aforizma szinonimái

főnév
 • szállóige, aranyköpés (bizalmas), bölcsesség, kádencia (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

díszítőelem

főnév
 • dísz, díszítés, díszítmény, díszítőmotívum, ékítmény, cifrázat, ciráda, ornamens (idegen), ornamentum (szaknyelvi), (zenében) fioritura (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a aforizma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

általánosítás

főnév
 • tipizálás, generalizálás, generalizáció

hozam

főnév
 • nyereség, kereset, haszon, profit, bevétel, jövedelem
 • terméshozam, terméseredmény, hozadék

anyáskodik

ige
 • gondoz, gondoskodik (valakiről), gyámolít, törődik (valakivel), dajkálkodik (régies)

atyafi

főnév
 • rokon, koma (tájnyelvi), vérrokon, sógor
 • parasztember (bizalmas)

csinál

ige
 • tesz, cselekszik, ténykedik, tevékenykedik, művel, dolgozik, végez, végbevisz, véghezvisz, űz, folytat
 • készít, formál, alkot, barkácsol, gyárt, alakít, létrehoz, létesít, sikerít (bizalmas), szerkeszt, kreál, buherál (szleng), bonyolít (tájnyelvi), makherál (tájnyelvi), mesterkél (tájnyelvi), kigondol, kitalál, kiötöl
 • rendez, okoz, kelt, (hibát) ejt, (arcot, grimaszt) vág, (rendet) rak, (lármát, botrányt) csap
 • (valamivé, valamilyenné): formál, alakít, farag (valakiből valamit)
 • (valamibe): ürít, ereszt, székel, piszkít

bizonyára

határozószó
 • biztosan, bizonyosan, valószínűleg, remélhetőleg, feltehetően, feltehetőleg, feltételezhetően, bizonnyal, minden bizonnyal, emberi számítás szerint, mindenesetre, bízvást, alkalmasint, alighanem, előreláthatólag, kétségkívül, okvetlenül

agáve, agávé

főnév
 • amerikai agávé, manilakender, százéves áloé (régies)

álhír

főnév
 • rémhír, tévhír, szóbeszéd, vakhír, kacsa (bizalmas), pletyka, mendemonda, valótlanság, hazugság, koholmány

bibi

főnév
 • (bizalmas): seb, sérülés, sebesülés, szúrás, sebhely, horzsolás, zúzódás, fakadékocska (régies)
 • (bizalmas): bibe, akadály, baj, bökkenő, nehézség, gát, torlasz, galiba

akad

ige
 • megakad, elakad, szorul, beszorul, beleszorul
 • beleakad, fennakad, akaszkodik
 • (valakire, valamire): ráakad, talál, rátalál, lel, rálel, meglel, bukkan, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)
 • adódik, előadódik, előtűnik, kerül, kerülközik (tájnyelvi), van, találkozik (régies), található, kínálkozik, kapódzik (tájnyelvi), tűnik

állapot

főnév
 • közérzet, hogylét, egészségi állapot, kondíció, erőnlét, kondi (bizalmas), forma (bizalmas)
 • helyzet, állás, státusz, körülmény, szituáció
 • stádium, fok, szakasz, fázis, fokozat, szint

bitumen

főnév
 • szurok, aszfalt, aszfaltkőzet