esküszöveg szinonimái

főnév
 • esküforma, eskü

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hozzámegy

ige
 • férjhez megy, feleségül megy, nőül megy, nejévé lesz, kezét nyújtja

lejjebb

határozószó
 • alacsonyabbra, lentebb, alább, alábbacska (tájnyelvi), alábbad (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esküszöveg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

energikus

melléknév
 • erélyes, határozott, magabiztos, erőteljes, kemény, rámenős, ellentmondást nem tűrő, lendületes, dinamikus, életerős, tetterős, hatékony, hathatós, mozgékony, élénk, eleven, friss, serény, tevékeny, szorgos, buzgó, hajtós, aktív, virgonc, belevaló (bizalmas)

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

elámul

ige
 • ámulatba esik, elbámul, elálmélkodik, meglepődik, elcsodálkozik, meghókonyodik (régies), elhülemedik (tájnyelvi), ámolyog, elképed, elhűl

definiál

ige
 • meghatároz, kifejt, körülír

erőleves

főnév
 • húsleves, bouillon (idegen), színleves (régies)

felcsatol, fölcsatol

ige
 • felköt, fölerősít (valamit), feltűz, felkapcsol
 • magára ölt, felvesz

merészel

ige
 • bátorkodik, mer, merészkedik, vállalkozik, szándékozik, megkísérel, megpróbál, megreszkíroz (bizalmas), veszi magának a bátorságot, kockáztat

bűnhődik

ige
 • megbűnhődik, lakol, meglakol, elszenved, felel (valamiért), vezekel, adózik, fizet, megadja az árát, megissza a levét, ráfázik (szleng), megjárja, megkeserül (valamit)

brazil

melléknév, főnév
 • brazíliai

citrancs

főnév
 • grépfrút

felgöngyölít, fölgön

ige
 • felteker, felcsavar, felsodor, feltekercsel, felcsévél, felgombolyít
 • felderít, leleplez, kiderít, megfejt, megold, kinyomoz, tisztáz, felszínre hoz, felszámol

festék

főnév
 • festőanyag, színezék, színezőanyag, máz
 • tinta (régies)
 • smink

hidegedik

ige
 • (régies): hidegszik, hűl, hűvösödik, kellemetlenebbé válik
 • (tájnyelvi): hidegül (viszony)

gyártás

főnév
 • előállítás, készítés, fabrikáció (régies), termelés, csinálás, produkció, ipar

este I.

határozószó
 • esténként, estefelé, estidőben, napnyugtakor, naplementekor, napszállatkor (régies), alkonyatkor, szürkületkor, esthajnalkor, napestekor (régies), estenden (régies), sötétedéskor, sötétedés után

emészt

ige
 • sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, kérődzik (pejoratív)
 • (természeti folyamat): pusztít, rongál, tönkretesz
 • (bánat): rág, őröl, sorvaszt, epeszt, aggaszt, kínoz, mardos, marcangol, gyötör, furdal

fault

főnév
 • szabálytalankodás, szabálytalanság, hiba, dancs (szaknyelvi), gáncs

gumiabroncs

főnév
 • autógumi, kerékgumi, köpeny, légabroncs, pneumatik, kerékabroncs, kerékköpeny, külső (bizalmas)

évezred

főnév
 • ezredév, millennium (idegen)

elhagyatottság

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

fejlődik

ige
 • kibomlik, kibontakozik, nő, növekszik, gyarapodik, cseperedik, serdül, virul, virágzik, tenyészik, prosperál, erősödik
 • változik, alakul, formálódik
 • halad, előrelép, mozdul, terjed, bővül, terjeszkedik
 • finomodik, csiszolódik, tökéletesedik, javul

gyapjas

melléknév
 • göndör, bongyor (tájnyelvi), bodros
 • szőrös, pelyhes, bolyhos, pihés
 • (régies): gazdag