elvigyorodik szinonimái

ige
 • elmosolyodik, fülig szalad a szája

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

publikáció

főnév
 • írásmű, kiadvány, közlemény, közlés
 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, kiadás, megjelentetés

megmásíthatatlan

melléknév
 • megváltoztathatatlan, végleges, végérvényes, megingathatatlan, befejezett, szilárd, jóvátehetetlen, visszavonhatatlan, megfellebbezhetetlen, változhatatlan (választékos), immutábilis (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elvigyorodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elővigyázat

főnév
 • előrelátás, elővigyázatosság, óvatosság, körültekintés, éberség, gondosság, figyelem, megfontoltság, meggondoltság, higgadtság

egyenlet

főnév
 • (szaknyelvi): egyenlőség, ekuáció (régies)

dugul

ige
 • eltömődik, betömődik, bezáródik, elzáródik

cseppent, csöppent

ige
 • csepegtet, csurrant
 • (tájnyelvi): (tehenet) fej

eltelik

ige
 • jóllakik, belakik, eltöltőzik (tájnyelvi), elege van, megelégel, megcsömörlik
 • (idő): elmúlik, elröppen (választékos), elrepül, elfut, elszalad, lefolyik, eljár, leforog (régies)

evickél

ige
 • kapálódzik, fickándozik, ficánkol, kecmereg, vergődik, kepesztet (tájnyelvi), hebickel (tájnyelvi)

megsürget

ige
 • szorgalmaz, reklamál, siettet, megszorgat (tájnyelvi)

bókol

ige
 • dicsér, szépeket mond, teszi a szépet, csapja a szelet, udvarol, hízeleg, szépeleg, komplimentez (régies), komplimentíroz (régies), komplimentumoz (tájnyelvi, régies)
 • (régies): hajladozik, hajlong, meghajtja magát, pukedlizik (régies)
 • (tájnyelvi): bóbiskol

billog

főnév
 • (tájnyelvi): bélyeg, jel, jelzés, jegy, stigma, beégetett kép (régies)
 • (tájnyelvi): bélyegző, bélyegzővas

börtöntöltelék

főnév
 • börtönviselt, gazfickó, akasztófavirág, gonosztevő

fakanál

főnév
 • főzőkanál, keverőkanál, fakalán (tájnyelvi)

felküld, fölküld

ige
 • felvitet, felexpediál (régies)

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

gatya

főnév
 • százráncú (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nadrág, pantalló, gatyó (bizalmas), naci (szleng)
 • alsónadrág, alsó, gatyó (bizalmas), lábravaló (régies), ingmássa (régies)
 • (szaknyelvi): combtollazat

elvonatkoztat

ige
 • elvon, absztrahál (idegen), általánosít(idegen)
 • (valamitől): eltekint(valamivel)

előre-hátra

határozószó
 • oda-vissza, ide-oda, föl-alá

értetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, lassú észjárású, fafejű, korlátolt, sötét, ostoba, oktalan, balga Sz: nem fér a tökfejébe; akár a lóval imádkozz, akár evvel beszélj
 • érzéketlen, közömbös, közönyös, apatikus, tompa
 • (régies): érthetetlen, értelmetlen

füstöl

ige
 • dohányzik, cigarettázik, szív, bagózik (bizalmas), pipál (tájnyelvi), lisztel (tájnyelvi), kaptol (tájnyelvi), pöfékel
 • tartósít (füstön)
 • fertőtlenít, tömjénez
 • párolog, párázik, gőzölög, gőzöl

enervált

melléknév
 • búskomor, életunt, fásult, bágyadt, letargikus, deprimált, depressziós, kimerült, elgyengült, ideggyenge, erőtlen, energiátlan, fáradt, mísz

egység

főnév
 • egységesség, összetartozás, integritás (idegen), unió, szintézis
 • tömörülés, együvé tartozás, összetartozás
 • összhang, harmónia, egyezés, egyetértés
 • mértékegység
 • formáció (szaknyelvi), képződmény, alakzat, (katonai) alakulat
 • elem, összetevő, komponens (szaknyelvi), tényező, alapelem, részleg, tag

eszköz

főnév
 • szerszám, instrumentum (régies), készülék, szerkezet, szerkentyű (bizalmas), bizgentyű (szleng), alkalmatosság, felszerelés, berendezés, műszer, apparátus, cajgli (tájnyelvi), ketyere (szleng), gépezet, masina (bizalmas), masinéria (régies), bigyó (szleng)

garat

főnév
 • torok, pharynx (szaknyelvi)
 • nyelőcső, nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): torkolat, beömlőnyílás, száj