összeállítás szinonimái

főnév
 • kombináció, elrendezés, összeszerelés, kompozíció, összeillesztés, megszerkesztés, összetétel
 • antológia
 • összeválogatás, felállás, csapat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üdültetés

főnév
 • nyaraltatás, táboroztatás

tagadó

melléknév
 • nemleges, elutasító, negatív, ellenkező, kétségbe vonó, negáló (szaknyelvi), cáfoló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeállítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

nagyol

ige
 • előmunkál, előmar
 • elnagyol, összecsap, összevág, összefércel, hevenyész, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)

munkaközvetítő

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

megtapint

ige
 • érint, megfog, hozzányúl, megérint, illet (választékos), megtapaszt (tájnyelvi)

öntvény

főnév
 • öntet
 • öntecs (régies), tuskó

patália

főnév
 • veszekedés, civakodás, civódás, lárma, dulakodás, perpatvar, csetepaté, ramazúri (bizalmas), balhé (szleng), aréna (szleng), cirkusz, műsor (bizalmas)

máshol

határozószó
 • másutt, egyebütt (tájnyelvi), másfelé, máshelyütt, egyébhova (tájnyelvi), egyebün (tájnyelvi)

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

kereset

főnév
 • pénz, díjazás, zsold, lé (szleng), zsozsó (szleng), fizetés, fizetség, bér, munkabér, jövedelem, javadalmazás, járandóság, illetmény, illeték, keresmény (régies), szerzemény, tiszteletdíj, honorárium, munkadíj, vagyon (régies)
 • nyeremény, hozadék, bevétel
 • foglalkozás, megélhetés, kenyérkereset, kenyér, mesterség, hivatás, egzisztencia (idegen), életfenntartás
 • üzlet
 • beadvány, követelés, kérelem, vád, vádolás, panasz, per, pör, pereskedés, perbe fogás, instancia (idegen), rekvizíció (idegen), feljelentés, perirat, ügy, petíció
 • (régies): keresnivaló

megcsóvál

ige
 • ide-oda mozgat, lenget, meglóbál
 • (tájnyelvi): meghintáztat

pénzszűke

főnév
 • pénzhiány, szegénység, szükség, ínség

proponál

ige
 • indítványoz, javasol, ajánl, javall, előterjeszt, benyújt, előad, kommendál (régies)

élvezet

főnév
 • gyönyör, gyönyörűség, gyönyörködés, passzió (bizalmas), elragadtatás, öröm, kedv, éldelet (régies), élv (régies), disztrakció (idegen), kéj

szentatya

főnév
 • pápa, őszentsége, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke
 • (bizalmas): pap, lelkész
 • egyházatya

sebezhető

melléknév
 • védtelen, fegyvertelen, megtámadható, kiszolgáltatott, vulnerábilis (idegen)
 • érzékeny, sértődékeny, törékeny, gyenge, mimóza

összecserél

ige
 • felcserél, összekever, összezavar, kicserél
 • összetéveszt

országgyűlési

melléknév
 • parlamenti, diétai (régies)

papi3

főnév
 • (bizalmas): étel, pép, pempő, kaja (bizalmas)

saláta

főnév
 • fejes saláta
 • zöldségsaláta, nyuszikaja (szleng)
 • gyümölcssaláta

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

náthás

melléknév
 • taknyos (bizalmas), grippés, hűléses, takonykóros (tréfás), szortyos (tájnyelvi), szortyogós (tájnyelvi), szuszka (tájnyelvi), csepeg az orra
 • influenzás

parkolás

főnév
 • parkírozás, megállás, várakozás

savanyúság

főnév
 • savanyú (bizalmas), csalamádé, gezemice (tájnyelvi)
 • kedvetlenség, rosszkedv