öldököl szinonimái

ige
 • öldös, gyilkol, mészárol, koncol, kaszabol, masszakrál (régies), legyilkol, öl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

vagány

melléknév, főnév
 • vakmerő, belevaló (bizalmas), merész, leleményes, hétpróbás, határozott, tökös (szleng)
 • (bizalmas): csavargó, jassz (régies), huligán, hobó, clochard (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öldököl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okvetlenül

határozószó
 • bizonyosan, mindenképp, mindenáron, mindenképpen, feltétlenül, mindenesetre, okvetlen, elkerülhetetlenül, szükségképpen, minden bizonnyal, nyilván, hogyne, persze, kétségtelenül, elmaradhatatlanul, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, akarva, nem akarva, természetesen, ha törik, ha szakad

munkahely

főnév
 • hivatal, iroda
 • dolgozó (bizalmas), álláshely, telep
 • állás, munka, státus, beosztás

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

orv

melléknév, főnév
 • alattomos, gonosztevő

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

magasföld

főnév
 • (szaknyelvi): fennsík, felföld, plató (szaknyelvi), fenntérség (régies), hegylapály (régies), lapos (tájnyelvi)

litván

melléknév, főnév
 • litvániai, litváni (régies)

kedveszegett

melléknév
 • elkedvetlenedett, kedvetlen, lehangolt, letört, reményvesztett, rosszkedvű, csüggedt, deprimált

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

pontosan

határozószó
 • pontban, pontra, percre, hajszálpontosan, halálpontosan (bizalmas), teljesen, kétségtelenül, hajszálra, egészen, éppen, szakasztott, pont, tényleg, határozottan, kereken, töviről hegyire
 • gondosan, alaposan, akkurátusan (régies), világosan, hibátlanul, tisztán, jól
 • időben, idejében, késedelem nélkül, jókor

első II.

főnév
 • éllovas, listavezető, bajnok, győztes, nyertes

szédül

ige
 • bódul, kóvályog, szédeleg, kavarog a feje, támolyog, ámolyog (régies), forog vele a világ, elkábul
 • lezuhan, leszédül
 • összezavarodik, megzavarodik

röhög

ige
 • vihog, hahotázik, rötyög (tájnyelvi), höcsörít (tájnyelvi), hinnyog (tájnyelvi)
 • kikacag
 • (tájnyelvi): nyerít (pejoratív), nyikog

öltözködés

főnév
 • ruházkodás, flanc (szleng)

odvas

melléknév
 • üreges, lyukas, vermes (régies), öblös, pudvás, szuvas (fog), reves (tájnyelvi), göthés (tájnyelvi), hézagos (régies)
 • korhadt, taplók, mállatag, pállott

összeszorít

ige
 • összezsúfol, beprésel, összeprésel, összenyom, összegúzsol (tájnyelvi), összesajtol
 • meghúz
 • (szájat): összeharap, összecsuk, összezár

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

őrgébics

főnév
 • gáborján

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

pacsirta

főnév
 • pipiske (tájnyelvi), szántóka (tájnyelvi), pityu (tájnyelvi), kontyosveréb (tájnyelvi)
 • (bizalmas): énekesnő, csalogány
 • (szleng): besúgó, spicli, spion, feljelentő, fül (bizalmas), júdás (szleng), tégla (szleng)

rózsás II.

főnév
 • rózsakertészet (tájnyelvi), rózsakert