kifáraszt szinonimái

ige
 • agyonfáraszt, elfáraszt, halálra fáraszt, elcsigáz, kikészít (bizalmas), agyoncsigáz, kifullaszt, kitikkaszt, elgyötör, megvisel, elnyű (tájnyelvi), összetör, elgyengít, kimerít
 • meghajszol, túlhajszol, megerőltet, agyonterhel, kiszipolyoz, kizsigerel, kicsinál, kidögleszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üresfejű

melléknév
 • léha, buta, butácska, hólyag, ostoba
 • műveletlen, iskolázatlan, tanulatlan Sz: lotyog a feje, mint a záptojás

flancol

ige
 • (bizalmas): nagyzol, hivalkodik, cifrálkodik, páváskodik, fitogtatja magát, divatozik, rázza a rongyot, divatol (tájnyelvi), pöffeszkedik, parádézik, pompázik, díszeleg, henceg, előkelősködik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifáraszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)

ízetlenkedik

ige
 • kötekedik, ingerkedik, heccel, kellemetlenkedik, tapintatlankodik, ízléstelenkedik, idétlenkedik, otrombáskodik, gáncsoskodik, alkalmatlankodik, sületlenkedik (bizalmas), ungorkodik (tájnyelvi)

intrika

főnév
 • fondorlat, fondorkodás, áskálódás, ármánykodás, ármány (választékos), cselszövés, cselszövény (régies), cselfogás, mesterkedés, fúrás (bizalmas)

hindu

melléknév
 • indiai, indus (régies)

kibékül

ige
 • összebékül, megbékül, kiengesztelődik, békejobbot nyújt Sz: elszívja a békepipát (valakivel); elássa a csatabárdot(bizalmas)
 • elfogad
 • összhangba kerül (valamivel), megnyugszik

kitör

ige
 • kiüt, kivág, kitaszít, kitol, kimozdít
 • kijut, kinyomul, kiront, kirohan, kitódul, kiszabadítja magát
 • felbukkan, előbukkan, kiemelkedik (nyomorból)
 • kirobban, előtör, kicsap, feltör, felszökik, kiömlik, kilövell, kibugyog, kitódul, kiözönlik, kiáramlik, kizúdul
 • megkezdődik, megindul, feltámad, keletkezik, létrejön, jelentkezik (betegség), kirobban (háború), fellángol (harc), kiüt (tűz), beüt (tájnyelvi)
 • kifakad, felcsattan, felfortyan, felzúdul, felordít, kirobban, felhördül, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti a türelmét

szobalány

főnév
 • komorna, szobaasszony, szobacica (tréfás), frájla (régies)

hadicsel

főnév
 • hadifurfang, hadifortély, stratagéma (régies)

gyógytea

főnév
 • herbatea, gyógyital, főzet

elszédít

ige
 • elbódít, megszédít
 • elcsábít, elámít, elkápráztat, megszédít (bizalmas), elkábít, megbolondít, elbolondít, magával ragad, elragad, félrevezet, becsap, megcsal, rászed, lóvá tesz, orránál fogva vezet, bolondját járatja (valakivel), áltat, megzavar, összezavar, elcsavarja a fejét, megbabonáz, megigéz, elvarázsol, elbűvöl, megbűvöl, elbájol

halom

főnév
 • domb, dombocska, hant, bucka, emelkedés, földhányás, magaslat, földtúrás, töltés, földrakás, domborulat (választékos), hompok (tájnyelvi), döngöleg (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), laponyag (tájnyelvi)
 • rakás, kupac, garmada, sereg, kazal, boglya, halmaz, csomó, köteg, rahedli (szleng)

kliens

főnév
 • ügyfél, megbízó, kuncsaft (bizalmas), vevő, vásárló, fogyasztó

kötelességtudás

főnév
 • kötelességérzet, felelősség

megmozdít

ige
 • megmozgat, megemel, megindít, elmozdít, megmoccant, megpöccint (tájnyelvi), mozgat, motivál
 • buzdít, serkent, elmozdít a holtpontról

levélbegónia

főnév
 • gyémántlevél, királybegónia, begónia

kifejt

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

keresztülvihetetlen

melléknév
 • lehetetlen, megvalósíthatatlan, kivihetetlen, kivitelezhetetlen, teljesíthetetlen, irreális, abszurd, képtelen

kirekeszt

ige
 • kizár, kicsuk, elrekeszt
 • kiszorít, kitilt, kitaszít, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, távol tart, eltávolít, korlátoz, mellőz, kihagy, semmibe vesz, kiutál (szleng), kigolyóz (szleng), eliminál (idegen)

lesújtó

melléknév
 • (hír): megrendítő, elszomorító, megrázó, leverő, lesújtó, megdöbbentő, sajnálatos, fájdalmas, fatális, kétségbeejtő, lehangoló, elcsüggesztő
 • (vélemény): lebecsülő, megvető, lenéző, negatív, kritikus
 • (eredmény): rossz, pocsék (pejoratív), rettenetes

kikacag

ige
 • kinevet, kiröhög (durva)
 • kigúnyol, nevetségessé tesz

játszik

ige
 • játszadozik, játszódik (tájnyelvi), hancúrozik, rajcsúrozik
 • fogad (valamire), tippel, megtesz, megjátszik
 • zenél, húz, muzsikál, hangicsál (régies)
 • föllép, szerepel, megjelenít, alakít, előad, megszemélyesít, komédiázik, jelenetez, domborít (régies)
 • színlel, mímel, tettet, alakoskodik, színészkedik
 • babrál, birizgál (bizalmas), matat, piszkál
 • bolondozik, szórakozik, tréfál, viccel
 • cicázik, kacérkodik, enyeleg, flörtöl, kokettál
 • elő-előtűnik, meg-megjelenik, mutatkozik, irizál (régies), szivárványozik (régies)
 • mérkőzik, kiáll (valaki ellen)

kiszab

ige
 • kivág, kimetsz, kihasít, kialakít
 • megállapít, megszab, kimér, rámér, kioszt, kiró, elrendel, megjelöl, utasít, aránylagoz (régies), normál (régies), diktál, dimenzionál (idegen)

létszám

főnév
 • állomány, személyi állomány, keret, kontingens