felmondás, fölmondás szinonimái

főnév
 • előadás, beszámoló, elbeszélés, ismétlés, eléadás (régies)
 • elmozdítás, elbocsátás, elküldés, felmentés, eltávolítás, menesztés, kirúgás (bizalmas), lapátra tétel (szleng), kicsapás
 • lemondás, leköszönés, távozás, visszavonulás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

segédmunkás

főnév
 • culáger (régies)

kialakítás

főnév
 • megszerkesztés, létrehozás, formálás, körvonalazás, megformálás, megtervezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felmondás, fölmondás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félbeszakad

ige
 • félbemarad, abbamarad, szünetel, kihagy, megszakad, felbomlik

elutasítás

főnév
 • visszautasítás, megtagadás, kosár, kikosarazás, elvetés, repudiáció (idegen), ellenzés

elragadtat

ige
 • (elragadtatja magát): elveti a sulykot
 • gyönyörködtet, magával ragad, elbűvöl, megragad, megbabonáz, elvarázsol, megigéz, lebilincsel, lenyűgöz, elkápráztat, meghódít, megnyer, elszédít (bizalmas), rabul ejt, foglyul ejt, leigáz, hatalmába kerít

eladatlan

melléknév
 • visszamaradt (példány), remittenda (szaknyelvi)

felhívás, fölhívás

főnév
 • felkérés, felszólítás, parancs, rendelet, kiáltvány, hirdetés, hirdetmény, pályázat, falragasz, plakát, felirat, közlemény, reklám, invit (idegen), invokáció (szaknyelvi)

fogadóóra

főnév
 • ügyfélfogadás, félfogadás, látogatási idő

negyedrész

főnév
 • negyed, egynegyed, fertály (régies), firtli (régies)

csügged

ige
 • lankad, fárad, letörik (bizalmas), lekonyul (bizalmas), szomorkodik, búsul, kesereg, elkedvetlenkedik, elszontyolodik, elkámpicsorodik, elkenődik (bizalmas), elborul, elanyátlanodik, elkeskenyedik (bizalmas)

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

diéta1

főnév
 • kímélő étrend, betegkoszt
 • fogyókúra, soványító kúra, fogyi (bizalmas)

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)

gerely

főnév
 • dárda, dzsida, kopja, lándzsa, kelevéz, hajítódárda
 • gerelyhajítás, gerelyvetés

ingatag

melléknév
 • dűlékeny, düledező, dülöngélő, ingó, tántorgó, támolygó, omladozó, hintázó, billegő, rozzant
 • változékony, változó, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, határozatlan, ingadozó, problematikus, kétes, kialakulatlan, beteges, gyenge, törékeny
 • állhatatlan, csapodár, csélcsap, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, labilis, szeszélyes, habozó, csapongó, könnyelmű, felelőtlen

hátulsó

melléknév
 • hátsó, hátul levő, utolsó, legutolsó, posterior (idegen), hátrulsó (tájnyelvi)

felnő, fölnő

ige
 • megnő, felnövekszik, felserdül, felcseperedik, felnőtté válik, cseperezik (tájnyelvi), felgingárodik (tájnyelvi), megiperedik (tájnyelvi), felsúdul (tájnyelvi), felterem (tájnyelvi), kifejlődik
 • kivirul, kivirágzik
 • felnevelkedik Sz: veri az anyja tolla; kinőtt az Isten markából; benőtt a feje lágya; nem lehet már az ágy alá dugni; liba volt, most lúd; nem játszik már dióst

fékezhetetlen

melléknév
 • féktelen, zabolázhatatlan, vad, tomboló, eszeveszett, dühödt, bősz, ádáz, szilaj, szertelen, fegyelmezetlen, áradó, túláradó, túlcsorduló, legyőzhetetlen, leküzdhetetlen

ferencjóska

főnév
 • szalonkabát, császárkabát, Ferenc József-kabát, gérokk

hasonul

ige
 • idomul, igazodik, beolvad, beleolvad, asszimilálódik, alkalmazkodik

felsőfokú, fölsőfokú

melléknév
 • felső, legmagasabb fokú
 • legfelső

elzüllik

ige
 • lezüllik, lealjasodik, elkurvul, ellomposodik, tönkremegy, lecsúszik, deklasszálódik, elfajul (tájnyelvi), elrosszul (tájnyelvi), elrosszalja magá (tájnyelvi)
 • elkallódik
 • (régies): elvadul, elkóborol, elbitangol (tájnyelvi), elszakad
 • elpusztul, tönkremegy

filmfelvevő

főnév
 • kamera, kinematográf (régies)

hátralevő

melléknév
 • hátralékos, fennmaradó, megmaradt, többi, elvégzendő, teljesítendő, végrehajtandó