fiatal I. szinonimái

melléknév
 • fiatalka, ifjú, ifjúdad (régies), kiskorú, fiatalkorú, éretlen, zöldfülű, gyermeteg, gyermekded (régies), hátulgombolós (pejoratív), ugrifüles (bizalmas), pisis (pejoratív), taknyos (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), csiribiri (tájnyelvi)
 • friss, zsenge, zöld, gyenge (tájnyelvi), csivatag (tájnyelvi)

fiatal II. szinonimái

főnév
 • ifjú, ifjonc, siheder, suhanc
 • bakfis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tudósít

ige
 • tájékoztat, közvetít, beszámol, jelent, értesít, értésére ad, informál, elbeszél, elmond, jelentést tesz, tudat, tudtára ad, kihirdet
 • lefest, ecsetel, leír

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fiatal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felsőbbrendű

melléknév
 • magasabb rendű, fejlettebb, tökéletesebb, különb, értékesebb
 • természetfölötti

érv

főnév
 • argumentum (régies), indok, észok, adu, tromf (régies), ász (bizalmas), nagyágyú (bizalmas), bizonyíték

epegörcs

főnév
 • eperoham, epekólika

éljenzés

főnév
 • tetszésnyilvánítás, akklamáció (régies), üdvrivalgás, ujjongás, ováció, ünneplés, elismerés, dicsőítés, helyeslés, hurrázás, vivát, vivátozás(régies)

fennsík

főnév
 • magasföld, plató (szaknyelvi), felföld, fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

függő I.

melléknév
 • alárendelt, alávetett, dependens (idegen)
 • félbemaradt, elintézetlen, eldöntetlen, kétes, bizonytalan, prekárius (idegen), relatív (idegen)
 • lógó, felfüggesztett, felkötött, lecsüngő, fityegő, felakasztott

nyom1

ige
 • ránehezedik, terhel, nyomaszt, nyomasztólag hat, terhet jelent, gondot jelent, nyomint (tájnyelvi)
 • (valakinek a kezébe): tesz, odaad
 • odaérint
 • feszít, szorít, tör
 • tol, lök, taszít, bök, döf, hajt
 • nyomtat, nyomat
 • megjelöl, stigmatizál, bélyegez
 • rátesz, ráüt (jelet)
 • présel, sajtol, töm, dug, gyömöszöl
 • kifacsar
 • (bizalmas): támogat, segít, felkarol, futtat, patronál, protezsál (bizalmas)
 • fúr (bizalmas)
 • (szleng): közösül
 • (szleng): kábítószert fogyaszt, kábszerezik (bizalmas)
 • drogot bead, felnyom (szleng), lő (szleng), szúr (szleng)

dögvész

főnév
 • pestis, dög (tájnyelvi), döghalál, dögmirigy (régies), dögbaj, fene, dögkór
 • ragály, járvány

díjnyertes

melléknév
 • díjazott, jutalmazott, kitüntetett, -díjas

ásít

ige
 • ásítozik, ásint (tájnyelvi), tátong (tájnyelvi) Sz: előreküldi a párnákat; előreküldi az ágyvetőt; tátogat, mint a fiaszarka

egzotikus

melléknév
 • tengerentúli, forró égövi, délszaki
 • furcsa, idegenszerű, különös, bizarr

garázda II.

főnév
 • (régies): per, versengés, perlekedés, perlődés

gyomorbaj

főnév
 • gyomorbetegség, gasztropátia (szaknyelvi)

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

ficánkol, fickándozi

ige
 • ficánkodik (tájnyelvi), ugrándozik, ugrabugrál, szökdel, szökdécsel, igrebugrál (tájnyelvi), izeg-mozog

félreérthetetlen

melléknév
 • egyértelmű, világos, nyilvánvaló, érthető, magától értetődő, szemmel látható, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen, félremagyarázhatatlan, vitathatatlan, bizonyos, leplezetlen, kézenfekvő, szembeszökő, szembetűnő, határozott, csalhatatlan, tevőleges (régies), igenleges (régies), kategorikus, szabatos, pontos, egyenes, evidens

főhatalom

főnév
 • felsőbbség, fönnhatóság (régies), szupremácia (szaknyelvi), vezető szerep, vezérszerep, ellenőrzés, irányítás, autoritás (idegen), hegemónia

hihető

melléknév
 • valószínű, valószerű, lehetséges, elképzelhető, reális

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

frocliz

ige
 • bosszant, piszkál, ugrat, húz (bizalmas), heccel, cukkol, cikiz (szleng), zrikál (szleng), szekál (bizalmas), szekíroz

hites I.

melléknév
 • esküdt, felesküdött, felesketett, törvényes, hivatalos
 • (régies): megbízható, hű, valódi, igazi, igaz, igazándi (tájnyelvi), eredeti