elfenekel szinonimái

ige
 • elnadrágol, elnáspángol, elrak, eltángál, kiporol (bizalmas), elpáhol, elpüföl, elver, megver Sz: kiporolja a nadrágját

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színház

főnév
 • játékszín (régies), teátrum (régies), komédiaház (régies)
 • amfiteátrum
 • színtársulat, társulat
 • színielőadás, előadás
 • színművészet
 • jelenet, cirkusz, hűhó, felhajtás
 • színlelés

mindenütt

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elfenekel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éjszakai

melléknév
 • éjjeli, éji (választékos)

csónakház

főnév
 • csónaktároló

cseppfolyósít

ige
 • elfolyósít, felolvaszt, megolvaszt, kondenzál (szaknyelvi), ömleszt (szaknyelvi)

bombatámadás

főnév
 • bombázás, légitámadás

elégtelen I.

melléknév
 • hiányos, kevés, pontatlan, inadekvát (idegen), inszufficiens (idegen), szűkös, szegényes, ínséges, nyomorúságos, gyenge, gyér, ritka, gyatra, hitvány, silány, hatástalan, eredménytelen, tökéletlen

előzékeny

melléknév
 • udvarias, figyelmes, készséges, szíves, szívélyes, barátságos, jóindulatú, szolgálatkész, segítőkész, lekötelező, kedves, segítő, gavallér, gyöngéd, gáláns, nagyvonalú, alkalmazkodó, illemtudó, kuláns (régies)

mármint

kötőszó
 • tudniillik, vagyis, ugyanis, azaz, szóval, úgymint

begerjed

ige
 • (készülék): bemelegszik
 • felmérgesedik, felmérgelődik, dühbe gurul, bedühödik, feldühödik, felpaprikázódik, indulatba jön, felhergelődik, begorombul, felingerlődik, felbosszankodik, megharagszik, felbőszül, felfortyan, elönti a méreg, elönti az epe, kijön a sodrából, kijön a béketűrésből, haragra gerjed, haragra lobban, begőzöl (szleng), begurul (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), berág (szleng), kiakad (szleng), zabos lesz (szleng) Sz: felkapja a vizet (szleng); eldurran az agya (szleng); felforr az agyvize (szleng); felmegy a cukra (bizalmas); lila hajat kap (szleng); kimegy a fázis (szleng)
 • felizgul, rájön a bakhatnék (szleng), rájön a kangörcs (szleng)

bárgyú

melléknév
 • bamba, mulya, mamlasz, bugyuta, együgyű, gyámoltalan, mafla, nehézkes, buta, ostoba, béna (szleng), stupid, gügye (bizalmas), tompa agyú, tompa elméjű, tökfilkó, tökfej, tuskó (bizalmas), fajankó, balga, dőre, plömplöm (bizalmas), lüttyő (tájnyelvi)
 • sületlen, blőd

beleszalad

ige
 • belefut, belerohan
 • belehajt, beleütközik, nekimegy, nekiütődik, nekicsapódik, összeütközik, karambolozik, megnyomja a fenekét (szleng)
 • összefut (valakivel), összetalálkozik (valakivel), beleütközik (valakibe)
 • (kés): belemegy, belefúródik

elszegődtet

ige
 • szerződtet, felfogad, szolgálatba vesz, alkalmaz(valakinek)

érvényesít

ige
 • jogosít (szaknyelvi), hatályba léptet, foganatosít, ratifikál (szaknyelvi), jóváhagy, megpecsétel
 • érvényre juttat, érvényt szerez (valaminek), keresztülvisz, megvalósít, végrehajt

gőzfürdő

főnév
 • gőz, szauna, szárazfürdő, izzasztó

felvonulás, fölvonul

főnév
 • kivonulás, tömegfelvonulás, seregszemle, diadalmenet, demonstráció, processzió (régies), menet, körmenet, lusztráció (régies)

elfogulatlan

melléknév
 • pártatlan, semleges, tárgyilagos, objektív, indifferens, tisztán látó, előítélet-mentes, igazságos, becsületes, korrekt (választékos), befolyásolhatatlan

együttes II.

főnév
 • csoport, csapat, team (idegen), közösség, kör, egylet, társaság, érdekszövetség, gárda (választékos), garnitúra (bizalmas), klikk (pejoratív), klub, kollektíva, brigád
 • társulat, énekkar, zenekar, kórus, ensemble (idegen), színtársulat, tánccsoport, táncegyüttes
 • komplé (idegen), ruha-összeállítás, kosztüm

elnapol

ige
 • halaszt, elhalaszt, elodáz, kitol
 • felfüggeszt, berekeszt, eltol

felszökik, fölszökik

ige
 • felugrik, felszökken, felpattan
 • feltör, előtör, felbuzog, kilövell, kibugyog, magasra csap, egekig csap
 • (láz): felmegy, felemelkedik, felszalad, magasra szökik, magasra ugrik

elidegenedik

ige
 • elhidegül, eltávolodik

csúcsos

melléknév
 • éles, hegyes, szúrós, kihegyezett

előképzettség

főnév
 • előképzés, alapismeret, megalapozottság

felvetés, fölvetés

főnév
 • javaslat, kérdésfelvetés