gyagya szinonimái

melléknév
 • gyagyás, ostoba, együgyű, tökéletlen, ügyefogyott, ütődött (bizalmas), hibbant, buggyant (bizalmas), dilis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyarmatosítás

főnév
 • kolonizáció (idegen), kolonizálás (idegen), (gyarmati) megszállás, meghódítás

államosít

ige
 • állami tulajdonba vesz, kisajátít, állami birtokba vesz, társadalmasít, lefoglal, nacionalizál (régies), köztulajdonba vesz, kommunizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyagya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

genealógia

főnév
 • származástan
 • családfa, leszármazási rend

felszín

főnév
 • felület, külső, kéreg, szín (régies), talaj, fölep (régies), héj (régies)
 • domborzat

felkészül, fölkészül

ige
 • készülődik, késztelődik (tájnyelvi), előkészül, hozzákészül, összeszedi magát, nekigyürkőzik, felvértezi magát (valami ellen), megteszi a szükséges lépéseket, nekivetkőzik, köpi a markát, fegyverkezik (tájnyelvi)
 • tanul

értesítés

főnév
 • üzenet, közlés, hír, híradás, hirdetmény, közlemény, tájékoztató, tudósítás, információ, drót (szleng), tájékoztatás
 • idézés, avizó (idegen), értesítvény

gödör

főnév
 • mélyedés, horhó, kátyú, vápa (régies), üreg, akna, verem, lyuk, horpadás, katlan, süllyedés, odú, tárna, szakadék, medence, teknő, kopolya (tájnyelvi), padmaly (tájnyelvi), bögödik (tájnyelvi), lövészteknő (szleng)
 • sírgödör, sírverem, sír
 • gödröcske, grüberli (idegen)

halmaz

főnév
 • rakás, csomó, halom, tömeg, gomolyag, tömkeleg, stósz (bizalmas), marék, kupac, köteg, nyaláb, csokor
 • sokaság, összesség, halmazat (szaknyelvi), konglomerátum (választékos)
 • (jelzőként): halomnyi, sok

pajtás

főnév
 • cimbora, barát, koma (tájnyelvi), haver (bizalmas), kamerád (régies), drusza (tájnyelvi)
 • játszótárs, játszópajtás

ellenző I.

melléknév
 • kifogásoló, tiltakozó, gátló, akadályozó, opponens (idegen)

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

benyújt

ige
 • bead, előterjeszt, beterjeszt, javall, folyamodik, prezentál, instanciázik (régies), proponál, bejelent

élősködik

ige
 • lopja a napot, szipolyoz (valakit), potyázik (bizalmas), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek), tarhál (szleng), dúlókodik (tájnyelvi) Sz: más asztalához törli a kését; szereti más almáját enni

hanyatlás

főnév
 • visszaesés, süllyedés, csökkenés, alászállás, visszafejlődés, romlás, visszalépés, dekadencia (választékos), dekonjunktúra (szaknyelvi), válság, bomlás, recesszió (szaknyelvi), regresszió (szaknyelvi), depresszió (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), recidíva (szaknyelvi), degenerálódás (szaknyelvi)

higany

főnév
 • mercurium (szaknyelvi), hydrargyrum (idegen), kéneső
 • (szleng): áruló, besúgó

kibeszél

ige
 • elmond, elárul, kifecseg, elfecseg, kikotyog (bizalmas), kicsacsog, elpletykál, kilocsog, kisusog, kikürtöl, szellőztet, híresztel, kitereget, továbbad, hírelget (tájnyelvi), elköp (szleng) (valamiről)
 • kimagyarázkodik, kimenti magát
 • megszól, kipletykál

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

gyakorlótér

főnév
 • gyakorlóterep, gyakorlópálya, rohampálya, gyaktér (szleng), szöcske (szleng)

gáz

főnév
 • földgáz, fűtőgáz, világítógáz, harcgáz
 • szél, bélgáz (választékos), bélszél (választékos)
 • üzemanyag (gépkocsié), benzin, kakaó (szleng)
 • gáztűzhely, gázrezsó, gázfőző, gázgejzír
 • (szleng): baj, veszély, probléma, akadály, nehézség, kellemetlenség, gubanc (szleng), kváz (szleng), difi (bizalmas), cicesz (szleng), lekvár, pác

hadovál

ige
 • (szleng): beszél, fecseg, hetet-havat összehord, összevissza beszél, mellébeszél

ittas

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös, mámoros, beszeszelt, illuminált, kapatos, pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (szleng), becsípett, becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgós (tájnyelvi)

gyerektelen, gyermek

melléknév
 • meddő, magtalan, magzattalan, családtalan, gyümölcstelen

felvásárol, fölvásár

ige
 • megvesz, megvásárol, összevásárol

hajszálnyi

melléknév
 • csekély, árnyalatnyi, finom, hajszálfinom, elenyésző, apró, észrevehetetlen, parányi, csipetnyi, jottányi, szemernyi, fikarcnyi

járat2

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél