csúcs I. szinonimái

főnév
 • orom, hegyorom, hegytető, hegycsúcs, tető, bérc, fok, szirt, tetőszirt, ormó (régies), ormózat (régies), csúp (régies)
 • zenit (szaknyelvi), csúcspont, tetőpont, delelő
 • csücsök, csücskő (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi), csucska (tájnyelvi), csucskó (tájnyelvi), orr, hegy, kiszögellés
 • csúcstalálkozó, csúcsértekezlet
 • (bizalmas): csúcsforgalom
 • csúcseredmény, rekord, csúcsteljesítmény

csúcs II. szinonimái

melléknév
 • (szleng): első osztályú, kiváló, remek, csodás, pompás, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, fantasztikus, klassz (bizalmas), NB I-es (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyár2

főnév
 • nyárfa, jegenye, topolya

halaszthatatlan

melléknév
 • elodázhatatlan, múlhatatlan (választékos), sürgős, sietős, sürgető, rögtöni, azonnali
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csúcs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csendül

ige
 • kondul, szól, hangzik, cseng, peng, csilingel, kolompol, kong, zeng, zendül

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

beteljesedik

ige
 • beteljesül, bekövetkezik, betelik, bevégződik, eljön, elérkezik, megbizonyosodik (tájnyelvi)
 • (jóslat): megvalósul, valóra válik, teljesül, realizálódik, beválik

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

csizmadia

főnév
 • csizmadiamester, varga, csiszka (tájnyelvi), cseszkó (tájnyelvi), csiszli (tájnyelvi), csiszlik (tájnyelvi), foltozóvarga, nyehó (tájnyelvi, tréfás), suszter, cipész

dúdol

ige
 • dudorászik, dúdolgat, énekelget, danolgat, kornyikál, dünnyög (tájnyelvi), danál, dönög (tájnyelvi), zümmög, lalláz

kutyabőr

főnév
 • (tréfás): oklevél, nemeslevél, nemesi oklevél
 • pergamen, pergament

alkonyodik

ige
 • alkonyul, bealkonyul, esteledik, sötétedik, besötétül, homályosodik, szürkül, éjjeledik, estellik (régies), hankalodik (tájnyelvi), honkorodik (tájnyelvi) Sz: leszáll az alkony; leszáll az este; lemenőben a nap; lenyugszik a nap; a nap nyugovóra tér; vajasára ér a nap; leáldozik a nap ; leszentül a nap

alagút

főnév
 • tunel (régies)

analízis

főnév
 • elemzés, vizsgálat, boncolgatás, tanulmányozás, taglalat (régies)
 • pszichoanalízis, lélekelemzés, lélekbúvárkodás

égbekiáltó

melléknév
 • felháborító, szörnyű, szörnyűséges, iszonyú, iszonyatos, rettentő, rettenetes, borzalmas, borzasztó, botrányos, megbotránkoztató, horribilis, vérlázító, vérforraló, kirívó, gyalázatos, megdöbbentő, elképesztő, sátáni, ördögi, förtelmes

elévül

ige
 • hatályát veszti, (határidő) lejár
 • (régies): kiöregszik, elidősül

felszólal, fölszólal

ige
 • előad, hozzászól, szólásra emelkedik, szót kér, átveszi a szót, beszédet mond, szónokol, szpícsel (szleng), interpellál (idegen), remonstrál (idegen)
 • beleavatkozik, közbeveti magát, közbenjár, pártfogol
 • tiltakozik (valami ellen), szembehelyezkedik, szembeszáll, ellenszegül, ellenez

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

csúfít

ige
 • csúnyít, rútít, rondít, elformátlanít, eltorzít, idomtalanít, éktelenít, deformál
 • (tájnyelvi): gyaláz, csúfol, bemocskol, besároz, pocskondiáz, becsmérel, fitymál

csekk

főnév
 • csekklap, utalvány, bankutalvány, fizetési utalvány, pénzesutalvány

disznólkodik

ige
 • trágárkodik, malackodik, illetlenkedik, szemérmetlenkedik

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen

dauer

főnév
 • hajhullám, tartós hullám, tartós (tájnyelvi)

boglár

főnév
 • (régies): ékszergomb, díszcsat, csat, kapocs

dorombol

ige
 • (macska): doromboz (tájnyelvi), dörömböl (tájnyelvi), brágol (tájnyelvi), dorombékol (tájnyelvi), dorombít (tájnyelvi), dúdikál (tájnyelvi)
 • duruzsol, búg

érettségizik

ige
 • maturál (régies), érik (bizalmas)