falfestmény szinonimái

főnév
 • freskó, falkép, mennyezetfestmény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

zűrös

melléknév
 • zűrzavaros, felfordult, bonyodalmas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a falfestmény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

elgémberedik

ige
 • elmerevedik, elérzéketlenül, elzsibbad, megmered, megmacskásodik (tájnyelvi), elerőtlenedik

doktorátus

főnév
 • doktori cím, doktori fokozat
 • doktori szigorlat

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében

felmerül, fölmerül

ige
 • felbukkan, feltűnik, felötlik, felvillan, feldereng, felrémlik, felsejlik, keletkezik, megjelenik, feljön, felszínre kerül, felvetődik, előadódik, előkerül, előfordul, jelentkezik, támad, fakad

miután

kötőszó
 • azután, hogy, ahogy, amint, midőn (régies), miérthogy (tájnyelvi), minekutána (régies), mihelyt, mert

cvikker

főnév
 • csíptető, orrcsíptető
 • monokli, szemüveg, pápaszem (régies)

cerberus

főnév
 • őr, ajtónálló, portás, felvigyázó, csősz, testőr

ádámcsutka

főnév
 • pajzsporc (szaknyelvi), nyeldeklő, ádámalma (tájnyelvi), ádámfalat (tájnyelvi), ádámkörte (tájnyelvi), gégecsutka (tájnyelvi)
 • gége

cserfa

főnév
 • cser, csere, cserefa, csertölgy

felsős, fölsős

melléknév
 • felsőéves

folyóírás

főnév
 • kézírás

horgászik

ige
 • pecázik, (halat) fog, picéz (tájnyelvi), cincázik (tájnyelvi)

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

faluvég

főnév
 • faluszél, vég (régies), szél (tájnyelvi), gyepsor (tájnyelvi), alvég (tájnyelvi), felvég (tájnyelvi), szeg (tájnyelvi), alszeg (tájnyelvi), felszeg (tájnyelvi), a kertek alja

értesülés

főnév
 • hír, információ, füles (szleng), infó (bizalmas), hallomás

felettébb, fölöttébb

határozószó
 • felette, fölötte, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett, különösen, különösképpen, roppantul, kifejezetten, borzasztóan

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

fegyelmez

ige
 • nevel, rendszabályoz, reguláz, fenyít, büntet, ráncba szed, kordában tart, kézben tart, féken tart, zaboláz, kordáz (régies), abriktol (régies)
 • üt, ver, páhol (bizalmas), tángál

elmélkedés

főnév
 • gondolkodás, töprengés, elmélyedés, okfejtés, okoskodás, eszmefuttatás, elmefuttatás, mérlegelés, latolgatás, tűnődés, kontempláció (régies), szemlélődés, vizsgálódás, meditáció, meditálás, reflexió, merengés, spekuláció, spekulálás (bizalmas), tervezgetés

felindulás, fölindul

főnév
 • indulat, felindultság, izgatottság, felháborodás, ingerültség, idegesség, harag, méreg, gerj (régies), nyugtalanság, feldúltság, düh, dühödtség, dühöngés, dühroham, dühkitörés, fermedés (régies), tombolás, őrjöngés
 • elérzékenyülés, meghatottság, érzelemkitörés, emóció (idegen)

hadianyag

főnév
 • ostromszer, hadieszköz, muníció (szaknyelvi)
 • fegyverzet, arzenál (szaknyelvi), felszerelés