felkészül, fölkészül szinonimái

ige
 • készülődik, késztelődik (tájnyelvi), előkészül, hozzákészül, összeszedi magát, nekigyürkőzik, felvértezi magát (valami ellen), megteszi a szükséges lépéseket, nekivetkőzik, köpi a markát, fegyverkezik (tájnyelvi)
 • tanul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zúgolódik

ige
 • elégedetlenkedik, háborog, békétlenkedik, hőbörög, panaszkodik, morog, morajlik, zúg, záporkodik (tájnyelvi), sustorog (tájnyelvi)
 • lázong, lázadozik, forrong, zajong, zendül

hajtókerék

főnév
 • lendkerék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felkészül, fölkészül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feketemustár

főnév
 • franciamustár

elterjedt

melléknév
 • közkeletű, elfogadott, bevett, befutott, meghonosodott, járatos, gyakori, közönséges, általános, divatos, uralkodó
 • közismert, népszerű, hírült (régies)

előterjesztés

főnév
 • beterjesztés, javaslat, javaslattétel, indítványozás, indítvány, expozé (szaknyelvi), bejelentés, jelentés, jelentéstétel, propozíció (idegen), referátum (szaknyelvi)

ejha

indulatszó
 • nahát!, tyűha!, hűha!, eh!, jé!, ejnye!, nicsak!, nocsak!, teringettét!, még ilyet!, hinnye (tájnyelvi)!, atyaisten!, betojok (szleng)!, lebabázok (szleng)!, no de még ilyet!, no nézd csak!, ki hallott ilyet?, a mindenségit!, megáll az ész!, mi a szösz!, mi az ördög!, mi a manó!, te jó ég!, kutya teremtette!, az ördögbe is!, kutya meg a mája!, ezt add össze!, ez nem lehet igaz!, te jószagú úristen!, a szentségit!, az anyja köcsögit!

felfordít, fölfordít

ige
 • felbillent, feldönt, felborít, felhajt, fellök, felforgat, fejére állít
 • megzavar, meghiúsít, keresztülhúz, bomlaszt, aláaknáz, összezilál, tönkretesz

fiúcska

főnév
 • kisfiú, fiacska (tájnyelvi), kölyök, lurkó, gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), bubi (bizalmas), pubi (bizalmas)

napóra

főnév
 • árnyékóra (régies)

csúcsos

melléknév
 • éles, hegyes, szúrós, kihegyezett

csipetnyi

melléknév
 • kevés, csekély, kicsi, kicsiny, apró, parányi, pirinyó, pindurka, picuri, picurka, morzsa, morzsányi, mákszemnyi, cseppnyi, csöppnyi, szemernyi, jottányi, fikarcnyi, szikra, szikrányi, hajszálnyi, gondolatnyi, leheletnyi

állapot

főnév
 • közérzet, hogylét, egészségi állapot, kondíció, erőnlét, kondi (bizalmas), forma (bizalmas)
 • helyzet, állás, státusz, körülmény, szituáció
 • stádium, fok, szakasz, fázis, fokozat, szint

detektív

főnév
 • nyomozó, rendőrnyomozó, rendőr, felügyelő, rendőrkém (régies), hekus (szleng), hé (szleng), jard (szleng), szimat (szleng), náderer (szleng), buktató (szleng), szem (szleng), dekás (szleng), dekli (szleng), farkas (szleng), botos (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), fogány (régies)

fojtogat

ige
 • szorongat, szorít, fullaszt, fojt, torkon ragad, megtorkol (tájnyelvi)
 • nyugtalanít, aggaszt, gyötör

genealógia

főnév
 • származástan
 • családfa, leszármazási rend

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

hatás

főnév
 • befolyás, influencia (idegen), hatóerő
 • eredmény, effektus, következmény, folyomány, utóhatás, kihatás, foganat
 • látszat, benyomás, impresszió (idegen)

felküld, fölküld

ige
 • felvitet, felexpediál (régies)

fejállomás

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

fenség

főnév
 • fenségesség, méltóság, ünnepélyesség, nagyszerűség, magasztosság, fennköltség
 • (megszólításként is): felség, uralkodó
 • őfelsége, őfensége

harmatsúly

főnév
 • bantamsúly (szaknyelvi)

félrecsúszik

ige
 • félresiklik, lepattan, kicsúszik, vakvágányra csúszik

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

feszt

határozószó
 • (bizalmas): folyton, mindig, állandóan, szüntelenül, lépten-nyomon, télen-nyáron
 • kitartóan, szívósan
 • erősen, szilárdan

határ

főnév
 • határvonal, szegély, perem, mezsgye, gyepű
 • margó, limes (szaknyelvi), választóvonal, lénia (régies), országhatár
 • államhatár, gránic (régies)
 • végpont, határpont, terminus, limit (idegen)
 • maximum, netovábbja (valaminek), plafon, véglet, szélsőség
 • mező, környék, dűlők, földek, vidék
 • (régies): szomszédság