gondosság szinonimái

főnév
 • lelkiismeretesség, alaposság, pontosság, precizitás, precízség, törődés, ügyelés, gond, figyelem, figyelés, körültekintés
 • rendszeretet, pedantéria

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bedug

ige
 • beledug, betol, beletol, benyom, belenyom, benyomkod, belenyomkod, beletöm, beletömköd, betöm, begyömöszöl, becsúsztat, belecsúsztat
 • (protekcióval): bejuttat, benyom, berak, beprotezsál
 • (valakit valahova): bezár, lecsuk, becsuk
 • bedugaszol, eldugaszol, eldugít, becsinál (tájnyelvi), betöm, beletöm, betömít, eltöm, eltömít
 • (tájnyelvi): elfed, eltakar

krampusz

főnév
 • ördög, manó, elf (idegen), mumus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gondosság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fürtös

melléknév
 • göndör, göndörödő
 • loknis, csigás
 • bugás (régies)

felmondás, fölmondás

főnév
 • előadás, beszámoló, elbeszélés, ismétlés, eléadás (régies)
 • elmozdítás, elbocsátás, elküldés, felmentés, eltávolítás, menesztés, kirúgás (bizalmas), lapátra tétel (szleng), kicsapás
 • lemondás, leköszönés, távozás, visszavonulás

felesleges, fölösleg

melléknév
 • hiábavaló, szükségtelen, haszontalan, célszerűtlen, nélkülözhető, elhagyható, kihagyható, mellőzhető, indokolatlan, fölös, fölöznekes (tájnyelvi), meddő, hasztalan, kárba veszett, céltalan, értelmetlen, oktalan, blank (szleng) Sz: annyit ér, mint döglött lovon a patkó; Dunába víz; eső után köpönyeg; fára arany hártyát; hajpor a zsíros hajon; ötödik kerék; pajkos ifjúnak a bölcs tanácsadás; pusztába kiáltott szó; tarisznyára lakat

erdeifenyő

főnév
 • keményfenyő, németfenyő

géphiba

főnév
 • üzemzavar, géptörés, leállás
 • gyártáshiba
 • íráshiba, elírás

hajháló

főnév
 • hajnecc

összeomlás

főnév
 • összedőlés, bedőlés, beomlás, romba dőlés, összerogyás, összeroskadás
 • tönkremenés, csőd, bukás, kudarc, fiaskó, krach (régies), összeroppanás, megsemmisülés, vereség, katasztrófa, kataklizma (idegen), pusztulás, végromlás, tragédia

elismervény

főnév
 • igazolás, nyugta, bizonylat, tanúsítvány, ellenőrző szelvény, számla, faktúra (régies)

életszükséglet

főnév
 • létszükséglet, létföltétel, létkérdés

belelát

ige
 • átlát (valamin), keresztüllát (valamin), kiismer
 • (valakibe): veséjébe lát

elnököl

ige
 • vezet, prezideál (régies)

halkul

ige
 • csendesedik, csillapodik, csitul, csihad (tájnyelvi), alábbhagy, enyhül
 • szelídül, gyengül, erőtlenedik

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

készülődik

ige
 • cihelődik, szedelődzködik, szedelőzködik, tollászkodik (tájnyelvi), készülget, bolhászkodik, kászálódik, nekikészül, hozzáfog (tájnyelvi), kászmolódik (tájnyelvi), késztelődik (tájnyelvi), mónyászkodik (tájnyelvi), szedődik (tájnyelvi)

ispán

főnév
 • uradalmi tiszt, tiszttartó (régies), intéző, jószágfelügyelő, jószágigazgató, jószágkormányzó (régies), gazdatiszt, sáfár (régies)

gonoszkodik

ige
 • kötődik, incselkedik, huncutkodik, csintalankodik, mókázik, heccelődik, cicázik, évődik, ingerkedik, enyeleg, böllenkedik (tájnyelvi), latorkodik (régies), tolvajkodik (régies)
 • bánt, kínoz, gyötör

függetlenség

főnév
 • szabadság, szuverenitás, önrendelkezés
 • önállóság, independencia (idegen)
 • egyedülállóság

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

iráni

melléknév, főnév
 • perzsa

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

félretesz

ige
 • oldalra rak, félrerak, szögre akaszt, ad acta tesz (idegen), skartba tesz (régies), talonba tesz, elrak, eltesz
 • abbahagy, elfektet, elodáz, levesz, elnapol, elkerül, haladékot ad
 • megőriz, spórol (bizalmas), takarékoskodik, meghagy, megtakarít, fenntart, felhalmoz, elraktároz, tárol, tartalékol, tartogat, rezervál, csuporgat (tájnyelvi), dugacsol (tájnyelvi)
 • félreállít, mellőz, háttérbe szorít, eltávolít, levált, megszabadul, elküld, elbocsát

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti

ismeretes

melléknév
 • ismert, tudott, tudvalevő, közismert, emlékezetes, nevezetes, híres, köztudomású