gyalogösvény szinonimái

főnév
 • gyalogút, sétány, ösvény, csapás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

hosszúság

főnév
 • hossz, hosszméret, hosszkiterjedés, kiterjedés, terjedelem, nagyság, méret
 • táv
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyalogösvény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gépgyártás

főnév
 • géptermelés, gépipar

feltárul, föltárul

ige
 • kinyílik, felnyílik
 • megmutatkozik
 • kiderül, napvilágra kerül

fellép, föllép

ige
 • felhág, rálép
 • felszáll
 • szerepel, színre lép, közreműködik
 • (valami ellen): harcol, síkraszáll
 • (betegség, tünet): keletkezik, kialakul, megjelenik

érzéki

melléknév
 • érzékletes, érzékelhető, észlelhető, tapasztalható, érezhető, szenzuális (idegen), testi, fizikai, természeti, anyagi, materiális, anyagias, tapasztalati, kézzelfogható
 • szexuális, buja, érzékies, erotikus, jóvérű (tájnyelvi), tüzes, erotomániás, kéjenc, élvhajhász, hedonikus (idegen), szexis (bizalmas), fehérmájú, nagyvérű, kéjvágyó, kéjsóvár, kéjelgő, szenvedélyes, temperamentumos, élveteg (választékos), forróvérű, nagy természetű, kívánatos

gördülékeny

melléknév
 • könnyed, sima, flott (bizalmas), folyékony, egyenletes, akadálytalan, zökkenésmentes, zökkenőmentes, fesztelen

halvány, halovány

melléknév
 • világos, sápadt, vértelen, színehagyott, holtsápadt, vérszegény, fakó, fénytelen, sápkóros (tájnyelvi), lányszínű (tájnyelvi), múlomszínű (tájnyelvi), hóka (tájnyelvi), hókadt (tájnyelvi), holdult (tájnyelvi), vérevett (tájnyelvi)
 • színtelen, tompa
 • homályos, elmosódott, sejtelmes, derengő, pislákoló, ködös, borult, borús, fátyolos, álomszerű, alig kivehető
 • gyenge, erőtlen, lankadt, fáradt, elhaló
 • bágyadt, lagymatag, petyhüdt, kókadt, gyér

pallérozott

melléknév
 • művelt, kiművelt, csiszolt, tanult, iskolázott, kulturált, civilizált, csinosult (régies)
 • kifinomult, finom, jól nevelt, jó modorú

elmélet

főnév
 • teória, tétel, tan, tanítás, doktrína (szaknyelvi), nézet, feltevés, elképzelés, elgondolás, hipotézis, spekuláció, ideológia, észkép (régies)

eljárás

főnév
 • bánásmód, intézkedés, ténykedés, cselekvés, közbelépés, beavatkozás, akció, tett, megoldás
 • mód, módszer, művelet, algoritmus (szaknyelvi), szertartás, technika, technológia, know-how (idegen), procedúra, taktika, stratégia, szisztéma
 • nyomozás, vizsgálat

bepörög

ige
 • (bizalmas): megdühödik, feldühödik, dühbe gurul
 • (bizalmas): megőrül, megzavarodik, megháborodik (választékos), elmegy az esze

előzmény

főnév
 • kiindulás, kiindulópont, előtétel, antecedens, alapvetés, alapozás

harang

főnév
 • kolomp
 • csengő
 • harangszó
 • lélekharang
 • vészharang
 • mélyharang, tubafon (szaknyelvi)
 • bura, borítóharang

hinta

főnév
 • hinga (régies), lóba (régies), lóga (régies), limba (tájnyelvi), lólinka (tájnyelvi), galló (tájnyelvi), hajsóka (tájnyelvi), hilinta (tájnyelvi), gallóka (régies), libikóka, mérleghinta

kicserepesedik

ige
 • felrepedezik, felcserepszik (tájnyelvi)
 • kiszárad

javíthatatlan

melléknév
 • helyrehozhatatlan, menthetetlen, korrigálhatatlan (idegen), orvosolhatatlan, jóvátehetetlen, reménytelen, elveszett, kilátástalan(idegen)
 • léhűtő, naplopó, pokolravaló, gonosz, megátalkodott, megrögzött, notórius, hétpróbás, cégéres, haszontalan, nevelhetetlen

gyámság

főnév
 • felügyelet, gondoskodás, gondviselés
 • gyámkodás, kuratéla (régies), tutéla (idegen), tutorság (idegen), gondnokság

gáztűzhely

főnév
 • gázfőző, gázsparhelt, sparhelt (tájnyelvi), takaréktűzhely, tűzhely
 • gázrezsó, rezsó, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

hájas II.

főnév
 • hájpacni (szleng), hájgombóc (szleng), dagadék (szleng), hurkagyurka (szleng), zsírpacni (szleng), töltött zokni (szleng)
 • hájastészta

izgat

ige
 • ingerel, bánt, irritál
 • idegesít, nyugtalanít, bosszant, aggaszt, cukkol
 • fogdos, piszkál, bizget (tájnyelvi), felizgat, izgalomba hoz, gerjeszt, búgat (szleng), cicerél (tájnyelvi), buzerál (szleng)
 • lázít, uszít, bujtogat, hergel, tüzel, agitál
 • érdekel, foglalkoztat

gyógyíthatatlan

melléknév
 • menthetetlen, orvosolhatatlan, megváltoztathatatlan, reménytelen, halálos, végzetes, súlyos, rosszindulatú, enyhíthetetlen, inkurábilis (szaknyelvi)
 • élőhalott, magatehetetlen
 • javíthatatlan

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

haladás

főnév
 • folyás, menés, mozdulás, előrejutás, előremenés, előrenyomulás
 • fejlődés, tökéletesedés, előmenetel, előlépés, megújhodás (választékos), kifejlés, fellendülés, progresszió

játékos II.

főnév
 • sportoló, versenyző, induló, résztvevő