monoton szinonimái

melléknév
 • egyhangú, álmosító, unalmas, sivár, fakó, eseménytelen, sablonos, együtésű (régies), szürke, egyszínű, érdektelen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

céltábla

főnév
 • cél, célpont
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a monoton szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

megenged

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

mechanikus II.

főnév
 • műszerész, gépész, gépkezelő, szerelő, karbantartó

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

minősít

ige
 • kvalifikál, értékel, klasszifikál (régies), feltüntet, nevez, bélyegez, rangsorol, megbírál, megítél, véleményez
 • szortíroz (bizalmas), kategorizál, osztályoz, kiválogat, csoportosít, besorol, rendez

nemeslevél

főnév
 • címerlevél (régies), armális (régies), kutyabőr (tréfás), nemesi oklevél

körül

névutó
 • táján, környékén
 • tájt, tájban, felé

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok

hozzávág

ige
 • hozzácsap, odacsap, nekiüt, nekivág, nekidob, nekilök

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

olvadás

főnév
 • enyhülés, felengedés
 • ellágyulás, meghatódás, elérzékenyülés

dogma

főnév
 • hittétel, tantétel, hitelv, hitcikkely, hitágazat

repríz

főnév
 • felújítás, felújító előadás
 • visszatérés

per1

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar

morc

melléknév
 • morcos, mogorva, zord, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, rideg, nyers, ingerült, rosszkedvű, harapós (bizalmas), kedvetlen, mísz
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, sértődött, nyűgös (bizalmas), házsártos, zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

nagyobbít

ige
 • nagyít, felnagyít, erősít
 • növel, emel, fokoz, szaporít
 • bővít, tágít, szélesít, told, öblösít, mélyít, kiegészít, megnyújt

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)

mulatságos

melléknév
 • mulattató, nevettető, szórakoztató, kacagtató, tréfás, vicces, humoros, szellemes, komikus, mókás, bohókás, jópofa
 • furcsa, különös, groteszk, muris (bizalmas), fura, bizarr, képtelen

megfordul

ige
 • hátrafordul, visszafordul, visszanéz, visszatekint
 • hátraarcot csinál, sarkon fordul, megperdül, megserdül (tájnyelvi), megpenderedik, megpenderül, körülfordul
 • visszájára fordul, megváltozik
 • oda-vissza megjár, térül-fordul
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), múlik (valakin, valamin)
 • (valahol): időzik, időt tölt
 • (gondolat): felbukkan, felvetődik, megjelenik

nedves

melléknév
 • átnedvesedett, átázott, átitatódott
 • izzadt, verítékes, verejtékes
 • vizes, vizenyős, nyálas, ázott, latyakos (bizalmas), lucskos, sáros, lecskes (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), csatakos
 • harmatos
 • nyálkás
 • könnyes
 • (időjárás): csapadékos, esős, párás, nyirkos

pénzromlás

főnév
 • infláció (szaknyelvi), devalválódás (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), értékvesztés, leértékelődés, pénzhígulás(szaknyelvi)