dühös szinonimái

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eldördül

ige
 • elsül, eldurran, elpukkan

piktográfia

főnév
 • (szaknyelvi): képírás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dühös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

díjmentes

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, térítésmentes, potya (bizalmas)

cégtulajdonos

főnév
 • főnök, tulaj (szleng), góré (szleng), séf (szleng)

búcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút mond, búcsúzkodik, búcsút vesz, istenhozzádot mond (valakinek), elválik (valakitől)
 • megválik (valamitől)

belváros

főnév
 • központ, városközpont, a város szíve, városmag, belterület, centrum, city (idegen)

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

elérkezik

ige
 • (valakibe): megérkezik, eljut, odaér, elér, kilyukad, elkerül (régies)
 • eljön, elkövetkezik, bekövetkezik, felvirrad (választékos), felderül (választékos), beköszönt, ráköszönt (régies), eljő (régies)
 • (tájnyelvi): ráér, érkezése van

lenget

ige
 • ingat, himbál, lóbál, lobogtat, lengeszt (tájnyelvi), limbál (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi), billeget (régies), csóvál

átcserél

ige
 • felcserél, kicserél, átvált
 • becserél, visszacserél

arisztokratikus

melléknév
 • arisztokrata, úri, nemesi, kékvérű (bizalmas), patríciusi (régies)
 • előkelő, választékos, válogatott, első osztályú, elit, exkluzív

autószerencsétlenség

főnév
 • autóbaleset, gépkocsibaleset, karambol
 • csattanás

elhajlít

ige
 • meghajlít, elgörbít, deformál, elferdít, eltorzít

elraktároz

ige
 • eltesz, felhalmoz, tartalékol, tárol, félretesz, félrerak, összehalmoz, összegyűjt, összehord, meghagy, megspórol (bizalmas)

fotóz

ige
 • fényképez, filmez, fotografál

fekete I.

melléknév
 • koromfekete, koromsötét, kormos, éjfekete, mélyfekete, hollófekete, hollószínű, ébenfekete, ébenszínű, szénfekete, szurokfekete, éjsötét, sötét, sötétfekete, bogárszínű, bogárfekete (tájnyelvi), hirtelenbarna (tájnyelvi), hollószőke (tájnyelvi, tréfás) Sz: akár a bogár
 • szennyes, piszkos, mocskos, szurtos
 • sötét, bűnös, gonosz, aljas
 • titkos, tiltott, illegális
 • komor, zord, nyomasztó, sötét, gyászos, borús, baljóslatú
 • morbid (humor)

dzsem

főnév
 • gyümölcsíz, íz, lekvár, liktárium (régies)

diadalmas

melléknév
 • győzelmes, győző, győztes, hős, diadalmaskodó, győzedelmes (régies), győzhetetlen (régies), sikeres
 • diadalittas

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)

februári

melléknév
 • februáriusi (régies), télutói (választékos), böjtelői (régies)

egybevágó

melléknév
 • egyező, azonos, adekvát, identikus (idegen), kongruens (idegen), konkordáns (idegen), egyazon, egyforma, megkülönböztethetetlen, felcserélhető, csereszabatos (szaknyelvi), egyenlő, összeillő, egyenértékű, egybeeső, egybehangzó, harmonikus

ige
 • idegesít, ingerel, dühít, bosszant, mérgesít, bőszít, hergel, heccel (bizalmas), macerál (bizalmas), szekál (bizalmas), frocliz (bizalmas), cukkol, basztat (durva)
 • bírál, kritizál, csúfol, éget (szleng), leszól, szapul, pocskondiáz

elcsépelt

melléknév
 • banális, elkoptatott, elkopott, lejáratott, agyoncsépelt, ócska, semmitmondó, érdektelen, közhelyszerű, triviális, sablonos, lapos, mindennapi, közepes

fejleszt

ige
 • növeszt, kibocsát
 • (energiát): termel, létrehoz
 • bővít, gyarapít, fellendít, felvirágoztat, gazdagít, növel, épít
 • csiszol, finomít, palléroz (választékos), alakít
 • korszerűsít, modernizál, forradalmasít, beruház, előrevisz, erősít