hangzavar szinonimái

főnév
 • zaj, lárma, zsivaj, ricsaj, zenebona, ribillió
 • diszharmónia

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

madárszó

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

megszabadít

ige
 • könnyít, mentesít, felment, megtisztít, megvált (régies)
 • elvesz (valakitől), megfoszt (valamitől)
 • kiszabadít, szabaddá tesz, eloldoz, kienged, megment, kiment, kivált
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hangzavar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hadonászik

ige
 • kalimpál, kapálózik, ágál, gesztikulál, rúgkapál, csapkod
 • csápol (tájnyelvi)

földrengés

főnév
 • rengés, földindulás, földlökés, földrázkódás, földrendülés (tájnyelvi), földzúdulás (tájnyelvi)

fogós I.

melléknév
 • nehéz, fejtörő, furfangos, megtévesztő
 • agyafúrt, ravasz
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • grízes (liszt)

feledékeny

melléknév
 • rövid emlékezetű, tyúkeszű, gyenge emlékezőtehetségű, rövideszű, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, figyelmetlen, szeleburdi, szenilis, hóvízeszű (tájnyelvi), szalajt az esze (tájnyelvi), vízfejű (tájnyelvi), feledős (tájnyelvi) Sz: nyúlfark az esze; megérdemli, hogy posztóba varrják a fejét; elkoptak az esze kerekei; hátul hordja az eszét, mint a szamár a kötényét; ritka szita az esze; lyukas a feje; minden kimegy a fejéből; minden kimegy az eszéből; hátul hordja az eszét

hallatszik

ige
 • hallik (választékos), hallszik (régies), elhallatszik, hangzik, elhallik, hallatódik (tájnyelvi), hallszódik (tájnyelvi)
 • hírlik, híre van, beszélik, elterjed

hidrogénbomba

főnév
 • fúziós atombomba, termonukleáris bomba

plomba

főnév
 • ólomzár, ólom zárjegy, ólompecsét, ólombélyeg
 • tömés, fogtömés

emlékirat

főnév
 • memoár (választékos), visszaemlékezés, naplójegyzet, önéletrajz, életrajz, önéletírás
 • beadvány, előterjesztés, memorandum (szaknyelvi), elaborátum (idegen)

eltűnés

főnév
 • tovatűnés, elenyészés, köddé válás (bizalmas), felszívódás (bizalmas)

borzasztó II.

határozószó
 • nagyon, borzasztóan, iszonyúan, szörnyen, szerfölött, fenemód

értékelés

főnév
 • megítélés, elbírálás, kritika, bírálat, becslés, kvalifikáció
 • elismerés, méltánylás, méltatás
 • pontozás, osztályozás

hivatásos I.

melléknév
 • professzionális, profi (bizalmas), céhbeli, szakmabeli, hivatásszerű, foglalkozásszerű, szakszerű, gyakorlott, tapasztalt, hozzáértő, beavatott, mesteri, szakképzett, képzett
 • elsőrendű, elsőrangú, kiemelkedő, jelentős, kimagasló, rendkívüli

íjász

főnév
 • nyilas, íjas (régies)

kitetszik

ige
 • kilátszik, meglátszik, kitűnik, kiválik
 • kiviláglik, kiderül

kegyelmes

melléknév
 • irgalmas, könyörületes
 • (régies): kegyes (régies)
 • engedékeny, engedelmes
 • (régies): nagyméltóságú, excellenciás (idegen), méltóságos

hány1

ige
 • dobál, szór, lapátol, dob, vet, hajít, hajigál
 • kiad (ételt, italt gyomrából), kipakol (szleng), okád (durva), bukik (csecsemő), (kisgyerek) bökékel (tájnyelvi), kiszámolja magát (tréfás), hánydokol (tájnyelvi), ipertelődik (tájnyelvi), spukkol (szleng), kidobja a taccsot (szleng), csandázik (szleng), rókázik Sz: eldobja a rókabőrt (szleng); eldobja a nyulat (szleng); hosszút köp; nyúzza a rókát (szleng); ötezer-ötszázötvenötöt mond (szleng); otthagyja a malacát; rókabőrt tereget; rókát nyúz; rókát fog; telefonál a nagy fehér kagylóba; viszontlátja a vacsoráját
 • hánytorgat, vádol, beolvas (valakinek), odamondogat, ráolvas
 • szemrehányást tesz, szemére hány
 • lövell, kivet, kibocsát
 • (tájnyelvi): kölykezik, kölykedzik, fiadzik, ellik
 • (bukfencet) vet

habos

melléknév
 • hullámos, tajtékos, habzó, túros (ló háta)
 • fodros

heged

ige
 • hegesedik, forrad, gyógyul, varasodik, vigaszik (régies)

kartell

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás

hasad

igekötő
 • szakad, reped, hasadozik, igekötő válik, szétválik, szétnyílik, szétesik, törik, foszlik, feslik, szegik (tájnyelvi), megnyílik
 • rian
 • (tájnyelvi): hajnalodik, pitymallik

fullad

ige
 • fúl, nyuvad (tájnyelvi), fojtódik (régies), fulladozik, fuldoklik, akadozik a lélegzete, kapkodja a levegőt, levegő után kapkod
 • lankad, ellankad (régies)
 • (valamibe): félbeszakad, abbamarad, véget ér, meghiúsul

hercegnő

főnév
 • hercegkisasszony, királylány (bizalmas), princessz (régies), infánsnő (szaknyelvi)

kedvelt

melléknév
 • szeretett, kedves, szerelmetes (régies), kedvenc
 • kapós (bizalmas), népszerű, kitüntetett, forgandó (tájnyelvi)
 • kegyelt (régies), protezsált