ispán szinonimái

főnév
 • uradalmi tiszt, tiszttartó (régies), intéző, jószágfelügyelő, jószágigazgató, jószágkormányzó (régies), gazdatiszt, sáfár (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

históriás I.

melléknév
 • elbeszélő, történetmondó

sejtet

ige
 • éreztet, sugall, sugalmaz, utal (valamire), céloz (valamire), jelez, súg (választékos), gyaníttat, érzékeltet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ispán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

hátulsó

melléknév
 • hátsó, hátul levő, utolsó, legutolsó, posterior (idegen), hátrulsó (tájnyelvi)

haragszik

ige
 • mérgelődik, bosszankodik, morog, dúl-fúl, acsarkodik, zabol (szleng), vicsorog, dohog, duzzadoz (tájnyelvi), fujakodik (tájnyelvi), horgol (tájnyelvi)
 • neheztel, appehendál (régies), orrol, fúj (bizalmas), pikkel (bizalmas), pipás (valakire) (szleng), kirúg (valakire) Sz: falra mászik, a plafonon van; az orrában van (valami); be van gerjedve; csomót kötött az orrán; dúl- fúl mérgében; ellenszenvvel viseltetik (valaki iránt); emészti a méreg; epét hány; foga van rá; fogát vicsorítja (választékos); forr az epéje; forr benne a lélek; fortyog a dühtől; fortyog benne a harag; görbe szemmel néz (valakire); hülyét kap; konyít reá, mint a rossz ló az országútra; lila a feje; majd megpukkad; majdnem a lúdméreg eszi meg; nehéz szíve van (valakire); nem lát a pipától (szleng); pöszög, mint a kása; rágja a nyelvét; reszket a dühtől; szikrázik a szeme haragjában; szívja magát; tüzet fúj az orra likán; üti a guta; van valami a begyében; vasvillaszemeket mereszt; vöröset lát

gondozás

főnév
 • ápolás, tartás, eltartás, gondviselés, törődés, kezelés
 • fenntartás, karbantartás, rendben tartás
 • művelés

ínycsiklandozó

melléknév
 • étvágygerjesztő, kívánatos, gusztusos, csábító, hívogató, tetszetős, nyálcsordító
 • finom, ízletes, élvezetes, jóízű, zamatos

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

sertéskaraj

főnév
 • sertésborda, disznókaraj, oldalas, karmonádli (idegen)

fesztelen

melléknév
 • közvetlen, felszabadult, felengedett, feloldódott, oldott, könnyed, kötetlen (beszélgetés), mesterkéletlen, keresetlen, természetes, bizalmas, családias, otthonos, otthonias, flott (bizalmas)

félvállról

határozószó
 • lekicsinylően, leereszkedően, lenézően, foghegyről, foghegyen (tájnyelvi), fitymálva, fitykén (tájnyelvi), magas lóról, lóhátról, hetykén, lekezelően, fölényesen, fölényeskedve, hányaveti módon, hányaveti módra

drágalátos

melléknév
 • (régies): kedves, szeretett, drága, szeretetre méltó
 • dédelgetett, elkényeztetett
 • (pejoratív): haszontalan, gaz, hitvány, semmirekellő, alávaló

fokozott

melléknév
 • erős, emelt, nagyfokú, intenzív, megsokszorozódott, kettőzött, kétszeres, növelt, megnövelt, megnövekedett, megfeszített, átlagon felüli, nagyméretű, nagy terjedelmű

karnis

főnév
 • függönytartó, függönyrúd

kézi

melléknév
 • kézzel végzett, manuális (idegen), kézzel hajtott
 • hordozható

lekötelező

melléknév
 • szolgálatkész, szíves, előzékeny, udvarias, szívélyes, készséges, megnyerő, nyájas

kortárs

melléknév, főnév
 • egykorú, egyidős
 • pályatárs
 • jelenkori, korabeli, mostani, jelenlegi

istenít

ige
 • dicsőít, imád, bálványoz, fetisizál, tisztel, adorál (régies), glorifikál (választékos), magasztal, rajong (valakiért), felmagasztal, áld

ijedős

melléknév
 • félénk, félős, gyáva, bátortalan, nyúlszívű, rémüldöző, visszariadó, riadozó, majrés (szleng), beszari (szleng), bákász (tájnyelvi), csezske (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

konyul

ige
 • kókad, lankad, fonnyad, hervad, megereszkedik, konnyad (tájnyelvi)
 • legörbül, aláhajlik, lebiggyed
 • kimegy a formájából, (kalapszél) pördül

január

főnév
 • elsőhó (régies), télhó (régies), Boldogasszony-hó (régies), Boldogasszony hava (régies), Vízöntő hava (régies), deréktél (régies)

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda

kacsó

főnév
 • kéz, kezecske

koronáz

ige
 • beiktat, felavat, felken (régies)
 • koszorúz, betetőz