felgyógyul, fölgyógy szinonimái

ige
 • meggyógyul, megerősödik, felépül, kilábal, lábra áll, erőre kap, feljavul, helyrejön, összeszedi magát, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, rendbe jön, fellábadozik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

göngyöleg

főnév
 • burkolat, burkoló, takaró, csomagolóanyag, csomagolóeszköz
 • csomagolás, tok, héj, burok
 • bála, csomag, köteg, csomó, türedék (régies), tekercs, gombolyag, gomolyag (tájnyelvi), nyaláb, paksaméta

tétova I.

határozószó
 • (régies): ide-oda, erre-arra
 • tétován, tétovázva, bizonytalanul, habozva, határozatlanul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felgyógyul, fölgyógy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező

elsöprő

melléknév
 • ellenállhatatlan, leküzdhetetlen, fergeteges, féktelen, tomboló, szenvedélyes, frenetikus, végzetes, legyőzhetetlen, megfékezhetetlen, föltartóztathatatlan, hatalmas, erős, nyomasztó, leverhetetlen, lenyűgöző, erőteljes, hathatós, nyomós, határozott, elemi
 • romboló, pusztító, lehangoló, lesújtó, gyilkos (bírálat), megsemmisítő, fölényes, lehengerlő

előhoz

ige
 • megemlít, említ, szóba hoz, felvet, előáll (valamivel), előhozakodik (valamivel), felhoz, kimond, javasol, előszámlál, közzétesz

egyházi

melléknév
 • papi, templomi, gyülekezeti, szerzetesi, monostori, szent, szakrális (idegen), klerikális

felcsillan, fölcsill

ige
 • feltűnik, felvillan, megcsillan, felfénylik, felragyog

feszélyez

ige
 • zavar, zavarba ejt, zseníroz (bizalmas), zsenál, alterál (választékos), terhére van, bosszant, ártogat (tájnyelvi)

nagyevő

melléknév, főnév
 • étkes, falánk, nagybélű

csomagol

ige
 • göngyöl, burkol, báláz, csombolyít (tájnyelvi), csomóz (tájnyelvi), dobozol, tasakol, adjusztál (szaknyelvi)
 • pakol (bizalmas), batyuz (bizalmas), poggyászol (régies)
 • szedelőzködik Sz: összeszedi a betyárbútort
 • (bizalmas): szépít, enyhít, finomít, kendőz, sztaniolba burkol

cseresznye

főnév
 • cseri (bizalmas), cserkó (bizalmas), piros páponya (régies)
 • (bizalmas): cseresznyepálinka

alibi

főnév
 • mentség, igazolás, máshollét (régies)
 • kibúvó, ürügy

defloráció

főnév
 • elvirágzás
 • megbecstelenítés, megszeplősítés

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

galamb

főnév
 • tubi, tuba (tájnyelvi), gerle, gerlice, gelice (tájnyelvi), balica (tájnyelvi)
 • (megszólításként is): kedves, szerető, szerelmes, tubica

ijedség

főnév
 • félénkség, félelem, páni félelem, ijedelem, megijedés, félsz, rémület, rémüldözés, riadalom, riadtság, megrettenés, elborzadás, pánik, vakrémület, fejvesztettség, majrézás (szleng), beszariság (szleng), megijedsz (tájnyelvi)

harmincad

főnév
 • harmincadó (régies), trigesima (régies)

felhajt, fölhajt

ige
 • felemel, fellebbent
 • feltűr, feltűz, felgyűr, megrövidít, megkurtít, felvarr, visszahajt
 • felkerget, felűz, felzavar, felterel, fölver, felhajszol (bizalmas), megszalaszt
 • előteremt, megszerez, megkeres, megkerít, előkerít, kikerít (tájnyelvi), kiugraszt, felkutat, kiszimatol, felhajhász (tájnyelvi), jár (valami után), érdeklődik, tudakozódik
 • lenyel, felhörpint, leönt (bizalmas), lehajt, lehajít, bedob, behajít, bevág, benyakal, megiszik, kiiszik, behörpöl (régies), felhöppent (régies), felkortyolgat (régies)
 • becsíp, berúg

fárosz

főnév
 • világítótorony
 • irányító, vezérlő szellem, útmutató

feltűnés, föltűnés

főnév
 • megjelenés, felbukkanás, felötlés (választékos)
 • szenzáció (bizalmas), hivalkodás

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

felleg

főnév
 • felhő, fölleg (tájnyelvi)
 • homály, folt, árnyék, ború, borulat

eltekint

ige
 • mellőz, figyelmen kívül hagy, fütyül (valamire, valakire), oda se bagózik (valamire) (szleng)
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), renunciál (régies)(valamihez)

fenséges

melléknév
 • magasztos, lenyűgöző, felmagasztosult, emelkedett, felemelő, fennkölt, dicső (választékos), mennyei, magasságos (régies), szárnyaló, magasröptű, monumentális, elsőrangú, elsőrendű, fejedelmi, impozáns, grandiózus (választékos), szublimis (választékos), nagyszerű, bámulatos, felséges

harisnya

főnév
 • harisnyanadrág, strimfli (régies), lábravaló (tájnyelvi), juhláb (tájnyelvi), cófli (tájnyelvi), börhe (tájnyelvi)
 • zokni
 • kapca (régies)