beszámít szinonimái

ige
 • bekalkulál, hozzászámol, belevesz, beleért
 • beletartozik, beleesik, beleértődik
 • (valakinek valamit): betud, jóváír, figyelembe vesz, számon tart, felró, tulajdonít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

német

főnév
 • germán (választékos), teuton (régies), porosz, burkus (tájnyelvi), sváb, fritz (szleng), szakterbakter (tájnyelvi)
 • (régies): osztrák

ám I.

határozószó
 • bizony, igazán
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beszámít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beleért

ige
 • hozzáért, odaért, belegondol, hozzágondol, beleszámít, beleszámol, belesorol, belefoglal, belevesz, implikál (szaknyelvi)(valamitől)

aranyozott

melléknév
 • aranyos, aranyfestéses

alvás

főnév
 • álom, pihenés, nyugodalom (régies), szendergés, szieszta (bizalmas), szundítás, szundikálás, szunyókálás (bizalmas), bóbiskolás, szundi (bizalmas), csucsuka (bizalmas), alvászat (bizalmas), hunyó (szleng), szunya (szleng), buva (régies)

benzintartály

főnév
 • üzemanyagtartály, tank

boszorkányszombat

főnév
 • ördögszombat

kieszel

ige
 • kitervel, kigondol, kifőz, kiötöl, kiagyal, kisüt, kiókumlál (bizalmas), kispekulál (bizalmas), kitervez, kifundál, kimesterkedik, kiokoskodik, kitalál, kimódol, kikalkulál (tájnyelvi), kilel (tájnyelvi)

búcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút mond, búcsúzkodik, búcsút vesz, istenhozzádot mond (valakinek), elválik (valakitől)
 • megválik (valamitől)

csattanó

főnév
 • poén, fénypont, pláne (bizalmas)
 • váratlan fordulat

elszaval

ige
 • elmond, felmond, recitál (régies), előad, deklamál (pejoratív)

egyesít

ige
 • eggyé tesz, összevon, egybevon, összpontosít, központosít, egybeolvaszt, összeolvaszt, integrál (idegen)
 • összefog, egybefog, tömörít
 • magában foglal
 • összekapcsol, összekovácsol, összeboronál

beszédrész

főnév
 • (régies): szófaj

bekezdés

főnév
 • rész, szakasz, egység, szövegrész, passzus (választékos), alinea (idegen)
 • (szaknyelvi): paragrafus, cikkely, törvénycikk, szakasz

bog

főnév
 • (tájnyelvi): csomó, csombók (tájnyelvi), göb (tájnyelvi), görcs (tájnyelvi), bincsó (tájnyelvi), bincsók (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi)
 • (fán): bütyök, göcsört, dudor, görcs, kidudorodás

egérfogó

főnév
 • csapda, csaptató (tájnyelvi), egérkelepce (tájnyelvi), egérütő (tájnyelvi)
 • szorult helyzet, kutyaszorító, kelepce (régies), tőr (régies)

beültet

ige
 • teleültet, bevet, fásít, beplántál, erdősít, parkosít

aroma

főnév
 • íz, zamat, buké
 • illat
 • eszencia, kivonat

bomlás

főnév
 • szétbomlás, széthullás, szétesés, feloszlás, szétmállás, porladás, rothadás, sorvadás, hervadás, lazulás, züllés, zűrzavar, anarchia, destrukció (idegen), dezorganizáció (idegen)

egyenjogúsít

ige
 • egyenlősít, felszabadít, önállósít, függetlenít, emancipál (idegen)