gyapjú szinonimái

főnév
 • gyapjúszövet, gyapjúanyag
 • gyapjúfonal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kimenetel

főnév
 • kimenés, eltávozás, elmenés, kivonulás
 • következmény, eredmény, kifejlet, folyomány, végpont, végeredmény, kimenet, fejlemény, utóhatás, kihatás, okozat, foganat
 • (régies): kijárat

csevej

főnév
 • csevegés, társalgás, beszélgetés, szóváltás, fecsegés, locsogás, terefere, eszmecsere, pletykálkodás, diskurálás, elmefuttatás, pusmogás, szájjártatás, letyepetye (bizalmas), latyapaty (tájnyelvi), csacsogás, gágogás, gagyogás, konverzáció (régies), purparlé (régies), traccs (bizalmas), triccs-traccs (bizalmas), dumaparti (szleng), plausch (idegen), kaszinózás, csicserkélés (tájnyelvi), csiripolás (tájnyelvi), csáfor (tájnyelvi), csevet (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyapjú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gerezd

főnév
 • cikk, cikkely, csúcsa (tájnyelvi)
 • szelet, karéj, darab
 • szőlőfürt, biling (tájnyelvi)
 • (régies): rovátolás, barázdálás, völgyelés

feltűnik, föltűnik

ige
 • megjelenik, előtűnik, felbukkan, berobban, előbukkan, megmutatkozik, feltetszik (tájnyelvi), felcsillan, felvillan, felködlik, feldereng, felrémlik, felötlik, felmerül, felsejlik, feltünedezik, felmutatja magát (tájnyelvi), feltünölődik (tájnyelvi)
 • szembeötlik, szembetűnik, a szemébe ötlik (valakinek), szembeszökik, szemet szúr Sz: magára vonja a figyelmet; feltűnést kelt; reflektorfénybe kerül; a figyelem középpontjába kerül
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik, mutatkozik, érződik

félmúlt

főnév
 • aligmúlt (régies)
 • elbeszélő múlt (szaknyelvi)

esernyő

főnév
 • ernyő, paraplé (régies), esőfogó (tájnyelvi), esőtartó (tájnyelvi), csurok (tájnyelvi), umbrella (régies)

grafikon

főnév
 • görbe, diagram (szaknyelvi)

hamvazószerda

főnév
 • hamusszerda (tájnyelvi), hamvasszerda (tájnyelvi)

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

elmosolyodik

ige
 • felderül, felvidul, somolyog, elhúzza a száját, mosolyra fakad, elvigyorodik (bizalmas), elbazsalyodik (tájnyelvi), elvisolyodik (tájnyelvi), fülig szalad a szája

elkendőz

ige
 • leplez, elleplez, palástol, takargat, álcáz, elfed, eltitkol, eltussol (bizalmas), elhallgat, elfojt, szépítget
 • (tájnyelvi): eljegyez

béres

főnév
 • cseléd, napszámos, bérmunkás, zsellér, agrárproletár (régies), fizetéses (régies), szolga, szolgalegény, mindenes, udvaros

elpuskáz

ige
 • elront, eltéveszt, elhibáz, bakot lő, elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), eltol (bizalmas), pancsol (szleng), elbazilikáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), elbaszik (durva)

harisnya

főnév
 • harisnyanadrág, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)
 • zokni
 • kapca (régies)

hírközlés

főnév
 • információ, kommunikáció, tájékoztatás, felvilágosítás, értesítés, jelentés, tudósítás, közlés
 • média

kidolgozás

főnév
 • megmunkálás, véghezvitel, alakítás, formálás, kiformálás, kivitelezés, szerkesztés, tervrajz, előkészítés
 • kiállítás, alak, forma, kivitel

jegyes1

főnév
 • mátka, jövendőbeli
 • szíve választottja
 • ara, menyasszony
 • vőlegény

gyarmat

főnév
 • kolónia, gyarmatbirtok, tartomány

gennyes

melléknév
 • gennyező, gennyedő, gennyedt, váladékos, váladékozó, meggyűlt, gyulladásos, kelevényes, fertőzött, purulens (idegen), szeptikus (szaknyelvi), fekélyes, túros (tájnyelvi), eves (tájnyelvi), enyekes (tájnyelvi), gyülevész (tájnyelvi)
 • (szleng): visszataszító, utálatos, undorító, genyus (durva), lepra (durva), tetű
 • rossz, silány, ócska, vacak, tropa (szleng)

hajlandóság

főnév
 • hajlam, készség, vonzódás, vonzalom, előszeretet, ingerencia (tréfás), velleitás (idegen)
 • szándék, akarat, kedv, indulat
 • beleegyezés, hozzájárulás

ízzé-porrá

határozószó
 • apróra, darabokra, szilánkokra, pozdorjává, ripityára, miszlikbe (bizalmas), porodos-porrá (régies), rapityára (tájnyelvi)

gyónás

főnév
 • szentgyónás, bűnvallás, bűnvallomás, fülbegyónás (régies)
 • vallomás, beismerés, nyilatkozat, konfesszió (régies)

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő

jávorfa

főnév
 • juharfa, iharfa (tájnyelvi)