genealógia szinonimái

főnév
 • származástan
 • családfa, leszármazási rend

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltalál

ige
 • beletalál, telibe talál, eltrafál (bizalmas), beletrafál (bizalmas), eltrefel (tájnyelvi)
 • kitalál, rájön, ráhibáz, ráérez, rátapint, előtalál (tájnyelvi)

szamárpad

főnév
 • szégyenpad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a genealógia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fránya I.

melléknév
 • (bizalmas): ármányos, huncut, furfangos, furmányos
 • bosszantó, idegesítő
 • furcsa, különös

felgöngyölít, fölgön

ige
 • felteker, felcsavar, felsodor, feltekercsel, felcsévél, felgombolyít
 • felderít, leleplez, kiderít, megfejt, megold, kinyomoz, tisztáz, felszínre hoz, felszámol

feketemustár

főnév
 • franciamustár

emberséges

melléknév
 • humánus, emberies, emberi, emberségtudó (választékos), emberszerető, humanitárius, filantróp, könyörületes, irgalmas, megértő, együtt érző, jóindulatú, jóakaratú, jószívű, jóságos, jólelkű

füzér

főnév
 • koszorú, fonás, fonat, lánc, sor, girland, fentő (tájnyelvi)
 • nendszu (idegen), olvasó, rózsafüzér

gyúródeszka

főnév
 • gyúrótábla, sodródeszka, nyújtódeszka, gyúró (tájnyelvi), lapító (tájnyelvi)

őrszem

főnév
 • járőr, őr, vigyázó, felügyelő, poszt, silbak, strázsa, őrjáró, patrul (régies), pikét (régies)
 • éjjeliőr

elfajzik

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

elbűvölő

főnév
 • bűbájos, bájoló, elbájoló, bájos, bűvös, elragadó, igézetes, igéző, varázsos, vonzó, megejtő, megnyerő, lebilincselő, megragadó, magával ragadó, varázslatos, imádandó

behurcol

ige
 • bejuttat, bevisz, bevonszol, behord, becipel
 • (betegséget): bejuttat, elterjeszt, behoz

elkötelez

ige
 • lekötelez, lekenyerez, angazsál (idegen), megken (szleng)
 • (régies): elígér, odaígér
 • (elkötelezi magát): elígérkezik, angazsálja magát

hagyományos

melléknév
 • szokásos, szokványos, megszokott, tradicionális, konvencionális, ősi, beidegződött, bevett, általános, ismert, elfogadott

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

kérd

ige
 • kérdez, tudakol, érdeklődik, firtat, faggat, puhatolózik

intelligencia

főnév
 • értelem, ész, felfogóképesség, ítélőképesség, értelmesség
 • műveltség

gennyed

ige
 • gennyesedik, elmérgesedik, meggyűlik, begyűl, váladékozik, gennyezik, levedzik (tájnyelvi), evesedik (tájnyelvi), senyved (régies)

fölény

főnév
 • elsőbbség, előny, túlerő, túlsúly, többség, vezető szerep, fennsőbbség, felsőbbség, hegemónia, magasabbrendűség, primátus (idegen), szupremácia (szaknyelvi), prioritás (idegen)
 • fölényesség, leereszkedés, lekezelés, lekicsinylés, lenézés

gyanútlan

melléknév
 • jóhiszemű, hiszékeny, mit sem sejtő, naiv, gyermekded, gyermeteg, jámbor

impozáns

melléknév
 • lenyűgöző, lebilincselő, lélegzetelállító, grandiózus (választékos), nagyszabású, nagyszerű, hatásos, monumentális, fényes
 • tekintélyes, tiszteletet keltő, vonzó, megnyerő, szuggesztív, rendkívüli, figyelemre méltó, remek

golyó

főnév
 • golyóbis (régies), labdacs (régies), gömb, teke, galacsin, göb, szféra (régies), labda
 • glóbusz (régies), földgolyó
 • lövedék, sörét, kartács, göbecs (régies)

felkel, fölkel

ige
 • felébred
 • felpattan, feláll, felemelkedik, kiegyenesedik, feltápászkodik, felül, talpra áll, feltámbászkodik (régies)
 • (ágyból) kikel, kiugrik
 • (nap, hold): előtűnik, feljön, megjelenik, feltámad, kiemelkedik, látható lesz, felbukkan, előbukkan, feltetszik (régies), csirkázik (tájnyelvi), felbuggyan (tájnyelvi)
 • fellázad, harcot kezd, fegyvert ragad, zendül, szembeszáll, ellenszegül, felül (régies)

gyógykezelés, gyógym

főnév
 • kúra, terápia, orvoslás, kezelés, betegápolás

inkorrekt

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen, jellemtelen, gerinctelen