gennyes szinonimái

melléknév
 • gennyező, gennyedő, gennyedt, váladékos, váladékozó, meggyűlt, gyulladásos, kelevényes, fertőzött, purulens (idegen), szeptikus (szaknyelvi), fekélyes, túros (tájnyelvi), eves (tájnyelvi), enyekes (tájnyelvi), gyülevész (tájnyelvi)
 • (szleng): visszataszító, utálatos, undorító, genyus (durva), lepra (durva), tetű
 • rossz, silány, ócska, vacak, tropa (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

tangóharmonika

főnév
 • akkordeon (szaknyelvi), kéziharmonika (tájnyelvi), harmonika
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gennyes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

frissít

ige
 • üdít, élénkít, megújít, frissel (tájnyelvi)
 • hűsít
 • (szaknyelvi): készel, színít, finomít

felhajt, fölhajt

ige
 • felemel, fellebbent
 • feltűr, feltűz, felgyűr, megrövidít, megkurtít, felvarr, visszahajt
 • felkerget, felűz, felzavar, felterel, fölver, felhajszol (bizalmas), megszalaszt
 • előteremt, megszerez, megkeres, megkerít, előkerít, kikerít (tájnyelvi), kiugraszt, felkutat, kiszimatol, felhajhász (tájnyelvi), jár (valami után), érdeklődik, tudakozódik
 • lenyel, felhörpint, leönt (bizalmas), lehajt, lehajít, bedob, behajít, bevág, benyakal, megiszik, kiiszik, behörpöl (régies), felhöppent (régies), felkortyolgat (régies)
 • becsíp, berúg

féklámpa

főnév
 • stoplámpa

eme

névmás
 • ez, emez, ezen, e

gádor

főnév
 • bejárat, előtér (pincéhez, padláshoz)
 • folyosó, tornác

gyülekezik

ige
 • gyűlik, egybegyűlik, csoportosul, csődül, összeverődik, összejön, összesereglik, egybesereglik, sokadozik (régies), szállingózik, hullong (tájnyelvi), tömörül
 • felgyülemlik, felhalmozódik

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

elfenekel

ige
 • elnadrágol, elnáspángol, elrak, eltángál, kiporol (bizalmas), elpáhol, elpüföl, elver, megver Sz: kiporolja a nadrágját

elcsendesedik

ige
 • elhallgat, elhalkul, elnémul, elcsendesül
 • elcsitul, elül, lecsillapodik, csillapul, eláll, elpihen

beilleszt

ige
 • beleilleszt (valamibe), beépít, beleépít, beerősít, belefoglal, beköt (szaknyelvi), behelyez, beállít, beleállít, beigazít, (vájatba) beágyaz, betesz, bedug, becsúsztat, berak, belerak
 • beír, beleír, bedolgoz, beledolgoz, belesző, beépít, betold, beszúr, beleszúr, belefoglal, bejegyez, közbeiktat, felvesz, bevezet, besorol, besuszterol (bizalmas), interkalál (idegen), interpolál (szaknyelvi)

ellátás

főnév
 • ápolás, kezelés
 • gondoskodás, gondviselés
 • élelmezés, táplálás, koszt és kvártély (régies), penzió (régies), menázsi (régies), trakta (régies)

hajbókol

ige
 • hajlong, hízeleg, csúszik-mászik, megalázkodik, hason csúszik (valaki előtt), nyalizik (szleng), gazsulál (szleng)

havonta

határozószó
 • havonként, hónaponként

kerek

melléknév
 • kerekecske, kör alakú, lekerekített, kikerekített, kerekded, gördülékeny
 • gömbölyű, gömbölyded, összegömbölyödött, golyóforma, hagyma alakú
 • párnás, telt, puha
 • (szaknyelvi): ajakkerekítéses, labiális (idegen), labializált (idegen)
 • arányos, szabályos, határozott, formás, tetszetős
 • egész, teljes, ép, hiánytalan, abszolút (idegen), befejezett, elkészült, tökéletes
 • nyílt, kategorikus (idegen), őszinte, szókimondó, igazmondó, egyenes

intés

főnév
 • figyelmeztetés, intelem, dorgálás, leteremtés, szidás, feddés, rendreutasítás, megrovás, szemrehányás, pirongatás, rosszallás, letolás (bizalmas), fejmosás (bizalmas), prédikáció (bizalmas), lelkifröccs (bizalmas)
 • hívás, jeladás, sürgetés, biztatás, jel, jelzés, buzdítás, felszólítás

gépesít

ige
 • automatizál, motorizál, mechanizál, villamosít

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

gyarló

melléknév
 • gyatra, csekély, hiányos, silány, gyenge, erőtlen, tökéletlen, tévedő, hibázó
 • esendő, bűnre hajló, bűnös, veszendő, halandó

incselkedik

ige
 • (valakivel): dévajkodik, enyeleg, kacérkodik, kokettál, cicázik, évődik, bolondozik, élcelődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), kacérozik (tájnyelvi)
 • kötődik, gonoszkodik, huncutkodik, ugrat, heccel, ingerel, bosszant

gomolyog

ige
 • kavarog, hömpölyög, kóvályog, gombolyog (tájnyelvi)

felkészül, fölkészül

ige
 • készülődik, késztelődik (tájnyelvi), előkészül, hozzákészül, összeszedi magát, nekigyürkőzik, felvértezi magát (valami ellen), megteszi a szükséges lépéseket, nekivetkőzik, köpi a markát, fegyverkezik (tájnyelvi)
 • tanul

gyomlál

ige
 • kiirt, kitép, kikapál, kiszaggat (régies), gazol, megtisztít

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel