szétszerel szinonimái

ige
 • széjjelszerel, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, demontál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csúfol

ige
 • gúnyol, lekicsinyel, ugrat, frocliz (bizalmas), csúfot űz, csúffá tesz (valakit), gúnyt űz (valakiből), gyaláz, megszégyenít, kinevet, kifiguráz, lealacsonyít, bolondot csinál (valakiből), öltöget (régies), szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), csúfít (tájnyelvi), rútol (tájnyelvi), lemocskol, szatirizál (régies), bázsokurál (tájnyelvi), kuníroz (tájnyelvi), gusztál (tájnyelvi), kámpol (tájnyelvi), cikiz (szleng)

odacsődít

ige
 • (bizalmas): odagyűjt, odahív, összegyűjt, összetrombitál, összehív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétszerel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szélütött

melléknév
 • bénult, béna, hűdött, paralitikus (szaknyelvi), gutaütött, agyalágyult (régies)

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

röntgen

főnév
 • röntgenkészülék, röntgenlámpa, röntgencső
 • röntgenátvilágítás, röntgenfelvétel, röntgenkép
 • röntgenkezelés, röntgenterápia

puszta II.

főnév
 • róna, füves vidék, pusztaság, mező, préri, pampa
 • parlag
 • major

szerelő

főnév
 • mechanikus (régies), montőr (idegen), műszerész, installatőr (idegen)
 • iparos
 • autószerelő

tájban

névutó
 • táján, tájt, körül
 • környékén, felé

paralel

melléknév
 • párhuzamos
 • megegyező, hasonló, megfelelő
 • analóg

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik

pelenka

főnév
 • pelus (bizalmas), pelcsi (bizalmas), póka (tájnyelvi), pólya (régies)

tanácstag

főnév
 • városatya
 • presbiter (régies)

térfogat

főnév
 • köbtartalom, űrtartalom, befogadóképesség, űrméret, kiterjedés, terjedelem, kubatúra (régies), volumen, kapacitás

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

visong

ige
 • visít, visítoz, sikong, sikoltoz, sivalkodik, kornyikál, vijjog

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

szétválik

ige
 • széjjelválik, szétoszlik, széjjeloszlik, eloszlik, elszéled, szétszéled, széjjelszéled
 • felbomlik, széthasad, széjjelhasad
 • elválik, különválik, elágazik, szétágazik
 • tagolódik, tagozódik, szeparálódik, elkülönül

szeleburdi

melléknév
 • szeles, szeleverdi (tájnyelvi), kerge, ugrifüles (bizalmas), kelekótya, kelekóla (tájnyelvi), szélházi (régies), széllelbélelt, szélfejű (tájnyelvi), hebehurgya, könnyelmű, csajbókos (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), félszita (tájnyelvi), hetrefüles (tájnyelvi), szélgörcs (tájnyelvi), szelekótya (tájnyelvi), ugrabugra (tájnyelvi)
 • elhamarkodott, hirtelen, meggondolatlan, magagondolatlan (régies)

szörnyeteg

főnév
 • szörny, rém, monstrum, ijesztet (tájnyelvi), szörnyeg (tájnyelvi)
 • vadállat, fenevad, bestia, barbár, barom (durva)
 • hárpia

urbánus

melléknév
 • városi, városias
 • pallérozott, kiművelt, művelt
 • udvarias, finom

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

serbli

főnév
 • éjjeliedény, éjjeli, bili, bimbi (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): serpenyő

szűkkeblű

melléknév
 • kicsinyes, önző
 • fukar, fösvény, zsugori, kapzsi

útitáska

főnév
 • utazótáska, utazóbőrönd, bőrönd, koffer
 • sporttáska
 • málha, poggyász