beáztat szinonimái

ige
 • áztat, megnedvesít, benedvesít, átnedvesít, bemerít, átitat
 • (szleng): beárul, besúg, bevádol, bemárt (szleng), beköp (szleng), lebuktat (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kézirat

főnév
 • manuscriptum (idegen)
 • kódex (szaknyelvi)

sikong

ige
 • sikongat, visong, sikoltoz, sivalkodik, sivítozik, visítozik, sivadoz (tájnyelvi), sivákolódik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beáztat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

autógyár

főnév
 • gépkocsigyár, gépjárműgyár

alábbi

melléknév
 • további, következő

aggik

ige
 • öregszik, vénül, korosodik
 • elavul

bankár

főnév
 • pénzember, tőkepénzes, banktulajdonos, bankvezér (régies), bankigazgató
 • pénzváltó (régies)
 • hitelező, uzsorás
 • (társasjátékban): bankos

beszagol

ige
 • beleszagol, beleszimatol, beszaglász
 • benéz, bemegy, betér, beugrik, beszalad

kékes

melléknév
 • kéklő, kékbe játszó, szederjes

beutazik

ige
 • bejár, bebarangol, bekóborol
 • belép

bringa

főnév
 • (bizalmas): kerékpár, bicikli, bicaj (bizalmas), canga (szleng), keró (bizalmas), vasparipa (tájnyelvi), drótszamár (tájnyelvi), tandem, kenyérgőzös (tréfás), velocipéd (régies)

elhuny

ige
 • (választékos): meghal, elhalálozik, eltávozik, elhal (régies), halálát leli, elmegy (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi) Sz: jobblétre szenderül; kiadja a lelkét; elköltözik a másvilágra; eltávozik az élők sorából; alulról szagolja az ibolyát
 • (tűz) (régies): kihuny, kialszik, elhamvad

derű

főnév
 • napsütés, napfény, verőfény, világosság, ragyogás, csillogás
 • derültség, megelégedettség, jókedv, vidámság, élénkség, életkedv, elevenség, életöröm, ujjongás, boldogság
 • jókedv, vígság, derültség, nevetés, kacagás

bebörtönöz

ige
 • börtönbe zár, börtönbe vet, bezár, elzár, becsuk, lecsuk, leültet, sötétre tesz, hűvösre tesz (bizalmas), lakat alá tesz, rács mögé tesz, tömlöcbe vet, betömlöcöz (régies), bedutyiz (bizalmas), bekasztliz (szleng), bekóteroz (tájnyelvi), áristál (tájnyelvi), kivon a forgalomból (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), besittel (szleng), bevarr (szleng), megmázsál (szleng), bebáláz (szleng)

átutal

ige
 • elküld, expediál, áttesz, kifizet, rendelkezésére bocsát, utalványoz, postáz, felad, eljuttat, továbbít, transzferál (idegen)

belevet

ige
 • beledob, belehajít, belevág, belecsap
 • (beleveti magát vmibe): beleugrik
 • beleül, belefekszik, beledobja magát
 • belefog, belevág

de II.

kötőszó
 • ám, ámde, ámbár, azonban, csak, csakhogy
 • ellenben, viszont, ezzel szemben, egyébként, pedig, viszontag (régies), pediglen (régies)
 • hanem
 • mégis, mégiscsak, azért, mindamellett, mindazonáltal
 • és
 • dehogynem

behajt1

ige
 • beterel, bekerget, behajszol, becsap (tájnyelvi), beűz (tájnyelvi)
 • befordít, beirányít
 • megfizettet, beszed, bevasal, inkasszál (szaknyelvi), kasszíroz (idegen), megvesz (valakin) (tájnyelvi)
 • bekanyarodik, befordul, betér, bemegy, bevág

álarc

főnév
 • maszk, maskara, maszka, álca (régies), vendégarc (régies), álruha, lárva (régies), torzkép (régies), alak (régies)
 • lepel, fátyol, máz, jelmez

beöntés

főnév
 • hashajtás, bélmosás, irrigálás (szaknyelvi), purgálás (régies), befecskendezés (választékos), kimosás, allövet (régies), klistély (régies)

derék2

melléknév
 • erényes, jellemes, jámbor, tisztességes, tisztes, becsületes, szolid, igaz, kötelességtudó, rendíthetetlen, rátermett, ügyes, alkalmas, jóravaló, korrekt, nyílt, egyenes, méltó, érdemes, lelkiismeretes, jóindulatú, tiszteletreméltó, példaadó, példás, klassz (szleng), stramm (bizalmas), fair (idegen) Sz: ember a talpán; legény a talpán; legény a gáton; megállja a helyét; állja a sarat; kivágja a rezet
 • (dolog): derekas, rendes, tisztességes, dicsérendő, becsületes, megbízható, helyes, kifogástalan, mintaszerű, jeles, nevezetes, kitűnő, tökéletes, dicső, nagyszerű
 • vastag, nagy, termetes, megtermett, embernyi, kifejlett, hatalmas, óriási, szálas (régies), erős, jóvágású, tekintélyes, kemény, katonás, délceg, daliás, testes, robusztus, tagbaszakadt, keménykötésű, kövér, pocakos, hasas (bizalmas)