fogadó szinonimái

főnév
 • vendéglő, vendégház, csárda, kocsma, szálló, panzió, motel, csapszék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megemlékezik

ige
 • felidéz, felemleget, visszaemlékezik, visszapillant, felhoz
 • méltat, megünnepel
 • megül, kommemorál (idegen)
 • megemlít, szól
 • örökül hagy

váltóőr

főnév
 • váltókezelő, pályaőr, bakter (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogadó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felvétel, fölvétel

főnév
 • alkalmazás, szerződtetés, szegődtetés
 • beiktatás
 • fénykép, fotográfia (régies), fotó
 • hangfelvétel, magnófelvétel
 • lemezfelvétel
 • filmfelvétel, filmezés
 • tévéfelvétel

esztendő

főnév
 • év

erkölcscsősz

főnév
 • erénycsősz, erkölcsbíró, erkölcsprédikátor

ellentmond

ige
 • ellenszegül, szembeszáll, tiltakozik, megkontráz, ellenvet, óvást emel, kétségbe von, vitat, ellenkezik, ellenáll, opponál (szaknyelvi), affektál (tájnyelvi), megcáfol, visszautasít
 • felesel, visszabeszél, visszaszól, visszapofázik, replikázik
 • eltér, elüt, különbözik, meghazudtol

fiatalúr

főnév
 • úrfi, ifiúr, ficsúr (régies), arszlán (régies), gavallér, lion (régies)

garázs

főnév
 • gépkocsitároló
 • kocsicsarnok, kocsiszín, gépszín

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt

dühös

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

domború

melléknév
 • feldudorodott, bogárhátú, hasas, dagadt, kidudorodó, kidomborodó, kidomborított, púpos, boltozatos, boltos (tájnyelvi), bögyökös (tájnyelvi), dombos, puffadt, pöffedt, duzzadt
 • konvex (szaknyelvi), bikonvex (szaknyelvi)(szaknyelvi)(szaknyelvi)

áthasonul

ige
 • átalakul, átformálódik, átváltozik, átidomul (régies), megmásul (régies), asszimilálódik

egymaga

névmás
 • egyedül, egyes-egyedül, egy szál maga, magamaga, önállóan, segítség nélkül, saját erőből, saját erejére utaltan, magányosan

gerle, gerlice

főnév
 • vadgalamb, vadgerle, görlice (tájnyelvi), gilice (tájnyelvi), gili (tájnyelvi), gilicemadár (tájnyelvi), kukuró (tájnyelvi)

habitus

főnév
 • alkat, lelkialkat, érzület, magatartás, viselkedésmód, modor, szokás
 • megjelenés, termet, testalkat
 • öltözék, viselet, ruházat

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

honvéd

főnév
 • katona, hadfi (régies), vitéz, harcfi (régies), levente (régies), dalia (régies), harcos, honvész (szleng)

foganat

főnév
 • eredmény, siker, gyümölcs
 • (régies): fogantatás, méhbefogadás

feltöröl, föltöröl

ige
 • feltisztít, felmos, eljár (tájnyelvi)

funkcionárius

főnév
 • hivatalnok, közhivatalnok, tisztségviselő, tisztviselő, funkci (pejoratív)
 • megbízott

2

főnév
 • hónap

folytatódik

ige
 • továbbhalad, továbbmegy
 • átöröklődik, fennmarad, hagyományozódik
 • terjed, elterül, átnyúlik

expressz I.

melléknév
 • sürgős, gyors, gyorsított, sebes, azonnali

fűrészpor

főnév
 • forgács, fűrészhulladék (régies), reszelék, reszelőpor, faliszt

homokzsák

főnév
 • nehezék, ballaszt, fenéksúly
 • edzőzsák (szaknyelvi)