hagyományoz szinonimái

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kupec

főnév
 • kereskedő, árus, üzér (régies), kalmár, szatócs (régies), tőzsér (régies), lócsiszár, lókupec, csihellér (tájnyelvi)
 • (jelzőként): seftelő (bizalmas), üzletelő, haszonleső, nyerészkedő

bokafix

főnév
 • bokazokni
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hagyományoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyáros

főnév
 • gyártulajdonos, üzemtulajdonos, nagyiparos, gyárnok (régies), producens (idegen)

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

fényképalbum

főnév
 • fotóalbum

fapapucs

főnév
 • facipő, klumpa, cókó (tájnyelvi), facsizma (tréfás)
 • gyógypapucs

gyűjtőív

főnév
 • körív, kollekta (régies)

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

pellengér

főnév
 • (régies): szégyenfa (régies), szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kaloda
 • bitófa, bitó

elszán

ige
 • (elszánja magát): eltökél, elhatároz, elhatározza magát, feltesz (valamit), rászánja magát

előre II.

módosítószó
 • indulás!, rajta!, hajrá!, gyerünk!

bitumen

főnév
 • szurok, aszfalt, aszfaltkőzet

emberszerető

melléknév
 • filantróp, altruista (választékos), emberbarát, humánus, humanitárius, jótékony

helyénvaló

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

hugyozik

ige
 • (durva): vizel, pisil, csurgat (bizalmas), pisál (durva), brunzol (szleng), brunyál (szleng), kiengedi a gőzt (tréfás), locsol (tréfás), leereszti a fejéről a vizet, kicsavarja a répát (tréfás)

kinevet

ige
 • kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megtréfál, kiviccel, csipkelődik, tréfát űz (valakiből), rovására mulat, kiröhög (durva), kifiguráz, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), lefitymál (tájnyelvi)

kamatoztat

ige
 • hasznosít, gyümölcsöztet, fruktifikál (régies), fiadztat, fialtat (tájnyelvi)

hajbókol

ige
 • hajlong, hízeleg, csúszik-mászik, megalázkodik, hason csúszik (valaki előtt), nyalizik (szleng), gazsulál (szleng)

gyalogösvény

főnév
 • gyalogút, sétány, ösvény, csapás

haris

főnév
 • guvat (régies)

jutányos

melléknév
 • kedvező, előnyös, olcsó, alkalmi

hálálkodik

ige
 • hálát ad, megköszön, köszönetet nyilvánít, hálaistenkedik (tájnyelvi), hálistenkedik (tájnyelvi), istenkedik (tájnyelvi) Sz: a lába nyomát is csókolja

fogyasztó I.

melléknév
 • soványító, karcsúsító, koplaltató
 • táplálkozó, falatozó, evő-ivó, étkező, zabáló (szleng), kosztoló (bizalmas)
 • felhasználó, fölemésztő, kimerítő, vásárló, vevő

határ

főnév
 • határvonal, szegély, perem, mezsgye, gyepű
 • margó, limes (szaknyelvi), választóvonal, lénia (régies), országhatár
 • államhatár, gránic (régies)
 • végpont, határpont, terminus, limit (idegen)
 • maximum, netovábbja (valaminek), plafon, véglet, szélsőség
 • mező, környék, dűlők, földek, vidék
 • (régies): szomszédság

kalimpál

ige
 • hadonászik, kapálódzik, fickándozik, rúgkapál, kalimpázik (régies, tájnyelvi), csalimpál (tájnyelvi)
 • (zongorán): pötyögtet, klimpíroz (bizalmas), klempíroz (bizalmas), klepekál (tájnyelvi)