kibeszél szinonimái

ige
 • elmond, elárul, kifecseg, elfecseg, kikotyog (bizalmas), kicsacsog, elpletykál, kilocsog, kisusog, kikürtöl, szellőztet, híresztel, kitereget, továbbad, hírelget (tájnyelvi), elköp (szleng) (valamiről)
 • kimagyarázkodik, kimenti magát
 • megszól, kipletykál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

dühroham

főnév
 • dühkitörés, kitörés, dühöngés, őrjöngés, önkívület, tombolás, epeömlés, paroxizmus (szaknyelvi), fúria (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kibeszél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kérd

ige
 • kérdez, tudakol, érdeklődik, firtat, faggat, puhatolózik

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

hernyó

főnév
 • lárva, féreg, pondró, kukac, papmacska (bizalmas), csima (tájnyelvi), giliszta
 • (szleng): heroin, hercsi (szleng), nyalóka (szleng), nyalesz (szleng), cukor (szleng)
 • (jelzőként): gerinctelen, csúszó-mászó, tetű, tetűláda (szleng), mocsok, szemét, gané, patkány, rohadék (durva)

kétszerkettő

főnév
 • egyszeregy, szorzótábla

kisorosz

főnév, melléknév
 • ukrán, kárpátukrán, rutén, ruszin

színdarab

főnév
 • színmű, színjáték, dráma, darab

gyötrelem

főnév
 • gyötrődés, boldogtalanság, fájdalom, szenvedés, kínlódás, kín, kínszenvedés, törődés, megpróbáltatás, mártíromság, vértanúság, tortúra, passió (régies)
 • vesződség, fáradság, munka

gyanakodik, gyanaksz

ige
 • gyanút táplál, gyanúsít, gyanít, gyanúba fog, gyanúperrel él, gyanúskodik (tájnyelvi)
 • tamáskodik, bizalmatlankodik, rossz sejtelmei vannak(valaki iránt)

elözönöl

ige
 • ellep, eláraszt
 • megszáll

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

kitüntetés

főnév
 • jutalmazás, adományozás, díjazás, dicséret, méltatás, elismerés, vállveregetés, előléptetés, megbecsülés, megtiszteltetés, tisztelet, magasztalás
 • díj, érem, érdemérem, érdemrend, rendjel, érdemjel, koszorú, medál (idegen), jelvény, ordó (régies), dekoráció (bizalmas), prémium, oklevél, biléta (bizalmas), plecsni (pejoratív), csillaghullás (szleng), baktertojás (szleng)

könyöradomány

főnév
 • alamizsna (választékos), adomány, segély, juttatás

megkapó

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

kiborít

ige
 • kiönt, kibuktat, kibillent, felbillent, felborít, kidönt, kidűt (tájnyelvi), kiont (tájnyelvi)
 • (bizalmas): feldühít, felidegesít
 • felbosszant
 • (bizalmas): összeroppant

képesít

ige
 • jogosít, feljogosít, kvalifikál, (tudományos fokozatra vagy egyetemi magántanárságra) habilitál (idegen)

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

lelkipásztorkodás

főnév
 • lelkipásztorság, pasztorálás (idegen), pasztoráció, misszió
 • hitoktatás
 • hittérítés

kifejezéstelen

melléknév
 • semmitmondó, jellegtelen, lárvaszerű, lélektelen, bamba, sztereotip (idegen), üres, érzéstelen, lapos, szellemtelen, érdektelen, sivár, együgyű, jelentéktelen, szürke

ítélőszék

főnév
 • törvényszék, bíróság, bírószék (régies), areopág (régies), semmitőszék (régies)

kirajzolódik

ige
 • kiválik, elhatárolódik, körvonalazódik, kiemelkedik, tükröződik, kiugrik, szembeötlik, előtűnik, kitűnik, kimagaslik
 • kialakul, kibontakozik

leplez

ige
 • elleplez, palástol, kendőz, elkendőz, titkol
 • betakar, eltakar, álcáz, elrejt, elfed, eltitkol, titokban tart, rejteget, eldug, takargat, fedez, véka alá rejt, kamuflál (idegen)