szétterül szinonimái

ige
 • széjjelterül, elterül, szétömlik, szétárad, szétterjed, elszertül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltorzul

ige
 • deformálódik, elferdül, elformátlanodik, eléktelenedik (régies), elcsúful, elfacsarodik (tájnyelvi), elfintul (tájnyelvi), defigurálódik (régies)

öntudatos

melléknév
 • önérzetes, büszke, magabiztos, magabíró (régies)
 • gondolkodó, öntudatra ébredt, tudatos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szétterül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szembe

határozószó
 • ellen, átellenben, keresztbe, szemtől szembe

sebezhető

melléknév
 • védtelen, fegyvertelen, megtámadható, kiszolgáltatott, vulnerábilis (idegen)
 • érzékeny, sértődékeny, törékeny, gyenge, mimóza

röpdolgozat

főnév
 • röpi (szleng), röpke (szleng), röppentyű (szleng), repcsi (szleng), röpdoli (szleng)

pusztulás

főnév
 • enyészet, elmúlás, halál, megszűnés, kárhozat, szerencsétlenség, romlás, tönkremenés, katasztrófa, végveszély, kiveszés, vész, rombolás, megsemmisülés, korhadás, rothadás, szétesés, sorvadás, bukás, lerobbanás (szleng)

szerencsejáték

főnév
 • hazárdjáték, lottó, lutri (régies), tombola, sorsjáték, fogadás

tájékoztat

ige
 • útbaigazít, felvilágosít, informál, tudósít, eligazít, orientál, kiokosít, ismertet, beszámol, felhomályosít (szleng)

parancsolat

főnév
 • (régies): parancs, utasítás, rendelkezés, rendelet, meghagyás

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

meghitt

melléknév
 • igaz, hű, hűséges, őszinte, odaadó, közeli, közelálló, szoros, ragaszkodó, szívbéli (bizalmas), avatott (régies)
 • bizalmas, bensőséges, benső (régies), szívélyes, szívből jövő, baráti, közvetlen, mély, személyes, intim, intimus (régies), biztos (régies), kordiális (régies)
 • otthonos, barátságos, családias, kényelmes, kedélyes, meleg, kellemes, vonzó, lakályos, familiáris, idillikus, idilli, derűs, felhőtlen

pelyva

főnév
 • polyva (tájnyelvi), törek (tájnyelvi), toklász, ocsú, léha (tájnyelvi)

tanár

főnév
 • pedagógus, oktató, tanerő, tanárember
 • nevelő
 • professzor, egyetemi tanár, orvosprofesszor, orvostanár, prof (bizalmas)
 • (régies): mester, magiszter (régies), tudós

terhelő

melléknév
 • rakodó, rápakoló, töltő
 • ránehezedő, fárasztó, terhes, igénybe vevő, nyomasztó
 • vádoló, rárovó, kirovó, nyomós, elítélő, nehezítő, súlyosbító

hazaszeretet

főnév
 • hazafiság, patriotizmus, honszeretet (régies), honszerelem (régies)

viszolyog

ige
 • vonakodik, idegenkedik, húzódozik, fázik
 • borzong, undorodik, irtózik, utálkozik

utónév

főnév
 • keresztnév, személynév

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

széles

melléknév
 • terebélyes, vastag, tágas, bő, terjedelmes, kiterjedt, tág, téres (régies), nagy, terjes (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tömzsi
 • nagy kiterjedésű, hatalmas
 • részletező, terjengős
 • áradó, túláradó, féktelen, szertelen

szőrösszívű

melléknév
 • rideg, érzéketlen, részvétlen, kőszívű, keményszívű, lelketlen, kegyetlen, könyörtelen
 • zsugori, fösvény, fukar, kapzsi, garasos, szűkmarkú, filléreskedő, krajcároskodó, smucig (bizalmas), sóher (bizalmas)

úriszoba

főnév
 • férfiszoba, férfiszalon

szipka

főnév
 • szopóka
 • (szleng): láb, virgács (szleng)

serdülőkor

főnév
 • kamaszkor, tinédzserkor, tinikor (bizalmas), pubertás (szaknyelvi), ifjúkor

szűkös

melléknév
 • szegényes, nyomorúságos, ínséges, mostoha, szerény, sanyarú
 • gyér, kevés, elégtelen, sovány
 • hiányos

útleírás

főnév
 • útinapló, útirajz, itinerárium (idegen)
 • úti beszámoló