gyengül, gyöngül szinonimái

ige
 • erőtlenedik, erejét veszti, lankad, fárad, tikkad, bágyad, satnyul, visszaesik, megcsappan, fogy
 • ernyed, enyhül, szelídül, mérséklődik, csillapodik
 • puhul, lágyul
 • halkul, (hang) elhal
 • esik, értéktelenedik, devalválódik (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

unikornis

főnév
 • egyszarvú

közbenjár

ige
 • szót emel, segít, támogat, pártfogol, protezsál, véd, síkraszáll (valamiért), segédkezik, felkarol, előmozdít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyengül, gyöngül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

glazúr

főnév
 • máz, bevonat, üvegmáz, fénymáz, zománc
 • cukormáz
 • (bizalmas): seb, sérülés

felvigyáz, fölvigyáz

ige
 • felügyel, vigyáz, őrködik, elügyel (tájnyelvi)

felpattogzik, fölpat

ige
 • fölrepedezik, feltöredezik, fölcserepesedik (régies), felhólyagzik

eszeveszett

melléknév
 • eszement, zavarodott, eszelős, ámokfutó, lökött (szleng), hangyás (szleng), flúgos (szleng), dilis, őrült, dühöngő, őrjöngő, meggondolatlan, esztelen, fejvesztett, nekivadult, fékevesztett, tébolyodott
 • elkeseredett, vad, nagyfokú, eget verő, falrengető, harsogó, tomboló

gúnynév

főnév
 • csúfnév, ragadványnév, mókanév (régies), tréfanév, melléknév (régies), csúfolónév (tájnyelvi),

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

papírmunka

főnév
 • irodai munka, adminisztráció, bürokrácia
 • papírhajtogatás, origami (idegen)

eloldalog

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

elkötelez

ige
 • lekötelez, lekenyerez, angazsál (idegen), megken (szleng)
 • (régies): elígér, odaígér
 • (elkötelezi magát): elígérkezik, angazsálja magát

besúgó

főnév
 • áruló, spicli (bizalmas), spion, kém, júdás, beépített ember, titkos ügynök, hálózati személy, informátor, fül (bizalmas), füles (szleng), delátor (idegen), denunciáns (idegen), szaglár (régies), rendőrkopó, spigó (szleng), igazmondó (szleng), mószer (szleng), kíber (szleng), furulya (szleng), pacsirta (szleng), tégla (szleng), szikofanta (idegen), vamzer (szleng)

ige
 • elvisz, elsöpör, elhord, elfúj, elmos
 • félretaszít, feldönt
 • (vmilyen élmény): magával ragad, elragad, hatalmába ejt
 • (tájnyelvi): (hajat) elválaszt
 • (tájnyelvi): (tésztát) kinyújt

hasadás

főnév
 • szakítás, szakadás, repedés, elválás, elkülönülés, szétválás, bomlás, szegregáció (szaknyelvi)
 • instabilitás (idegen)
 • repedés, szakadék, nyílás, hasadék, rés, hézag, vágás, törés, vicsor (tájnyelvi)

hitvallás

főnév
 • krédó, hiszekegy
 • tan, dogma
 • meggyőződés, hivatás, célkitűzés, szándék, ars poetica (idegen), felfogás, nézet, alapelv, állásfoglalás

kiépít

ige
 • kibővít, kifejleszt, formál, fejleszt
 • kialakít, létrehoz, létesít
 • megszervez, megteremt

jellegzetes

melléknév
 • jellemző, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető, egyedi, egyéni, karakterisztikus, karakteres, markáns, kiemelkedő, tipikus, speciális, specifikus, reprezentatív, szimptomatikus (szaknyelvi)

gyerekes

melléknév
 • éretlen, infantilis, komolytalan, gyermeteg, szeleburdi, kiforratlan, zöldfülű, idétlen, naiv, puerilis (szaknyelvi), tapasztalatlan, könnyelmű, együgyű, butuska, csacska, csintalan

gerinces

melléknév
 • szilárd, állhatatos, jellemes, becsületes, egyenes

hajszálnyi

melléknév
 • csekély, árnyalatnyi, finom, hajszálfinom, elenyésző, apró, észrevehetetlen, parányi, csipetnyi, jottányi, szemernyi, fikarcnyi

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

győztes II.

főnév
 • bajnok, első, favorit, triumfáns (idegen)
 • hős
 • befutó

fénytörés

főnév
 • sugártörés, refrakció (szaknyelvi)

háló II.

főnév
 • hálószoba, hálóhelyiség, hálófülke, hálóterem, ágyasház (régies)

jelenség

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)