hazahoz szinonimái

ige
 • hazaszállít, hazavisz, hazacipel, hazavonszol (pejoratív), hazacefréztet (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkalmas

melléknév
 • megfelelő, felhasználható, hasznavehető, célszerű, odavaló, rátermett, képzett, ügyes, jó, hozzáértő, való (valamire), képes (valamire), beillik, alkalmatos (tájnyelvi), rávaló (tájnyelvi)

feltételez, föltétel

ige
 • feltesz, valószínűsít, elképzel, gondol, hisz, gyanít, sejt, szupponál (régies), preszupponál (idegen), vélelmez (szaknyelvi), posztulál (szaknyelvi)
 • követel, megkövetel, kiköt, megkíván
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazahoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangosan

határozószó
 • fennhangon, fennen (választékos), fennszóval, emelt hangon, torkaszakadtából, teli torokkal, harsányan
 • érthetően, hallhatóan

ganéj, ganaj

főnév
 • gané, szar (durva), ürülék, trágya, bélsár, bélváladék (szaknyelvi), fekália (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), csúnyaság, undokság, emésztet (régies), emésztmény (régies), piszok, lepény (tájnyelvi)
 • mocsok, szenny, kosz
 • trágyadomb
 • istállótrágya, tőzeg (régies)
 • (jelzőként): ellenszenves, alávaló, gyalázatos, mocsok, hitvány

fruska

főnév
 • kislány, lányka, gyereklány, kamasz lány, süldő lány (régies), bakfis, csitri (bizalmas), fruzsinka (régies)

felől1

névutó
 • irányából
 • miatt
 • iránt

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat

horpad

ige
 • belapul, bemélyed, benyomódik, horvad (tájnyelvi), torpad (tájnyelvi), tojpad (tájnyelvi)

proklamáció

főnév
 • kiáltvány, szózat, felhívás, hirdetmény, végzés, határozat, dekrétum, kijelentés, nyilatkozat, deklaráció

érzékeny

melléknév
 • érző, kifinomult, finom, ideges (régies), szenzibilis (szaknyelvi)
 • fogékony, hajlamos
 • sérülékeny, beteges, kényes, gyenge, szuszceptíbilis (szaknyelvi)(idegen)
 • finom, gyengéd, jóérzésű
 • sértődékeny, sértődős, sebezhető, mimóza, mimózalelkű, nebáncsvirág, ingerlékeny
 • kényes (valamire)
 • érzelmes, szentimentális, megható, meghatódott
 • érzelgős, szenvelgő
 • fájdalmas, súlyos, húsbavágó, kényes
 • precíziós, pontos

érdekellentét

főnév
 • összecsapás, nézeteltérés, kollízió (idegen), összeütközés

bűnöző

főnév
 • bűnös, vétkes, bűnelkövető, törvényszegő, gonosztevő, tettes, gazember, zsivány (régies), betyár (régies), ganef (szleng), haramia, gengszter, maffiózó, játékos (szleng)

ezres

főnév
 • ezerforintos, bartók (bizalmas), rugó (szleng), rongy (szleng), lepedő (szleng), misi (szleng)

humanizmus

főnév
 • emberség, emberiesség, emberszeretet, emberközpontúság

irgalom

főnév
 • kegyelem, kegy, könyörület, szánalom, részvét, megbocsátás, kegyesség, könyörületesség, feloldozás, malaszt (régies)

kondíció

főnév
 • erőnlét, kondi (bizalmas), forma, egészségi állapot, állóképesség
 • feltétel, kikötés
 • (régies): társadalmi helyzet, körülmény

késel

ige
 • szurkál, megszúr, bicskol (tájnyelvi)

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

hamisít

ige
 • utánoz, megmásít, ferdít, torzít
 • pancsol, vizez, felönt, hígít
 • (olajat) szőkít

hisztizik

ige
 • (bizalmas): hisztériázik, dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

kerekedik2

ige
 • keletkezik, kél, támad, megalakul, létrejön, létesül, képződik, terem, születik, készül, kezdődik
 • ered, származik

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

kérő II.

főnév
 • udvarló, leánykérő, házasulandó, gyűrűs, vőlegényjelölt