asztalterítő szinonimái

főnév
 • abrosz, asztalabrosz (tájnyelvi), terítő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)

tömpe

melléknév
 • (orr): pisze, fitos, turcsi, nyomott, finta (tájnyelvi), duni (tájnyelvi), tusza-pisze (tájnyelvi)
 • tompa, életlen, lekerekített, buta (régies)
 • (választékos): tömzsi, zömök, vaskos, köpcös
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a asztalterítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

anyányi

melléknév
 • kifejlett, fejlett, érett, felnőtt, eladó, anyási (tájnyelvi) Sz: eladósorban van; elbírná már az anyja kínját

árnyékol

ige
 • árnyékba borít, árnyékba von, árnyékot vet (valamire), beborít, befed, elrejt, eltakar, elsötétít, árnyékozik (tájnyelvi), előz (tájnyelvi)
 • árnyal, satíroz, vonalkáz

beavatott

melléknév
 • bennfentes, illetékes, bejáratos, bizalmas, tájékozott

jelvény

főnév
 • jelkép, embléma, cégér (régies), cégtábla, címer, szimbólum, logó
 • kitűző

behasít

ige
 • bevág, berepeszt, beszakít, bemetsz, beró
 • (tájnyelvi): (fát) felhasogat, berepeget (tájnyelvi)

betud

ige
 • beleszámít, beszámít, számba vesz
 • tekint (valaminek), tulajdonít (valaminek)

egyetért

ige
 • helyesel, osztja a véleményét (valakivel), osztja a nézetét (vkire, vmiben), osztozik, beleegyezik, belenyugszik, elfogad, aláveti magát (valaminek), hozzájárul, melléáll, pártjára áll, jóváhagy, aláír (valamit), azonosítja magát (valamivel), azonosul (valamivel), szót ért (valakivel), megfér (valakivel), kijön (valakivel), értődik (tájnyelvi), összetart (tájnyelvi), harmonizál Sz: egy nótát fúj (valakivel); egy malomban őröl (valakivel); egy gyékényen árul (valakivel)

csellista

főnév
 • gordonkás, csellós

átalakít

ige
 • átformál, átdolgoz, átír, átváltoztat, adaptál, megváltoztat, transzformál, módosít, átgyúr, helyesbít, kiigazít, megújít, megreformál, modifikál (szaknyelvi), megmásít, revideál, átjavít, kijavít, újjáalakít, adjusztál (szaknyelvi), travesztál (szaknyelvi), átigazít, átvarázsol
 • hamisít, megront
 • átszervez

analóg

melléknév
 • hasonló, egyező, megegyező

bajusz

főnév
 • szőr, pihe, legénytoll (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kacs, inda

csapadékos

melléknév
 • esős, zivataros, csapadékgazdag
 • nedves

átlag I.

főnév
 • átlagérték, középérték, középarányos, közép-, standard (idegen)
 • többség, zöm

barangol

ige
 • bolyong, csavarog, csatangol, tekereg, kujtorog, kóborol, kóborog, kódorog, kószál, kóricál (tájnyelvi), kalandoz, bolyog (tájnyelvi), őgyeleg, utazgat, kirándul, vándorol, jár-kel, kolbászol (szleng), csalámboz (tájnyelvi), babukkol (tájnyelvi)

csekély

melléknév
 • csekélyke, kevés, parányi, kicsi, kis, apró, kismértékű, alacsony (jövedelem), gyenge, minimális, jelképes, csipetnyi, gyűszűnyi, semennyi, némi, gyér, elenyésző, sovány (vigasz), lanyha (érdeklődés), csekélybeli (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szerény, lényegtelen, mellékes, mellőzhető, elhanyagolható, bagatell, értéktelen, potom, pitiáner (bizalmas), piti (bizalmas), piszlicsáré (bizalmas), csip-csup, apró-cseprő, dibdáb