előugrik szinonimái

ige
 • előpattan
 • kipattan, kiugrik
 • előreugrik, előrenyúlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

deprimált

melléknév
 • levert, letört, lehangolt, lesújtott, kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, csüggedt, elcsüggedt, szomorú, szomorkodó, bánatos, bús, búsuló, búskomor, mélabús, búvalbélelt, gondterhelt, nyomott, elkeseredett, életunt, vigasztalan, gyászos, komor, depressziós, melankolikus, szplínes (régies), enervált (idegen)

lurkó

főnév
 • fiú, gyermek, srác, ifjonc, siheder, kamasz, zöldfülű
 • gyerkőc, gyerek, kölyök, nebuló (bizalmas), hátulgombolós (pejoratív), csemete, csöppség, poronty (bizalmas), palánta, pulya (tájnyelvi), süvölvény, csimota (tájnyelvi)
 • fiatalember
 • kópé, mákvirág, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, mihaszna, ördögfióka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előugrik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellen2

főnév
 • (régies, választékos): ellenség, ellenfél, küzdőfél

dorong

főnév
 • pózna, rúd, bunkó, bunkósbot, karó, bot, husáng, suháng (tájnyelvi), fütykös, furkósbot, furkó, fustély (régies), ebrúd (régies), dronka (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi)

dézsa

főnév
 • sajtár, kád, tartály, rocska (tájnyelvi), csöbör (tájnyelvi), zséter (tájnyelvi)

címkéz

ige
 • vignettáz (idegen), céduláz
 • minősít, besorol

előbukkan

ige
 • előbújik, kibújik, előjön, kijön, előtűnik, feltűnik, kiemelkedik, kinő, kihajt, felbukkan, mutatkozik, felszínre jön, felmerül, felemelkedik, megjelenik, előkerül, jelentkezik, kipattan, kiugrik, szembetűnik, nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik, kiderül

eredetileg

határozószó
 • eredendően, eleve, kezdetben, először
 • eleinte, az elején

megittasodik

ige
 • megrészegedik, felönt a garatra, lerészegedik, becsíp, berúg, leissza magát, gajdosodik (régies), beszeszel (bizalmas)
 • megmámorosodik, megrészegül, megittasul (választékos), elbódul

betilt

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

beporoz

ige
 • bepúderez, behintőporoz, behint, beszór
 • megporoz, pollinizál (idegen), megtermékenyít

bizsereg

ige
 • csiklandik, viszket, zsibbad, zsibog, bizseg (tájnyelvi), bizserékel (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizsog (tájnyelvi), sajog

érvénytelenít

ige
 • hatálytalanít, annullál (szaknyelvi), megsemmisít, eltöröl, nullifikál (idegen), invalidál (régies), sztornóz, sztorníroz, áthúz, töröl, visszavon, felbont, fölmond, megszüntet(idegen)

feketéző

főnév
 • üzér (régies), csempész, nyerészkedő, árurejtegető, nepper, síber (bizalmas), seftes (bizalmas), seftelő (bizalmas), kupec (régies), csencselő (bizalmas), kufár (régies)

hajtány

főnév
 • járgány (bizalmas), vágánygépkocsi (szaknyelvi), roller (idegen), sínautó (szaknyelvi)

földrengés

főnév
 • rengés, földindulás, földlökés, földrázkódás, földrendülés (tájnyelvi), földzúdulás (tájnyelvi)

előzetes I.

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

elkeserít

ige
 • elszomorít, elbúsít, lehangol, elcsüggeszt, elkedvetlenít, gyötör, bánt, lesújt, lever, deprimál (választékos)

emberség

főnév
 • emberiesség, jóérzés, humanizmus, humanitás, humánum, jóindulat, jóakarat, jó szándék, segítőkészség, szogálatkészség
 • (régies): becsület, tisztaság
 • (tájnyelvi): illendőség, tisztességtudás

forgács

főnév
 • hulladék, töredék, morzsalék, szilánk, reszelék, szálka, törmelék, diribdarab, fenyőfáklya, szíjács (tájnyelvi), háncs, eselék (tájnyelvi), hulkács (tájnyelvi), faradék (régies)
 • sziporka

elszállásol

ige
 • elhelyez, szállást ad, hajlékot ad, befogad, bekvártélyoz (régies)

duda

főnév
 • bőrduda, tömlősíp (régies), csimpolya (tájnyelvi)
 • kürt, tülök
 • hajókürt, autókürt
 • sziréna
 • (szleng): mell, kebel, alma (szleng), cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), bögy, csecs (durva), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng)

enyhül

ige
 • csillapodik, csillapszik, csendesedik, halkul, csökken, mérséklődik, gyengül, lágyul, szelídül, ellanyhul, alábbhagy, mérséklődik, alábbszáll, szűnik, csitul, enyhed (régies), enged, nyugszik, megcsappan, tompul, kevesbedik, fogy, apad, sorvad, fogyatkozik, múlik, kisebbedik, elül, elenyészik, gyaluszik (tájnyelvi)
 • melegszik, melegedik, tavaszodik

földbirtokreform

főnév
 • agrárreform, földreform, földosztás