buzdít szinonimái

ige
 • lelkesít, biztat, serkent, sarkall, agitál, ösztönöz, ösztökél, bátorít, inspirál, motivál, felkarol, szorgalmaz, sürget, noszogat, űz, nógat, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (valakibe), életet önt (valakibe), unszol, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat, tüzel, késztet, felgyújt (választékos), felizzít (választékos), tűzbe hoz, belehajszol, felpiszkál, kénytet (tájnyelvi), gyurmol (tájnyelvi), animál (idegen), stimulál, rábeszél, rávesz, rábír

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lerakódás

főnév
 • leülepedés, üledék, felhalmozódás, inkrusztáció (idegen), szedimentum (szaknyelvi)

heveder

főnév
 • szíj, szalag, kötél, öv, tartószíj, gurtni (bizalmas)
 • (szaknyelvi): gerenda, párkány, pánt, híd, pallódeszka
 • tartólemez
 • (régies): szorító, kötő, póla (régies), hasszorító, haskötő
 • hajtószíj, gépszíj, futószalag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a buzdít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

borissza

főnév, melléknév
 • borbarát, borivó, borkedvelő, boriszák (régies), boroshordó (tréfás), borzsák (régies), korhely

becstelen

melléknév
 • aljas, alávaló, alantas, romlott, züllött, nemtelen (választékos), becsvesztes (régies), galád, gaz, hitvány, silány
 • infámis (régies), erkölcstelen, tisztességtelen, amorális, immorális, inkorrekt, jellemtelen, arzénos (szleng), geci (durva), simlis (szleng), sötét (bizalmas), sumák (szleng), unfrankó (szleng) Sz: akasztottak jobbat is nála (tájnyelvi)
 • szégyenletes, szégyenteljes, megszégyenítő, szégyellni való, gyalázatos, arcpirító, dicstelen, csúfos, lealázó, lealacsonyító, megalázó
 • (tájnyelvi): szemtelen, tolakodó
 • (tájnyelvi): értéktelen, hitvány, ócska
 • (tájnyelvi): idomtalan, otromba
 • utálatos, csúnya

balett

főnév
 • táncjáték

álmélkodik

ige
 • ámuldozik, ámul, bámul, elcsodálkozik, ámul-bámul, csodálkozik, meglepődik, száját tátja, elképed, elhűl, hüledezik, eláll a szeme-szája, ásingol (tájnyelvi), csábélkodik (tájnyelvi) Sz: egyik ámulatból a másikba esik

buborék

főnév
 • bugyborék (tájnyelvi), légbuborék, légüreg (szaknyelvi), buggy (tájnyelvi)
 • szappanbuborék

csetepaté

főnév
 • összecsapás, harc
 • veszekedés, verekedés, küzdelem, dulakodás, bunyó (szleng), csatározás, csata, perlekedés, affér (bizalmas), nézeteltérés, összeütközés, összetűzés, összeszólalkozás, purparlé (bizalmas), perpatvar, civakodás, lárma, zsivaj, patália, hajcihő (bizalmas), ribillió, petek (régies), balhé (szleng), cirkusz (bizalmas), műsor (bizalmas), ramazúri, hűhó, hirig (szleng), tumultus (régies), meccs, kalabálé (tájnyelvi), kalamácsa (tájnyelvi), karakalla (tájnyelvi), ferkel (tájnyelvi)

komorna

főnév
 • szobalány, szobaasszony, öltöztetőnő, frajla (régies)

csobban

ige
 • toccsan, loccsan, pottyan, zubban, lottyan (tájnyelvi)

dokumentál

ige
 • bizonyít, igazol, okadatol, adatol, tanúsít

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

elmezavar

főnév
 • tudatzavar, elmebaj, elmebetegség, téboly, tébolyodottság, őrültség, őrület, beszámíthatatlanság, agybaj (bizalmas), delírium (szaknyelvi), dementia (szaknyelvi)

buzogány

főnév
 • csatacsillag (régies), buzdogány (régies)

bolygat

ige
 • (ügyet): feszeget, piszkál, firtat, vizslat
 • háborgat, zaklat, zavar, nyugtalanít, izgat
 • kotorász, kutat, kutakodik (tájnyelvi), kutaszkodik (tájnyelvi), stenkerol (szleng), hajdorgat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi), kotonoz (tájnyelvi), motorász (tájnyelvi)

csalogat

ige
 • csal, csábít, hívogat, édesget, lépre csal, vonz, kecsegtet, hódítgat (régies)

ellenáll

ige
 • szembehelyezkedik, szembeszegül, szembeszáll, ellenkezik, ellenszegül, visszaver, elhárít, magakadályoz, rezisztál (választékos), tiltakozik, dacol, dacoskodik, makacskodik, berzenkedik, kapálódzik

centrális

melléknév
 • központi, középső
 • fontos, lényeges, központi

behajt1

ige
 • beterel, bekerget, behajszol, becsap (tájnyelvi), beűz (tájnyelvi)
 • befordít, beirányít
 • megfizettet, beszed, bevasal, inkasszál (szaknyelvi), kasszíroz (idegen), megvesz (valakin) (tájnyelvi)
 • bekanyarodik, befordul, betér, bemegy, bevág

cseléd

főnév
 • szolga, szolgáló, mindenes, alkalmazott, háztartási alkalmazott, bejárónő, maris (szleng), házirézi (szleng)
 • (régies): gyerek, gyermek

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)