is szinonimái

határozószó, kötőszó
 • szintén, még, ugyancsak, szintúgy, dettó, plusz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

derengés

főnév
 • hajnalodás, hajnalfény, hajnalpír, pirkadat, napkelte, napkelet (tájnyelvi), pitymallat (tájnyelvi), félhomály

tahó

melléknév
 • faragatlan, bárdolatlan, fajankó, neveletlen, udvariatlan, közönséges, műveletlen, útszéli, parlagi, durva, nyers, primitív, mucsai (durva), bunkó, bumfordi, tuskó (bizalmas), surmó, suttyó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a is szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iker I.

melléknév
 • kettős, kétszeres, páros, kettőzött, dupla, duplikált (idegen), duplázott, duális (szaknyelvi), bináris (szaknyelvi), kétszeri, egyhasi (tájnyelvi), egyhasú (tájnyelvi)

hátország

főnév
 • biztonság, védelem, háttér

hány1

ige
 • dobál, szór, lapátol, dob, vet, hajít, hajigál
 • kiad (ételt, italt gyomrából), kipakol (szleng), okád (durva), bukik (csecsemő), (kisgyerek) bökékel (tájnyelvi), kiszámolja magát (tréfás), hánydokol (tájnyelvi), ipertelődik (tájnyelvi), spukkol (szleng), kidobja a taccsot (szleng), csandázik (szleng), rókázik Sz: eldobja a rókabőrt (szleng); eldobja a nyulat (szleng); hosszút köp; nyúzza a rókát (szleng); ötezer-ötszázötvenötöt mond (szleng); otthagyja a malacát; rókabőrt tereget; rókát nyúz; rókát fog; telefonál a nagy fehér kagylóba; viszontlátja a vacsoráját
 • hánytorgat, vádol, beolvas (valakinek), odamondogat, ráolvas
 • szemrehányást tesz, szemére hány
 • lövell, kivet, kibocsát
 • (tájnyelvi): kölykezik, kölykedzik, fiadzik, ellik
 • (bukfencet) vet

golyhó

főnév
 • fajankó, filkó, mafla, csacsi, tökfej
 • (tájnyelvi): csavargó

integrál

ige
 • összesít, egyesít, egységesít, összevon, egybeolvaszt
 • integrálszámítást végez(szaknyelvi)

kalóz

főnév
 • tengeri rabló, hajórabló (régies), martalóc (régies), piráta (idegen), rabló, fosztogató
 • (régies): zsivány (régies), tolvaj, lator

senyved

ige
 • sínylődik, nélkülöz, aszik, sínylik (tájnyelvi), sanyarodik (tájnyelvi), tengődik, vergődik (tájnyelvi), nyomorog, tikkad, satnyul, hervad, szenved, sorvad, betegeskedik, kínlódik, gyötrődik(választékos)
 • (régies): poshad, rothad, savanyodik, avasodik

fertőtlenít

ige
 • csírátlanít, csíramentesít, sterilizál, sterilez, dezinficiál (idegen), dezinfekcionál (idegen), klóroz, főz (ruhát), csáváz (vetőmagot) (szaknyelvi)

feltölt, föltölt

ige
 • megtölt, teletölt, utánatölt
 • kiegészít, pótol, kipótol

döng

ige
 • pufog, dübörög, kong, hupog (tájnyelvi)
 • dong, zümmög, döngicsél, zúg, búg

fogós II.

főnév
 • (tájnyelvi): fogócska

karalábé

főnév
 • kalarábé, kalaráb (régies)

kevésbé

határozószó
 • kisebb mértékben, kisebb fokban, nem annyira

leír

ige
 • lejegyez, írásba foglal, papírra vet, lefirkant, felír, megfogalmaz, legépel
 • (régies): lefest, megrajzol, ecsetel (választékos), jellemez, ábrázol
 • (valakiről): lemásol, átmásol, kopíroz (bizalmas), lekoppint (bizalmas)
 • érzékeltet, bemutat
 • körülír
 • legépel, lekopogtat, lepötyögtet, lever
 • amortizál (idegen), annullál (szaknyelvi), nullára ír

kormányoz

ige
 • vezet, hajt
 • navigál (szaknyelvi), kalauzol
 • irányít, igazgat, hatalmat gyakorol, uralkodik, parancsnokol (régies), vezérel, országol (régies), regnál (régies)

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

igencsak

határozószó
 • ugyancsak, nagyon

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

ízlel

ige
 • megízlel, kóstol, kóstolgat, megkóstol, gusztál (tájnyelvi), ízelít (tájnyelvi), smakkol (bizalmas)
 • belekóstol, megismer
 • (tájnyelvi): próbál, megkísérel, tapasztal

hazaszeretet

főnév
 • hazafiság, patriotizmus, honszeretet (régies), honszerelem (régies)

jutalmaz

ige
 • díjaz, honorál, elismer, kitüntet, koszorúz (régies), bonifikál (régies), gratifikál (régies)
 • megajándékoz

korhadt

melléknév
 • porladt, rothadt, oszló, bomló, mállott, redves (tájnyelvi), odvas, szuvas, szúette, pudvás, penészes, vénült