukik, megfeneklik, elgöbben (tájnyelvi), elguggan (tájnyelvi), elkottyan (tájnyelvi)
 • eltűnik, belevész, beleolvad
 • belemélyed, elmélyed, átadja magát (valaminek)

kunyhó

főnév
 • kaliba, bódé, kulipintyó (bizalmas), házikó, viskó, vityilló, putri, barakk, huruba (tájnyelvi), gunyhó (tájnyelvi), esztena (tájnyelvi), góré (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hangsúly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hadiflotta

főnév
 • flotta, hajóhad, armada (régies)

földdarab

főnév
 • telekrész, telek, házhely, parcella, tag
 • göröngy, hant, rög

foglal

ige
 • hódít, meghódít, hatalmába kerít, szerez
 • (teret): betölt, elfoglal
 • megrendel, rezervál, biztosít, lefoglal
 • (magában foglal): tartalmaz, felölel, befogad
 • hoz (magával), von (maga után)
 • (valamibe): körbevesz (valamivel), önt (valamibe)
 • (rendszerbe): állít, besorol

felderül, földerül

ige
 • felvidul, megvigasztalódik, felélénkül, megvidámodik
 • (vminek az ideje): felvirrad, elérkezik
 • felhőtlenné válik, kivilágosodik, kiderül, kitisztul, kifényesedik

halasztás

főnév
 • elhalasztás, elnapolás, halogatás, húzás-halasztás, huzavona, elodázás, időnyerés, eltolás, elhúz (valamit), későbbre hagyás, késleltetés, késedelem
 • haladék, moratórium (szaknyelvi), póthatáridő, haladékadás, engedmény

hibázik

ige
 • téved, elvét, elhibáz, eltéveszt, melléfog, megtéved, botlik, mellélő, eltévelyedik, bakizik (bizalmas), elír, betlizik (szleng), belesül, fejre áll (szleng), hülyeséget csinál (szleng) Sz: bakot lő
 • (tájnyelvi): hibádzik, hiányzik, híja van, abszentál (idegen)

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

emésztőcsatorna

főnév
 • bélcsatorna, gyomor-bél traktus (szaknyelvi)

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

borsódzik, borsózik

ige
 • (a háta): lúdbőrzik, lúdbőröz, hideg futkos a hátán
 • idegenkedik (valamitől, valakitől), viszolyog, irtózik, undorodik, fél

erősítés

főnév
 • roborálás (szaknyelvi), roboráció (szaknyelvi), edzés
 • támasz, támaszték, dúc
 • utánpótlás

hitvallás

főnév
 • krédó, hiszekegy
 • tan, dogma
 • meggyőződés, hivatás, célkitűzés, szándék, ars poetica (idegen), felfogás, nézet, alapelv, állásfoglalás

ígéret

főnév
 • adott szó, fogadalom, nyilatkozat, becsületszó, ígérvény (szaknyelvi), elkötelezés, kötelezettség

kitelepít

ige
 • kilakoltat, kitesz, kirak, kiürít, áttelepít, kiköltöztet, átköltöztet, elmozdít, eltávolít, elszállít, elkerget, kiutasít, kitilt, kitoloncol, elhurcol, száműz, számkivet, kiűz, deportál, internál (idegen)

kedvenc

melléknév
 • kedvelt, szeretett, kedves, lelkem adta (tájnyelvi), favorit, a szíve csücske (valakinek), üdvöske (választékos), cirák (régies), darling (idegen), libling (bizalmas)
 • kegyelt (régies), kegyenc

hangulatos

melléknév
 • kellemes, derűs, meghitt, idilli, kies (régies), intim, kedélyes, bensőséges

habar

ige
 • kever, kavar, kotyvaszt, készít
 • (sebtében) főz
 • (tájnyelvi): hadar

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda

káros

melléknév
 • ártalmas, ártó, romboló, pusztító, romlasztó hatású, veszedelmes, átkozott (régies)
 • kártékony, hátrányos, egészségtelen, gyilkos
 • (régies): károsult, kárvallott

háromkirályok

főnév
 • vízkereszt, epifánia (régies), háromkirályok ünnepe, háromkirályok napja

frocliz

ige
 • bosszant, piszkál, ugrat, húz (bizalmas), heccel, cukkol, cikiz (szleng), zrikál (szleng), szekál (bizalmas), szekíroz

hempereg

ige
 • hempergőzik, hentereg, hancúrozik, hengergőzik, hengeredik (régies), hemperődik (tájnyelvi), hömpölög (tájnyelvi), hencsereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), gömbörög (tájnyelvi), hánykolódik
 • lustálkodik, fetreng, heverészik, henyél
 • (bizalmas): szeretkezik, szerelmeskedik, bujálkodik, cicázik

kaviár

főnév
 • halikra, ikra, hajvári (régies)