céda I. szinonimái

melléknév
 • erkölcstelen, parázna, ledér, feslett
 • (tájnyelvi): mihaszna, haszontalan
 • (tájnyelvi): rakoncátlan (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rendetlen, hanyag, lompos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társadalomrajz

főnév
 • társadalomábrázolás, szociográfia

elbuktat

ige
 • ledönt, felbuktat, elgáncsol
 • megbuktat, elvág (bizalmas), elzúgat (bizalmas), elhúz (bizalmas), meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), visszatapsol (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a céda I. szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

botlik, botol

ige
 • csetlik-botlik, botladozik, döccen, gyarlik (tájnyelvi), bakik (tájnyelvi)
 • félrelép, téved, melléfog, hibázik, vétkezik
 • (ritmus): döccen, sántít
 • (valakibe): belebotlik, rábukkan, ráakad, rálel, rátalál, összefut (valakivel)

begyakorol

ige
 • betanul, megtanul, elsajátít, besulykol, bemagol, beverkliz (bizalmas), beidegez (régies), beemléz (régies), beszajkóz, bebifláz (bizalmas)

bárányhimlő

főnév
 • varicella (szaknyelvi), báránycsécs (tájnyelvi), birkakanyaró (tájnyelvi), kecskehimlő (tájnyelvi), himlő

ameddig

határozószó
 • amíg, míg, meddig, amennyire, valamíg (régies)

burján

főnév
 • (tájnyelvi): gaz, gizgaz, dudva, gyom

csípés

főnév
 • szúrás, bökés, marás
 • bántás, gúny, gúnyolódás, sértés, fricska

konvencionális

melléknév
 • közkeletű, megszokott, szokásos, elfogadott, bevett, elterjedt, meghonosodott, meggyökeresedett, hagyományos, tradicionális, általános, elismert, mindennapi
 • elkoptatott, elcsépelt, semmitmondó, tartalmatlan, üres, közhelyszerű, lapos, sablonos, triviális, banális

abesszin

melléknév, főnév
 • abesszíniai, etióp, etiópiai

cső1

főnév
 • vezeték, csővezeték, tömlő, locsolócső, slag (bizalmas), slaug (idegen), csatorna, kanális, szivornya (régies)
 • drén, kémlő (régies), szonda (szaknyelvi), katéter, tubus

dörgedelem

főnév
 • szidás, leckéztetés, feddés, szemrehányás, prédikáció (bizalmas), szónoklat, dorgálás, dorgatórium (régies), kirohanás, letolás (bizalmas)

fakultatív

melléknév
 • választható, szabadon választható, szabadon választott, tetszés szerinti, vagylagos, önkéntes

előbújik

ige
 • kibújik, előjön, kimászik
 • (égitest): előtűnik, feltűnik, feltetszik (régies)
 • (tojásból): kikel
 • előbukkan, napfényre kerül, napvilágra kerül, kiderül

cégtábla

főnév
 • cégér, címtábla, címer, jelvény, sild (régies)

borsódzik, borsózik

ige
 • (a háta): lúdbőrzik, lúdbőröz, hideg futkos a hátán
 • idegenkedik (valamitől, valakitől), viszolyog, irtózik, undorodik, fél

csavargó II.

főnév
 • vándor, tekergő, vagabund (régies), vagabundus (régies), országfutó (régies), hobó (szleng), bitang, flaszterkoptató (bizalmas), sehonnai, jöttment, naplopó, hajléktalan, csőlakó, csövező, csöves (szleng), csövi (szleng), utcagyerek, utcakölyök, lóti-futi (tájnyelvi), falukolonca (tájnyelvi), faluseprője, lőcsöngörcs (tájnyelvi)

elmegy

ige
 • (valamerre): eltávozik, távozik, odébbáll, elvonul, továbbáll, elvitorlázik, elutazik, elsétál, elmarsol (régies), elkotródik, elsomfordál, elsompolyog, elillan, elpályázik (szleng), eldzsal (szleng), kiteszi a lábát, elsiet, eltakarodik, kereket old, ellép, meglép (bizalmas), megpattan (szleng), lelécel (szleng), lekopik (szleng), elhúz (szleng), eltűz (szleng), dobbant (szleng), lelép (szleng), elszelel, elpárolog (szleng)
 • útra kel, útnak indul, útnak ered Sz: veszi a kalapját; hűlt helye támad; szedi a sátorfáját; a távozás hímes mezejére lép; elhúzza a csíkot; elhúzza a szennyest; angolosan távozik
 • odadugja a képét; odatolja a képét
 • (valaminek): beáll, elszegődik, elszerződik, bevonul, felcsap
 • (választékos): meghal, elhuny, elhalálozik, elköltözik, eltávozik az élők sorából
 • elmúlik, eltelik, elfogy, elszalad, tovatűnik, elhalad
 • (szleng): elélvez, kielégül
 • elfogadható, tűrhető, megjárja, jó, kielégítő, elcsúszik

címez

ige
 • szólít, mond, hív, titulál, minősít
 • adresszál (régies), címel (tájnyelvi)
 • (megjegyzést): céloz, irányít, szegez, aposztrofál (idegen), intéz, szán

bekér

ige
 • bekéret, behozat

cserfa

főnév
 • cser, csere, cserefa, csertölgy

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít