fárasztó szinonimái

melléknév
 • fáradságos, kimerítő, idegfeszítő, hajszás, idegőrlő, megerőltető, gyötrelmes, verejtékes, kemény, vesződséges, nehéz, izzasztó, keserves, zsibbasztó, strapás (bizalmas), körömszakasztó (régies), döglesztő (durva)
 • (pejoratív): unalmas, egyhangú, nyűgös, bosszantó, idegesítő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

világegyetem

főnév
 • világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz, makrokozmosz (idegen), földkerekség, nagyvilág, világ
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fárasztó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

esti

melléknév
 • esteli (régies), alkonyati, esthajnali (régies)

ellenszer

főnév
 • ellenméreg, antidotum (régies), antitoxin (szaknyelvi)

élharcos

főnév
 • vezér, zászlóvivő, fáklyavivő, fáklyahordozó, főkolompos (pejoratív)

dosszié

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, mappa, tok, irattartó, írómappa, levélrendező, levélgyűjtő, aktarendező, irattáska
 • aktacsomó, iratcsomó

fa

főnév
 • élőfa, csemete, facsemete, fácska, sudár (régies)
 • karácsonyfa, májusfa
 • faanyag, faáru, deszka, lignin (szaknyelvi), lignum (szaknyelvi)
 • tűzifa, tüzelőfa
 • fadarab, bot, pálca, karó, celőke (tájnyelvi)
 • (szleng): egyes, elégtelen, karó (bizalmas), cuka (bizalmas), pejkó (tréfás), tök (szleng), dákó (szleng), dugó (szleng), fúró (szleng), horog (szleng), kampó (szleng), gerenda (szleng)

felőrlődik, fölőrlőd

ige
 • felmorzsolódik, tönkremegy, belepusztul, rámegy, agyonfárasztja magát

mokány

melléknév
 • zömök, izmos, erős, keménykötésű, vaskos
 • szívós, stramm (bizalmas), belevaló (bizalmas), rátermett, bátor, kemény
 • önérzetes, határozott, hetyke (régies), kackiás, karakán
 • (régies): durva, vad, goromba, nyers, paraszt, idomtalan

csalfa

melléknév
 • hamis, hitegető, hűtlen, csapodár, csalárd, megbízhatatlan, állhatatlan, kikapós, csalfás (tájnyelvi), kecsegtető (tájnyelvi), csali (tájnyelvi)
 • csalóka, csalogató, hiú (ábránd, remény), megtévesztő, délibábos, illuzórikus, illuzórius (régies), csalékony, üres (képzelgés)

cikázik

ige
 • (fény, villám): villódzik, villog, felvillan
 • (gondolat): csapong, repdes, szálldos, kalandozik

aforizma

főnév
 • szállóige, aranyköpés (bizalmas), bölcsesség, kádencia (régies)

csiklandoz

ige
 • csikland, csikiz (bizalmas), bizserget, bizserékel (tájnyelvi), bizserkél (tájnyelvi), csiklant (tájnyelvi), csikol (tájnyelvi)
 • izgat, csábít, vonz, csalogat
 • ösztökél, ingerel, késztet, bizserget, piszkál, furdal

feltálal, föltálal

ige
 • felszolgál, tálal, szervíroz, betálal (tájnyelvi), felad (bizalmas), felhord, körülhord, körülkínál
 • (pejoratív): elmond, előad, kibeszél, kifecseg

fordulópont

főnév
 • határkő, forduló, fordulat, sorsfordulat, válság, krízis, változás, inflexiós pont (szaknyelvi)

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

hajdú

főnév
 • poroszló (régies), darabont, bakancsos (régies), csatlós
 • palotás (régies), tisztiszolga, törvényszolga, hivatalszolga, ordonánc (régies)

fárosz

főnév
 • világítótorony
 • irányító, vezérlő szellem, útmutató

esedékes

melléknév
 • időszerű, aktuális, várható
 • fizetendő

felgöngyölít, fölgön

ige
 • felteker, felcsavar, felsodor, feltekercsel, felcsévél, felgombolyít
 • felderít, leleplez, kiderít, megfejt, megold, kinyomoz, tisztáz, felszínre hoz, felszámol

habarodik

ige
 • (valakibe): beleszeret, belebolondul

fejfa

főnév
 • keresztfa, sírkereszt, kereszt, sírjel (szaknyelvi), síremlék, kopjafa, gombfa, gombosfa (tájnyelvi), sírfa (régies), fejefa (tájnyelvi), főtőlfa (tájnyelvi), főtőlvaló (tájnyelvi), halottfa (tájnyelvi)
 • (szleng): egyes, elégtelen, dugó (szleng)

elnézeget

ige
 • elnéz, nézelődik, szemlélődik, nézdegél (tájnyelvi), elbámészkodik, elnézkel (tájnyelvi)

felkészül, fölkészül

ige
 • készülődik, késztelődik (tájnyelvi), előkészül, hozzákészül, összeszedi magát, nekigyürkőzik, felvértezi magát (valami ellen), megteszi a szükséges lépéseket, nekivetkőzik, köpi a markát, fegyverkezik (tájnyelvi)
 • tanul

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat