gangréna szinonimái

főnév
 • üszök, üszkösödés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világcsúcs

főnév
 • világrekord

fuzionál

ige
 • társul, egyesül, összeolvad, összekapcsolódik, összeforr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gangréna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

földbirtokreform

főnév
 • agrárreform, földreform, földosztás

felelőtlenség

főnév
 • lelkiismeretlenség, gondatlanság, könnyelműség, hanyagság, megbízhatatlanság
 • szertelenség, zabolátlanság, megfontolatlanság

fegyház

főnév
 • fegyintézet, börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), toloncház (régies), dologház (régies), fogház, foghely (régies), fogda, áristom (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), sitkó (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), szanatórium (szleng), internátus (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng), kóter (régies)

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

függetlenség

főnév
 • szabadság, szuverenitás, önrendelkezés
 • önállóság, independencia (idegen)
 • egyedülállóság

gyomroz

ige
 • gyúr, gyömöszöl, dögönyöz, gyűr, nyomkod, gyömröz (tájnyelvi)
 • (szleng): zaklat

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

élénkség

főnév
 • elevenség, fürgeség, frissesség, lendületesség, mozgalmasság, gyorsaság, aktivitás, energia, erő, vidámság, intenzitás
 • láz, hevület, tűz, forróság, izgalom, idegesség, indulatosság, nyugtalanság, mozgolódás, pezsgés

elájul

ige
 • ájulásba esik, elalél (választékos), összeesik, összerogy, összecsuklik, összenyaklik, kollabál (idegen), elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), eszméletét veszti, bekómál, elhal (tájnyelvi) Sz: elsötétül előtte a világ; összecsuklik, mint a colstok

befecskendez

ige
 • belefecskendez, belövell, injekcióz, injektál (idegen), injiciál (idegen), belő (szleng)
 • befröcsköl, telefröcsköl, összefröcsköl

eljárás

főnév
 • bánásmód, intézkedés, ténykedés, cselekvés, közbelépés, beavatkozás, akció, tett, megoldás
 • mód, módszer, művelet, algoritmus (szaknyelvi), szertartás, technika, technológia, know-how (idegen), procedúra, taktika, stratégia, szisztéma
 • nyomozás, vizsgálat

háborítatlan

melléknév
 • sima, szélmentes, csendes, zavartalan
 • békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
 • derűs, gondtalan

határos

melléknév
 • szomszédos, környező, érintkező, megyés (tájnyelvi)

kényelem

főnév
 • komfort (bizalmas), kommoditás (idegen)

individuum

főnév
 • egyén, egyéniség
 • egyed

gárdista

főnév
 • (régies): testőr

forraszt

ige
 • cinez, rögzít, összeköt, összeölt (régies)

gunnyaszt

ige
 • gubbaszt, darvadozik (tájnyelvi), kornyadozik, kókad, gubbad (tájnyelvi)
 • meghúzódik, meglapul
 • bóbiskol, szundikál, szendereg

illan

ige
 • eltűnik, tovatűnik, elsuhan, eloson, köddé válik, légneművé válik, szökik, ellábal (régies)

gereblye

főnév
 • gráblya (tájnyelvi), gerábla (tájnyelvi), fogacsos vas (régies)
 • (szleng): fésű, tetűfegyver (szleng)

felhang

főnév
 • vékony hang, magas hang, fenhang (régies)
 • (régies): mellékzönge
 • palatális magánhangzó

gyászkocsi

főnév
 • halottaskocsi

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően